Komórki

Importowanie lub eksportowanie plików tekstowych (txt lub csv)

Importowanie lub eksportowanie plików tekstowych (txt lub csv)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Istnieją dwa sposoby importowania danych z pliku tekstowego za pomocą programu Excel: można otworzyć go w programie Excel lub zaimportować jako zakres danych zewnętrznych. Aby wyeksportować dane z programu Excel do pliku tekstowego, należy użyć polecenia Zapisz jako i zmienić typ pliku za pomocą menu rozwijanego.

Istnieją dwa powszechnie stosowane formaty plików tekstowych:

 • Rozdzielane pliki tekstowe (txt), w których pola tekstu zwykle rozdziela znak tabulacji (kod znaku ASCII 009).

 • Pliki tekstowe wartości oddzielonych przecinkami (csv), w których pola tekstu zwykle rozdziela przecinek (,).

Istnieje możliwość zmiany znaku separatora używanego w rozdzielanych plikach tekstowych i plikach tekstowych csv. Ta czynność może być konieczna, aby uzyskać pewność, że operacja importowania lub eksportowania będzie działać w odpowiedni sposób.

Uwaga: Można zaimportować lub wyeksportować maksymalnie 1 048 576 wierszy i 16 384 kolumn.

Importowanie pliku tekstowego przez otwarcie go w programie Excel

Plik tekstowy utworzony w innym programie można otworzyć jako skoroszyt programu Excel za pomocą polecenia Otwórz. Otwarcie pliku tekstowego w programie Excel nie powoduje zmiany formatu tego pliku — jest to widoczne na pasku tytułu programu Excel, gdzie nazwa pliku zachowuje rozszerzenie nazwy pliku tekstowego (na przykład txt lub csv).

 1. Przejdź do pozycji Plik > Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz pozycję Pliki tekstowe.

 3. Znajdź i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz otworzyć.

  • W przypadku pliku tekstowego (txt) w programie Excel zostanie uruchomiony Kreator importu tekstu. Po wykonaniu wszystkich kroków kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć operację importowania.

  • Zobacz: Kreator importu tekstu uzyskać więcej informacji o ograniczniki i opcje zaawansowane.

  • W przypadku pliku csv program Excel automatycznie otworzy plik tekstowy i wyświetli dane w nowym skoroszycie.

   Uwaga: Po otwarciu pliku CSV programu Excel używa bieżącego domyślne ustawienia formatowania danych interpretować Importowanie każdej kolumny danych. Większa elastyczność podczas konwertowania kolumny na dane różnych formatów, można użyć Kreatora importu tekstu. Na przykład może być MDY, w formacie kolumny danych z pliku CSV, ale format danych domyślnych programu Excel jest YMD lub chcesz przekonwertować kolumnę liczb, który zawiera zera wiodące do tekstu, dzięki czemu można zachować zer wiodących. Aby uruchomić Kreatora importu tekstu w programie Excel, można zmienić rozszerzenie nazwy pliku z pliku CSV do txt przed jego otwarciem lub można Importowanie pliku tekstowego za pomocą połączenia do niego.

Dane można zaimportować z pliku tekstowego do istniejącego arkusza jako zakres danych zewnętrznych.

 1. Kliknij komórkę, w której chcesz umieścić dane z pliku tekstowego.

 2. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij opcję Z pliku tekstowego lub CSV.

  Opcje Pobieranie i przekształcanie na karcie Dane

 3. Znajdź i kliknij dwukrotnie plik tekstowy, który chcesz zaimportować.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze importu tekstu. Kliknij przycisk Pomoc obraz przycisku na dowolnej stronie Kreatora importu tekstu, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego kreatora. Po zakończeniu wykonywania kroków w kreatorze kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć operację importowania.

 4. W oknie dialogowym Importowanie danych wykonaj następujące czynności:

  • Opcjonalnie kliknij przycisk Właściwości, aby ustawić opcje odświeżania, formatowania i układu dla importowanych danych.

  • W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby umieścić dane w wybranej lokalizacji, kliknij opcję Istniejący arkusz.

   • Aby umieścić dane w lewym górnym rogu nowego arkusza, kliknij opcję Nowy arkusz.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Program Excel umieści zakres danych zewnętrznych w określonej lokalizacji.

Jeśli program Excel nie przekonwertuje kolumny danych na odpowiedni format, można przekonwertować dane po ich zaimportowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby i Konwertowanie dat przechowywanych jako tekst na daty.

Arkusz programu Excel można przekonwertować na plik tekstowy za pomocą polecenia Zapisz jako.

 1. Przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako.

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 3. W polu Zapisz jako typ wybierz format pliku tekstowego, w którym arkusz ma zostać zapisany.

  • Na przykład kliknij pozycję Tekst (rozdzielony znakami tabulacji) lub CSV (rozdzielony przecinkami).

  • Uwaga: Różne formaty obsługują różne zestawy funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zestawów funkcji obsługiwanych w różnych formatach plików tekstowych, zobacz artykuł Formaty plików obsługiwane w programie Excel.

 4. Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać nowy plik tekstowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające przypomnienie, że w nowym pliku zostanie zapisany tylko bieżący arkusz. Jeśli masz pewność, że bieżący arkusz jest tym arkuszem, który chcesz zapisać jako plik tekstowy, kliknij przycisk OK. Można zapisać inne arkusze jako oddzielne pliki tekstowe przez powtórzenie tej procedury dla każdego arkusza.

 6. Zostanie wyświetlone drugie okno dialogowe z przypomnieniem, że arkusz może zawierać funkcje, które nie są obsługiwane przez formaty plików tekstowych. Jeśli chcesz tylko zapisać dane arkusza w nowym pliku tekstowym, kliknij przycisk Tak. Jeśli nie masz pewności i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, które funkcje programu Excel nie są obsługiwane przez formaty plików tekstowych, kliknij przycisk Pomoc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania plików w innych formatach, zobacz artykuł Zapisywanie skoroszytu w innym formacie pliku.

W przypadku importowania pliku tekstowego za pomocą Kreatora importu tekstu można zmienić ogranicznik używany dla pliku tekstu rozdzielanego ze znaku tabulacji na inny znak w kroku 2 Kreatora importu tekstu. W tym kroku można też zmienić sposób obsługi kolejnych ograniczników, takich jak kolejne znaki zapytania.

Zobacz: Kreator importu tekstu uzyskać więcej informacji o ograniczniki i opcje zaawansowane.

 1. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Otwórz okno dialogowe umożliwiające zmienianie ustawień regionalnych i języka.

 3. Wpisz nowy separator w polu Separator listy.

 4. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Uwaga:  Gdy znak separatora listy dla komputera zostanie zmieniony, wszystkie programy będą używać nowego znaku jako separatora listy. Znak można z powrotem zmienić na znak domyślny, wykonując tę samą procedurę.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×