Przejdź do głównej zawartości

Importowanie kontaktów do usługi Outlook.com

Do konta usługi Outlook.com można zaimportować kontakty od innego dostawcy poczty e-mail.

Krok 1. Eksportowanie listy kontaktów od dostawcy poczty e-mail do pliku CSV

Podczas eksportowania kontaktów zwykle będą one przechowywane w pliku wartości rozdzielanym przecinkami (CSV). Wybierz pozycję Plik CSV UTF-8 jako typ pliku, jeśli jest dostępna ta opcja.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące eksportowania kontaktów z usługi niewymienionej tutaj, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail.

Krok 2. Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com

Użyj pliku wartości rozdzielanego przecinkami (CSV) do zaimportowania kontaktów do swojego konta usługi Outlook.com.

Porada: Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że plik CSV zawiera kodowanie UTF-8. To kodowanie działa dla wszystkich języków i alfabetów.

 1. W usłudze Outlook.com wybierz pozycję Kontakty w lewym dolnym rogu strony, aby przejść do strony Kontakty.

 2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Zarządzaj > Importuj kontakty.

  Wybierz importowanie kontaktów z menu Zarządzaj
 3. Wybierz pozycję Przeglądaj, wybierz plik CSV i wybierz pozycję Otwórz.

 4. Wybierz pozycję Importuj.

Uwaga: Jeśli plik nie ma kodowania UTF-8, narzędzie importu może nie rozpoznać ani nie wyświetlić poprawnie całego tekstu. Narzędzie importu następnie wyświetli kilka kontaktów przykładowych z pliku i będzie można sprawdzić, czy tekst jest czytelny i poprawny. Jeśli tekst nie jest wyświetlany poprawnie, wybierz pozycję Anuluj. Do kontynuowania potrzebny będzie plik w kodowaniu UTF-8. Przekonwertuj plik CSV, aby użyć kodowania UTF-8, i uruchom ponownie importowanie.

Dlaczego kodowanie UTF-8 jest ważne?

Zazwyczaj można importować kontakty, nie martwiąc się o szczegóły dotyczące sposobu przechowywania tekstu w pliku CSV. Jednak jeśli informacje o kontakcie zawierają znaki, które nie znajdują się w alfabecie angielskim, takie jak znaki greckie, cyrylica, arabskie lub japońskie, może to powodować problemy podczas importowania kontaktów. Dlatego plik kontaktów należy zapisać przy użyciu kodowania UTF-8, jeśli jest dostępna taka opcja podczas eksportowania.

Jeśli nie można eksportować kontaktów bezpośrednio przy użyciu kodowania UTF-8, możesz przekonwertować wyeksportowany plik CSV przy użyciu programu Excel lub aplikacji innych firm. Sposób robienia tego będzie różny w zależności od aplikacji i wersji aplikacji.

Jak przekonwertować plik CSV na kodowanie UTF-8 przy użyciu programu Microsoft Excel 2016:

 1. W programie Excel utwórz nowy pusty dokument (skoroszyt).

 2. Z menu Dane wybierz Z tekstu/pliku CSV. Przejdź do wyeksportowanego pliku CSV (aby go zobaczyć, może być konieczne wybranie do wyświetlenia elementu Pliki tekstowe (...csv)). Wybierz pozycję Importuj.

 3. W oknie dialogowym wyświetlonym w obszarze Pochodzenie pliku wybierz kodowanie, które sprawia, że znaki w tekście są wyświetlane poprawnie, na przykład Cyrylica Windows 1251, a następnie wybierz pozycję Załaduj.

 4. Upewnij się, że znaki są wyświetlane poprawnie w programie Excel.

 5. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako. Wprowadź nazwę pliku i wybierz jako typ pliku pozycję Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv).

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz problemy z zaimportowaniem kontaktów do konta usługi Outlook.com, zobacz Rozwiązywanie problemów z importowaniem kontaktów do usługi Outlook.com.

Tematy pokrewne

Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie kontaktów i list kontaktów w usłudze Outlook.com
Eksportowanie kontaktów z usługi Outlook.com do pliku CSV
Oczyszczanie lub usuwanie zduplikowanych kontaktów w usłudze Outlook.com
Importowanie i eksportowanie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza programu Outlook
Która wersja programu Outlook jest używana?
Dodawanie innych kont e-mail w usłudze Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×