Importowanie zadań programu SharePoint do bazy danych aplikacji Project Web App bez witryny aplikacji Project Web App

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

< Dodatkowa pomoc programu Project

Zadania przechwycone na liście zadań programu SharePoint możesz dołączyć do bazy danych aplikacji Project Web App w celu sporządzenia raportu lub dla innych celów związanych z danymi. Jeśli w tym samym zbiorze witryn została już utworzona witryna aplikacji Project Web App, możesz dodać istniejącą listę zadań programu SharePoint do aplikacji Project Web App.

Jeśli witryna aplikacji Project Web App nie została jeszcze utworzona lub jeśli nie chcesz tworzyć witryny w zbiorze witryn zawierającym listę zadań, możesz nadal importować dane zadań do bazy danych aplikacji Project Web App.

Proces ten obejmuje następujące trzy kroki:

Krok 1: włączenie funkcji zbioru witryn aplikacji Project Web App

Po utworzeniu witryny aplikacji Project Web App w zbiorze witryn programu SharePoint w zbiorze witryn włączonych jest kilka składników Web Part. Jeśli nie zamierzasz tworzyć witryny aplikacji Project Web App, ale mimo to chcesz mieć możliwość zaimportowania danych listy zadań do bazy danych aplikacji Project Web App, musisz włączyć te funkcje zbioru witryn w inny sposób.

Skontaktuj się z administratorem, aby wykonać czynności opisane w artykule Włączanie funkcji zbioru witryn aplikacji Project Web App. Spowoduje to włączenie składników Web Part w zbiorze witryn bez konieczności tworzenia witryny aplikacji Project Web App.

Krok 2: dodanie do strony składnika Web Part Centrum projektów

Po włączeniu składników Web Part aplikacji Project Web App możesz dodać składnik Web Part Centrum projektów do witryny w zbiorze witryn. Dodaj składnik Web Part do strony, na której chcesz mieć możliwość klikania przycisku i importowania list zadań.

Aby dodać do witryny składnik Web Part Centrum projektów:

 1. Na stronie, na której chcesz dodać przycisk umożliwiający importowanie listy zadań, kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Składniki kliknij pozycję Składnik Web Part.

 3. W sekcji Kategorie kliknij pozycję Project Web App.

 4. W sekcji Składniki kliknij pozycję Centrum projektów, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Kliknij jeden raz składnik Web Part Centrum projektów, a następnie na karcie Składnik Web Part kliknij pozycję Właściwości składnika Web Part.

 6. W wyświetlonym okienku Centrum projektów kliknij pozycję Project Web App, aby ją rozwinąć.

 7. W polu Adres URL aplikacji Project Web App wpisz ogólny adres URL zbioru witryn zawierającego listę zadań, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Na karcie Strona w grupie Edycja kliknij przycisk Zapisz.

Krok 3: zaimportowanie listy zadań

Po dodaniu składnika Web Part Centrum projektów możesz go użyć do zaimportowania listy zadań do bazy danych aplikacji Project Web App.

Aby zaimportować listę zadań do bazy danych aplikacji Project Web App:

 1. Kliknij jeden raz składnik Web Part Centrum projektów, a następnie kliknij kartę Projekty.

 2. W grupie Projekt kliknij pozycję Dodawanie witryn programu SharePoint.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie witryn programu SharePoint do aplikacji Project Web App zaznacz pole wyboru obok bieżącej witryny programu SharePoint, w której dodany został składnik Web Part Centrum projektów.

 4. W kolumnie Nazwa projektu dla wybranego wiersza wpisz nazwę projektu, której chcesz użyć w bazie danych aplikacji Project Web App dla tej listy zadań programu SharePoint.

 5. W kolumnie Lista zadań dla wybranego wiersza wybierz listę zadań z witryny programu SharePoint, którą chcesz dołączyć do bazy danych aplikacji Project Web App.

  Porada:  Jeśli chcesz zaimportować wiele list zadań z tej witryny programu SharePoint, zakończ tę procedurę, a następnie powtórz ją przy użyciu tej samej witryny, upewniając się, że nadajesz dodawanej liście zadań inną nazwę projektu.

 6. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać listę zadań do bazy danych aplikacji Project Web App przy użyciu określonej nazwy projektu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×