Importowanie i eksportowanie danych osi czasu między programami Visio i Project

W przypadku przechowywania danych w pliku programu Microsoft Project można zaimportować ten plik do programu Visio w celu automatycznego utworzenia diagramu osi czasu. Podobnie jeśli szczegółowy diagram osi czasu został utworzony w programie Visio, można wyeksportować te dane jako plik programu Project.

Uwaga: Warunkiem korzystania z tej funkcji jest zainstalowanie programu Microsoft Project.

Importowanie danych z programu Project do osi czasu programu Visio

 1. W szablonach domyślnych kliknij kategorię Harmonogram.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Oś czasu.

 3. Na karcie Oś czasu w grupie Oś czasu kliknij pozycję Importowanie danych.

 4. Na pierwszej stronie kreatora wprowadź plik programu Project (MPP), który ma posłużyć do utworzenia osi czasu programu Visio, lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu przejścia do odpowiedniego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na kolejnej stronie kreatora zaznacz typy zadań, które chcesz importować, a następnie kliknij przycisk Dalej. W polu Opis umieszczonym na dole strony wyświetlane są informacje dotyczące każdego typu zadania.

 6. Na trzeciej stronie kreatora zaznacz typy kształtów, których chcesz użyć dla osi czasu oraz wyświetlanych na niej interwałów i punktów kontrolnych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Klikając przycisk Zaawansowane, możesz ustawić skalę czasu i opcje wyświetlania osi czasu programu Visio.

 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć oś czasu programu Visio zgodnie z ustawieniami określonymi w kreatorze.

  Uwaga: Jeśli na bieżącej stronie rysunku znajdują się kształty, program Visio umieści oś czasu na nowej stronie rysunku.

Porada: Aby zmienić typy kształtów osi czasu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kształt na stronie rysunku, a następnie kliknąć polecenie Ustaw typ osi czasu, Ustaw typ punktu kontrolnego lub Ustaw typ interwału.

Eksportowanie danych osi czasu z programu Visio do programu Project

 1. W programie Visio otwórz rysunek osi czasu zawierający dane, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij obramowanie osi czasu, aby ją zaznaczyć.

  Uwaga: Jednorazowo można wyeksportować tylko jedną oś czasu. Jeśli na stronie rysunku znajduje się kilka osi czasu (nie licząc rozwiniętych), należy zaznaczyć oś do wyeksportowania.

 2. Na karcie Oś czasu kliknij pozycję Eksportuj dane.

  Uwaga: W przypadku eksportowania rozwiniętej osi czasu zawierającej dane poza tymi, które są wyświetlane na osi oryginalnej (na przykład dodatkowe punkty kontrolne), wyświetlane jest pytanie, czy mają zostać wyeksportowane wszystkie dane czy tylko dane wspólne dla wszystkich osi czasu.

 3. W oknie dialogowym Eksportowanie danych osi czasu przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać eksportowany plik. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, której chcesz użyć dla pliku programu Project, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Po ukończeniu eksportu jest wyświetlany komunikat potwierdzający.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×