Importowanie kontaktów do programu Outlook

Program Outlook zawiera kreatora importu/eksportu, który ułatwia importowanie kontaktów z pliku CSV.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook 2013 lub 2016 wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie korzystasz z programu Outlook 2016 lub 2013. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać instrukcje importowania dla używanej wersji programu Outlook.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 2. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj. Zostanie uruchomiony Kreator.

  Aby utworzyć plik pst programu Outlook, wybierz pozycję Plik, wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie pozycję Importuj/eksportuj

 3. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator importu i eksportu — Import z innego programu lub pliku

 4. Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator eksportu programu Outlook — wybieranie pliku CSV

 5. W oknie Importowanie pliku przejdź do pliku kontaktów, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby go wybrać.

  Przejdź do pliku csv kontaktów i wybierz sposób obsługi kontaktów zduplikowanych

 6. Wybierz jedną z następujących czynności, aby określić sposób obsługi zduplikowanych kontaktów w programie Outlook:

  • Zamień duplikaty na elementy importowane Jeśli kontakt jest już w programie Outlook i w pliku kontaktów, program Outlook odrzuci posiadane informacje o tym kontakcie i użyje informacji z pliku kontaktów. Tej opcji należy użyć, jeśli informacje kontaktowe w pliku kontaktów są pełniejsze lub bardziej aktualne niż informacje kontaktowe w programie Outlook.

  • Zezwalaj na tworzenie duplikatów Jeśli kontakt jest w programie Outlook i w pliku kontaktów, program Outlook utworzy kontakty zduplikowane — jeden z pierwotnymi informacjami z programu Outlook, a drugi z informacjami zaimportowanymi z pliku kontaktów. Informacje dotyczące tych osób możesz połączyć później, aby wyeliminować kontakty zduplikowane. Jest to opcja domyślna.

  • Nie importuj duplikatów Jeśli kontakt jest w programie Outlook i w pliku kontaktów, program Outlook zachowa posiadane informacje o tym kontakcie i odrzuci informacje z pliku kontaktów. Tej opcji należy użyć, jeśli informacje kontaktowe w programie Outlook są pełniejsze lub bardziej aktualne niż informacje kontaktowe w pliku kontaktów.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W oknie Wybierz folder docelowy w razie potrzeby przewiń do początku i wybierz folder Kontakty > Dalej. Jeśli masz kilka kont poczty e-mail, wybierz folder kontaktów znajdujący się pod kontem e-mail, które ma zostać skojarzone z tymi kontaktami.

  Po zaimportowaniu kontaktów z usługi Google Gmail do skrzynki pocztowej usługi Office 365 wybierz kontakty jako miejsce docelowe

 9. Wybierz pozycję Zakończ.

  Po zaimportowaniu kontaktów usługi Gmail do skrzynki pocztowej usługi Office 365 kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć migrację

  Program Outlook natychmiast zacznie importowanie kontaktów. Będziesz wiedzieć, że proces się zakończył, gdy zostanie zamknięte okno Postęp importowania.

 10. Aby wyświetlić kontakty, w dolnej części okna programu Outlook wybierz ikonę Kontakty.

  Wybierz ikonę Kontakty znajdującą się u dołu strony.

Jeśli masz skrzynkę pocztową usługi Office 365, możesz uzyskiwać do niej dostęp za pośrednictwem Internetu, tak jak w przypadku logowania do serwisów Facebook, Gmail czy Amazon. Wygląda to tak:

Tak wygląda wstążka aplikacji Outlook w sieci Web.

Aby zaimportować kontakty do skrzynki pocztowej usługi Office 365, należy użyć programu Outlook 2016, 2013, 2010 lub 2007. Po uruchomieniu programu Outlook w lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona pozycja „Plik”.

Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.

Aby zaimportować kontakty do konta e-mail usługi Office 365:

 1. Wyeksportuj kontakty ze „źródłowej” usługi poczty e-mail:

 2. Dodaj konto e-mail usługi Office 365 do programu Outlook.

  Program Outlook zostanie zsynchronizowany ze skrzynką pocztową usługi Office 365. Po chwili kopia Twoich wiadomości e-mail i kontaktów zostanie wyświetlona w programie Outlook.

 3. Postępuj zgodnie ze znajdującymi się na tej stronie instrukcjami importu dla programu Outlook 2016, 2013 lub 2010, aby zaimportować plik CSV lub pst zawierający Twoje kontakty.

Jeśli program Outlook nie jest zainstalowany na Twoim komputerze, zobacz Jak uzyskać wersję klasyczną programu Outlook.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz kartę Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie korzystasz z programu Outlook 2010. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać instrukcje importowania dla używanej wersji programu Outlook.

  W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Otwórz > Importuj. Zostanie uruchomiony Kreator.

  Wybierz pozycję Otwórz, a następnie wybierz pozycję Importuj.

 3. W Kreatorze importu i eksportu kliknij pozycję Importuj z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz importowanie z innego programu lub pliku.

 4. Aby zaimportować plik CSV, wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami (Windows).

  Wybierz importowanie pliku pst

 5. Wybierz przycisk Przeglądaj, wybierz plik csv, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Uwagi: 

  • Jeśli chcesz, aby zaimportowane informacje zastąpiły zduplikowane elementy, które znajdują się już w programie Outlook, w obszarze Opcje wybierz odpowiednią pozycję. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie importuj duplikatów.

  • Wybierz plik pst, który chcesz zaimportować.

 6. Ustaw opcje importowania elementów. Wybierz pozycję Filtruj, jeśli chcesz zaimportować tylko konkretne wiadomości e-mail. Wybierz kartę Więcej opcji, jeśli chcesz zaimportować tylko przeczytane lub nieprzeczytane wiadomości e-mail.

  Ustawień domyślnych zazwyczaj nie trzeba zmieniać. Folder znajdujący się u góry — zwykle Foldery osobiste, plik danych programu Outlook lub Twój adres e-mail — jest zaznaczany automatycznie.

  Wybierz pozycję Filtruj, jeśli chcesz zaimportować tylko konkretne wiadomości e-mail.

 7. Pozycja Uwzględnij podfoldery jest zaznaczana domyślnie. Wszystkie foldery znajdujące się w wybranym folderze zostaną zaimportowane.

 8. Domyślnie zaznaczona opcja Importuj elementy do tego samego folderu w powoduje dopasowanie folderów z zaimportowanego pliku do folderów w programie Outlook. Jeśli dany folder nie istnieje w programie Outlook, zostanie utworzony.

 9. Wybierz pozycję Zakończ. Program Outlook natychmiast rozpocznie importowanie danych. Będziesz wiedzieć, że proces się zakończył, gdy zostanie zamknięte okno postępu.

 10. Aby wyświetlić kontakty, wybierz pozycję Kontakty w dolnej części paska nawigacyjnego programu Outlook.

  Aby wyświetlić kontakty, wybierz pozycję „Kontakty” w dolnej części menu nawigacji programu Outlook.

Nie działa?

Zobacz Rozwiązywanie problemów z importowaniem kontaktów do programu Outlook.

Zobacz też

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×