Komórki

Importowanie lub eksportowanie plików tekstowych (txt lub csv)

Importowanie lub eksportowanie plików tekstowych (txt lub csv)

Istnieją dwa sposoby importowania danych z pliku tekstowego do programu Excel: możesz otworzyć go w programie Excel lub zaimportować jako zakres danych zewnętrznych. Aby wyeksportować dane z programu Excel do pliku tekstowego, użyj polecenia Zapisz jako i Zmień typ pliku z menu rozwijanego.

Istnieją dwa powszechnie używane formaty plików tekstowych:

 • Rozdzielane pliki tekstowe (txt), w których znak TABULACJi (kod znaku ASCII 009) na ogół oddziela każde pole tekstu.

 • Pliki tekstowe wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), w których znak przecinek (,) zwykle oddziela każde pole tekstu.

Możesz zmienić znak separatora, który jest wykorzystywany zarówno w plikach tekstowych rozdzielanych, jak i CSV. Może to być konieczne, aby upewnić się, że operacja importu lub eksportu przebiega w odpowiedni sposób.

Uwaga: Możesz importować lub eksportować do 1 048 576 wierszy i 16 384 kolumn.

Importowanie pliku tekstowego przez otwarcie go w programie Excel

Za pomocą polecenia Otwórz można otworzyć plik tekstowy utworzony w innym programie jako skoroszyt programu Excel. Otwarcie pliku tekstowego w programie Excel nie powoduje zmiany formatu pliku — widać go na pasku tytułu programu Excel, gdzie nazwa pliku zachowuje rozszerzenie nazwy pliku tekstowego (na przykład txt lub CSV).

 1. Przejdź do pliku > Otwórz i przejdź do lokalizacji, w której znajduje się plik tekstowy.

 2. W oknie dialogowym otwieranie wybierz pozycję pliki tekstowe na liście rozwijanej Typ pliku.

 3. Znajdź i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz otworzyć.

  • Jeśli plik jest plikiem tekstowym (txt), program Excel uruchamia Kreatora importu tekstu. Po wykonaniu kroków czynności kliknij przycisk Zakończ , aby ukończyć operację importowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczników i opcji zaawansowanych, zobacz Kreator importu tekstu .

  • Jeśli plik jest plikiem CSV, program Excel automatycznie otworzy ten plik tekstowy i wyświetli dane w nowym skoroszycie.

   Uwaga: Po otwarciu pliku CSV program Excel używa bieżących ustawień domyślnego formatu danych, które interpretują sposób importowania każdej kolumny danych. Jeśli chcesz zwiększyć elastyczność konwertowania kolumn na różne formaty danych, możesz użyć Kreatora importu tekstu. Na przykład formatowanie kolumny danych w pliku CSV może być MDY, ale domyślnym formatem danych programu Excel jest YMD lub konwersja kolumny liczb zawierających zera wiodące na tekst, aby można było zachować zera wiodące. Aby zmusić program Excel do uruchomienia Kreatora importu tekstu, możesz zmienić rozszerzenie nazwy pliku z. csv na. txt przed jego otwarciem lub zaimportować plik tekstowy, łącząc się z nim (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższą sekcję).

Importowanie pliku tekstowego przez nawiązanie połączenia (Power Query)

Możesz zaimportować dane z pliku tekstowego do istniejącego arkusza.

 1. Na karcie dane w grupie pobieranie & przekształcania danych kliknij pozycję z pliku tekstowego/CSV.

 2. W oknie dialogowym Importowanie danych Znajdź i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij pozycję Importuj.

 3. W oknie dialogowym Podgląd dostępnych jest kilka opcji:

  • Wybierz pozycję Load (Załaduj), jeśli chcesz załadować dane bezpośrednio do nowego arkusza.

  • Możesz też wybrać pozycję Załaduj do , jeśli chcesz załadować dane do tabeli, tabeli przestawnej/wykresu przestawnego, istniejącego/nowego arkusza programu Excel lub po prostu utworzyć połączenie. Istnieje również możliwość dodania danych do modelu danych.

  • Wybierz pozycję Przekształć dane , jeśli chcesz załadować dane do dodatku Power Query i edytować je przed przejściem do programu Excel.

Jeśli program Excel nie konwertuje określonej kolumny danych na odpowiedni format, możesz przekonwertować dane po zaimportowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby i konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty.

Eksportowanie danych do pliku tekstowego przez zapisanie go

Arkusz programu Excel można przekonwertować na plik tekstowy za pomocą polecenia Zapisz jako .

 1. Przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako.

 2. Kliknij pozycję Przeglądaj.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako w obszarze Zapisz jako typ wybierz format pliku tekstowego dla arkusza; na przykład kliknij pozycję tekst (rozdzielany znakami tabulacji) lub CSV (rozdzielany przecinkami).

