Przejdź do głównej zawartości

Importowanie zestawów terminów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zestawy terminów można zaimportować do zarządzania magazynami terminów zamiast ręcznie tworzyć terminy i zestawy terminów. Można zaoszczędzić czas, zwłaszcza jeśli istnieje wiele warunków.

Importowanie zestawu terminów wymaga wykonania trzech kroków:

 1. Pobieranie kopii pliku importu

 2. Wypełnianie pliku importu przy użyciu wartości zestawu terminów

 3. Importowanie zestawu terminów

Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów

Aby otworzyć narzędzie do zarządzania magazynami terminów, wybierz środowisko programu SharePoint, z którego korzystasz, i wykonaj następujące czynności.

 1. Ze strony głównej zbioru witryn w SharePoint serwera kliknij przycisk Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  W SharePoint Online kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , kliknij pozycję zawartość witryny, a następnie kliknij Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny kliknij pozycję Zarządzanie sklepem terminów w grupie Administracja witryną.

  Terminów link do zarządzania magazynami w obszarze Ustawienia witryny

Po otwarciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów pobierz kopię pliku importu lub zaimportuj zestaw terminów.

Pobieranie kopii pliku importu

W narzędziu do zarządzania magazynami terminów możesz pobrać kopię pliku CSV zawierającego wartości rozdzielane przecinkami i przy jego użyciu skompilować terminy w zestawie terminów.

 1. Otwórz narzędzie do zarządzania magazynami terminów.

 2. Zaznacz nagłówek taksonomii w okienku widoku drzewa po lewej stronie

 3. W sekcji Importowanie przykładowe kliknij Widok próbki Importowanie pliku na karcie Ogólne okienka właściwości.

  Wyświetl przykładowy plik importu
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik, kliknij przycisk Zapisz. Niektóre przeglądarki automatycznie pobierze się do domyślnej lokalizacji, takich jak pliki do pobrania.

Wypełnianie pliku importu przy użyciu wartości zestawu terminów

Każdy plik importu może zawierać zestaw pojedynczy termin. Można rozmieszczać terminów w hierarchii, która jest maksymalnie siedem poziomów. Jeśli chcesz zaimportować wiele zestawów terminów, musisz utworzyć plik dla każdego zestawu terminów. Aby wypełnić plik importu, chcesz nadać rozwagą, o jaki chcesz grupować metadanych organizacji terminy i zestawy terminów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących planowania zawartość do zestawów terminów, zobacz Planowanie terminów i zestawów terminów w programie SharePoint Server 2013.

Aby wypełnić plik importu, zrób tak:

 1. Otwórz pobrany przykładowy plik importu w programie Excel lub podglądu arkusza kalkulacyjnego. Powinien mieć nazwę usunięta.

 2. Przejrzyj plik w celu zapoznania się z hierarchią zestawu terminów.

 3. Aby dodać warunki, Usuń wszystkie wiersze w formacie CSV, z wyjątkiem pierwszej, aby utworzyć szablon, a następnie wprowadź informacje terminów, który ma być używany.

 4. Zapisz plik Wycofaj jako pliku CSV.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących planowania do importowanie zestawów terminów zobacz Planowanie do zaimportowania zarządzanych metadanych. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o formacie pliku wejściowego dla zestawów terminów i wypełniania pliku zobacz format pliku wejściowego zarządzanych metadanych.

Importowanie zestawu terminów

Użytkownik musi mieć przypisane uprawnienia administratora magazynu terminów lub kierownik grupy roli importowanie zestawów terminów. Aby uzyskać więcej informacji na temat role dotyczące zarządzanych metadanych zobacz Przypisywanie ról i uprawnień do zarządzania zestawami terminów.

 1. Otwórz Narzędzie do zarządzania magazynami terminów ze strony Ustawienia witryny.

  Ekran zarządzania magazynami terminów
 2. W okienku widoku drzewa znajdującym się po lewej stronie rozwiń grupy, aby znaleźć grupę, do której chcesz zaimportować zestaw terminów.

 3. Wskaż grupę, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz pozycję Importuj zestaw terminów.

  Importowanie zestawu terminów listy rozwijanej
 4. W oknie dialogowym Importowanie zestawu terminów wybierz pozycję Przeglądaj, Znajdź plik importu zaktualizowany o wartości zestawu terminów, a następnie wybierz polecenie Otwórz.

  Okno dialogowe brows zestawu terminów
 5. W oknie dialogowym Importowanie zestawu terminów wybierz przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×