Importowanie zestawu terminów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy można tworzyć terminy ręcznie w narzędziu do zarządzania magazynami terminów i zestawów terminów, masz również możliwość zbiorczo importować wszystkie warunki zestawu za pomocą pliku specjalnie sformatowane wartości rozdzielanych przecinkami (*.csv), który można pobrać bezpośrednio z narzędzia do zarządzania magazynami terminów terminów. Importowania zestawów terminów może wygodniej niż je ręcznie tworzyć, zwłaszcza jeśli zamierzasz rozwijać i Uściślanie obowiązywania ustawia przed ich wdrożeniem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji zarządzanych metadanych w programie SharePoint Server 2010, łącznie z omówieniem niektórych terminów używanych w tym artykule zobacz Wprowadzenie do zarządzanych metadanych w programie SharePoint Server 2010.

Importowanie zestawu terminów wymaga wykonania trzech kroków:

 1. Pobieranie kopii pliku importu

 2. Wypełnianie pliku importu przy użyciu wartości zestawu terminów

 3. Importowanie zestawu terminów

Pobieranie kopii pliku importu

W narzędziu do zarządzania magazynami terminów można pobrać kopię pliku zawierającego oddzielone przecinkami wartości i przy jego użyciu skompilować terminy w zestawie terminów.

 1. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administrowanie witryną kliknij pozycję Zarządzanie magazynem terminów.

 3. W okienku Właściwości wybierz aplikację usługi zarządzanych metadanych, którą chcesz, jeśli nie jest jeszcze zaznaczona.

 4. Wybierz aplikację usługi zarządzanych metadanych w okienku widoku drzewa po lewej stronie.

 5. W okienku Właściwości w sekcji Importowanie pliku przykładowego kliknij pozycję Wyświetl przykładowy plik importu.

 6. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz, a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać ten plik.

Początek strony

Wypełnianie pliku importu wartościami zestawu terminów

Każdy plik importu może zawierać zestaw pojedynczy termin. Tych terminów mogą być rozmieszczone w hierarchii, która jest maksymalnie siedem poziomów. Jeśli chcesz zaimportować wiele zestawów terminów, będzie konieczne utworzenie pliku dla każdego zestawu terminów. Przed wypełnić plik importu, można nadać rozwagą, jak chcesz grupować metadanych organizacji terminy i zestawy terminów. Aby uzyskać więcej informacji na temat planowania zawartość do zestawów terminów zobacz Planowanie terminów i zestawów terminów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowania importowanie zestawów terminów zobacz Planowanie do zaimportowania zarządzanych metadanych.

 1. Otwórz pobrany przykładowy plik importu.

 2. Przejrzyj plik w celu zapoznania się z hierarchią zestawu terminów.

 3. Gdy zechcesz rozpocząć dodawanie własnych terminów do pliku, usuń wszystkie wiersze oprócz pierwszego, a następnie wprowadź informacje dotyczące terminów, których chcesz użyć.

Uzyskać więcej szczegółowych informacji o formacie pliku wejściowego dla terminu ustawia oraz wypełnianie pliku, zobacz format pliku wejściowego zarządzanych metadanych.

Początek strony

Importowanie zestawu terminów

Musi mieć co najmniej Kierownik grupy uprawnień narzędzie zarządzania magazynami terminów, aby importowanie zestawów terminów. Aby uzyskać więcej informacji na temat role dotyczące zarządzanych metadanych zobacz Zarządzanie uprawnieniami i rolami dotyczącymi terminów zestawami.

 1. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administrowanie witryną kliknij pozycję Zarządzanie magazynem terminów.

 3. W okienku Właściwości wybierz aplikację usługi zarządzanych metadanych, którą chcesz pracować z.

 4. W okienku widoku drzewa znajdującym się po lewej stronie rozwiń grupy, aby znaleźć grupę, do której chcesz zaimportować zestaw terminów.

 5. Wskaż daną grupę, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Importuj zestaw terminów.

 6. W oknie dialogowym Importowanie zestawu terminów kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź plik importu zaktualizowany o wartości zestawu terminów, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. W oknie dialogowym Importowanie zestawu terminów kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×