  Uwaga: W różnych formatach są obsługiwane różne zestawy funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawów funkcji obsługiwanych przez różne formaty plików tekstowych, zobacz formaty plików obsługiwane w programie Excel.

 4. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać nowy plik tekstowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z przypomnieniem, że w nowym pliku zostanie zapisany tylko bieżący arkusz. Jeśli masz pewność, że bieżący arkusz jest tym, który chcesz zapisać jako plik tekstowy, kliknij przycisk OK. Możesz zapisać inne arkusze jako osobne pliki tekstowe, powtarzając tę procedurę dla każdego arkusza.

  W przypadku zapisania skoroszytu w formacie CSV może pojawić się również ostrzeżenie pod wstążką, że niektóre funkcje mogą zostać utracone.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania plików w innych formatach, zobacz Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku.

Importowanie pliku tekstowego przez nawiązanie połączenia

Możesz zaimportować dane z pliku tekstowego do istniejącego arkusza.

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz umieścić dane z pliku tekstowego.

 2. Na karcie dane w grupie pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję z tekstu.

 3. W oknie dialogowym Importowanie danych Znajdź i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij pozycję Importuj.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze importu tekstu. Kliknij pozycję pomoc Obraz przycisku na dowolnej stronie Kreatora importu tekstu, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kreatora. Po wykonaniu kroków w Kreatorze kliknij przycisk Zakończ , aby ukończyć operację importowania.

 4. W oknie dialogowym Importowanie danych wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze gdzie chcesz umieścić dane?wykonaj dowolną z następujących czynności:

   • Aby przywrócić dane do wybranej lokalizacji, kliknij pozycję istniejący arkusz.

   • Aby przywrócić dane do lewego górnego rogu nowego arkusza, kliknij pozycję Nowy arkusz.

  2. Opcjonalnie kliknij pozycję Właściwości , aby ustawić opcje odświeżania, formatowania i układu dla importowanych danych.

  3. Kliknij przycisk OK.

   Program Excel umieszcza zakres danych zewnętrznych w określonej lokalizacji.

Jeśli program Excel nie konwertuje kolumny danych na odpowiedni format, można przekonwertować dane po zaimportowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby i konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty.

Eksportowanie danych do pliku tekstowego przez zapisanie go

Arkusz programu Excel można przekonwertować na plik tekstowy za pomocą polecenia Zapisz jako .

 1. Przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako.

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 3. W polu Zapisz jako typ wybierz format pliku tekstowego dla arkusza.

  • Na przykład kliknij pozycję tekst (rozdzielany znakami tabulacji) lub CSV (rozdzielany przecinkami).

  • Uwaga: W różnych formatach są obsługiwane różne zestawy funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawów funkcji obsługiwanych przez różne formaty plików tekstowych, zobacz formaty plików obsługiwane w programie Excel.

 4. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać nowy plik tekstowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z przypomnieniem, że w nowym pliku zostanie zapisany tylko bieżący arkusz. Jeśli masz pewność, że bieżący arkusz jest tym, który chcesz zapisać jako plik tekstowy, kliknij przycisk OK. Możesz zapisać inne arkusze jako osobne pliki tekstowe, powtarzając tę procedurę dla każdego arkusza.

 6. Zostanie wyświetlone drugie okno dialogowe, przypominające, że arkusz może zawierać funkcje, które nie są obsługiwane przez formaty plików tekstowych. Jeśli chcesz tylko zapisać dane z arkusza w nowym pliku tekstowym, kliknij przycisk tak. Jeśli nie masz pewności i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, które funkcje programu Excel nie są obsługiwane przez formaty plików tekstowych, kliknij pozycję Pomoc , aby uzyskać więcej informacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania plików w innych formatach, zobacz Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku.

Jeśli korzystasz z Kreatora importu tekstu w celu zaimportowania pliku tekstowego, możesz zmienić ogranicznik używany w odniesieniu do pliku tekstowego rozdzielanego od znaku TABULACJi na inny znak w kroku 2 Kreatora importu tekstu. W tym kroku możesz również zmienić sposób obsługi kolejnych ograniczników, takich jak kolejne cudzysłowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczników i opcji zaawansowanych, zobacz Kreator importu tekstu .

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Otwórz okno dialogowe umożliwiające zmianę ustawień regionalnych i językowych.

 3. Wpisz nowy separator w polu separator listy .

 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Uwaga:  Po zmianie znaku separatora listy na komputerze wszystkie programy używają nowego znaku jako separatora listy. Możesz przywrócić znak domyślny, wykonując tę samą procedurę.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×