Importowanie tekstu z innego pliku do publikacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Publisher masz różne opcje importowania tekstu do publikacji. Opcja, którą należy wybrać, zależy od ilości tekstu, który chcesz zaimportować, a co chcesz zrobić z tekstem po zaimportowaniu.

Cel

Czynność

Importowanie zaznaczonego tekstu lub wykresu w dokumencie utworzonym w innym programie

Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego tekstu lub wykresu

Konwertowanie dokumentu programu Microsoft Office Word publikacji programu Publisher

Importowanie dokumentu programu Word

Importowanie cały tekst z pliku, który został utworzony w innym programie

Wstawianie pliku

Tworzenie partii adres etykiet, pocztówek lub podobne publikacji

Importowanie informacji przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Importowanie tekstu tabeli z programu systemu Microsoft do tabeli w programie Publisher

Kopiowanie i wklejanie tekstu w tabeli

Kopiowanie i wklejanie zaznaczonego tekstu lub wykresu

 1. Otwórz plik, który zawiera tekst lub wykres, który chcesz dodać.

 2. Zaznacz tekst.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst lub wykres, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 4. Otwórz publikację, w którym chcesz wstawić tekst lub wykres.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić tekst, a następnie kliknij polecenie Wklej.

  Nowe pole tekstowe, które zawiera tekst, który jest wklejany pojawi się w publikacji.

Porada: Można również wkleić tekst, który został skopiowany do istniejącego pola tekstowego. W polu tekstowym kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, przed kliknięciem przycisku Wklej.

 • Domyślnie zostanie sformatowany tekst, który możesz wkleić według schemat czcionek w publikacji. Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Opcje wklejania, tekst używa zmienić styl czcionki. Jeśli chcesz zachować jej oryginalne formatowanie tekstu, kliknij przycisk Opcje wklejania, a następnie kliknij przycisk Zachowaj formatowanie źródłowe.

  Keep Source Formatting option

 • Jeśli możesz skopiować wykres do pliku programu Publisher, zostaną skopiowane jako mapę bitową i nie można go edytować w programie Publisher.

Początek strony

Importowanie dokumentu programu Word

Użytkownik ma otwarty dokument programu Word, ale musisz dodać grafiki — i chcesz korzystać z najwyższej funkcji obsługą grafiki programu Publisher. Lub chcesz przekonwertować raportu, która została wpisana w programie Word do publikacji tak, aby go można oznaczyć taki sam sposób jak wszystkich innych firm publikacji.

Na szczęście konwertowania dokumentów programu Word, które zostały utworzone w programie Microsoft Word do publikacji programu Publisher jest łatwe. To wszystko, co trzeba zrobić, wybierz projekt publikacji ma, a następnie odszukaj dokument programu Word, który chcesz przekonwertować.

 1. Uruchom program Publisher.

 2. Na liście Typów publikacji kliknij pozycję Importowanie dokumentów programu Word.

  Aby znaleźć tę opcję:

  • W programie Publisher 2016 i programu Publisher 2013 kliknij pozycję wbudowane.

  • W programie Publisher 2010 Sprawdź w obszarze Więcej szablonów.

  • W programie Publisher 2007 Spójrz na Popularnych typów publikacji.

 3. Kliknij odpowiedni projekt, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 4. W oknie dialogowym Importowanie dokumentu programu Word Znajdź i kliknij plik, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Przejrzyj publikację, aby upewnić się, że wszystko wygląda tak, który ma, a następnie zapisać publikację.

Początek strony

Wstawianie pliku

 1. W publikacji, należy utworzyć pole tekstowe (Wstaw > Rysuj pole tekstowe ) Jeśli nie masz już gotowe.

 2. W polu tekstowym kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić tekst.

 3. W menu Wstaw kliknij polecenie Wstaw plik (w programie Publisher 2007 kliknij Plik tekstowy ).

 4. Znajdź i kliknij plik, który chcesz zaimportować.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Może być konieczne zmiany rozmiaru pola tekstowego, aby dopasować sposób odpowiedni tekst.

Początek strony

Importowanie informacji przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Jeśli masz adresy klientów lub inne informacje przechowywane w pliku danych, takich jak arkusza programu Excel lub plikiem kontaktów programu Outlook umożliwia tworzenie zestawu pojedynczo zaadresowane etykiet wysyłkowych, pocztówek lub innych publikacji przez osoby korespondencji seryjnej.

Przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej, można określić której wierszami (rekordami) z pliku danych i tekst, który z każdego wiersza, który chcesz scalić w publikacji.

Aby dowiedzieć się, jak za pomocą korespondencji seryjnej, zobacz:

Początek strony

Kopiowanie i wklejanie tekstu w tabeli

 1. Otwórz program Microsoft zawiera tekst tabeli, która ma.

 2. Zaznacz tekst, który ma być.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

  Uwaga: Jeśli zostały skopiowane całą tabelę, kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę w pliku programu Publisher, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.

 4. W programie Publisher, kliknij przycisk Wstaw > Tabela, a następnie wybierz liczbę kolumn i wierszy.

 5. Kliknij wewnątrz tabeli, w którym chcesz lewą górną komórkę skopiowanego tekstu są wyświetlane.

 6. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 7. Na liście jako kliknij przycisk Tabela komórek bez formatowania komórek, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

 1. Otwórz program Microsoft zawiera tekst tabeli, która ma.

 2. Zaznacz tekst, który ma być.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

  Uwaga: Jeśli zostały skopiowane całą tabelę, kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę w pliku programu Publisher, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wklej.

 4. W programie Publisher kliknij przycisk Wstaw tabelę na pasku narzędzi obiekty, kliknij miejsce, w którym ma się pojawić tabela, a następnie wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Tworzenie tabeli.

 5. Kliknij wewnątrz tabeli, w którym chcesz lewą górną komórkę skopiowanego tekstu są wyświetlane.

 6. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej specjalnie.

 7. Na liście jako kliknij przycisk Tabela komórek bez formatowania komórek, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×