Importowanie elementów do narzędzia Listy

Elementy, które zostały wyeksportowane w postaci pliku archiwum danych listy (gax) z innego narzędzia Listy, można zaimportować. Dane można importować do narzędzia Listy zarówno w obszarach roboczych programu SharePoint, jak i w obszarach roboczych programu Groove.

Uwaga: Listy zewnętrzne nie obsługują eksportowania ani importowania danych list.

Zaimportowane elementy można wyświetlić tylko wtedy, gdy narzędzie Listy zawiera odpowiednie pola i kolumny widoku. Na przykład po zaimportowaniu pliku wyeksportowanego z aplikacji narzędzia Listy, który zawiera pola „Nazwa” i „Adres”, zaimportowane elementy są widoczne w widoku listy tylko wtedy, gdy docelowe narzędzie Listy również zawiera te pola.

Jeśli w wybranym widoku listy jest używane sortowanie „płaskie”, zaimportowane elementy są wyświetlane jako nowe elementy u góry lub u dołu widoku listy (zależnie od bieżącej kolejności sortowania).

Jeśli w wybranym widoku listy jest używane sortowanie „według grup”, zaimportowane elementy są umieszczane w grupach odpowiednich kategorii i sortowane w poszczególnych grupach zależnie od kolejności sortowania zdefiniowanej dla danego widoku.

  1. Na karcie Obszar roboczy kliknij pozycję Importuj.

  2. W oknie dialogowym Importowanie danych elementów listy przejdź do wyeksportowanego pliku archiwum danych listy, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×