Importowanie dokumentu programu Word

Osadź zawartość programu Word bezpośrednio w prezentacji programu PowerPoint. Dokument programu Word można zaimportować jako obiekt, co powoduje wstawienie statycznej migawki tego dokumentu. Jest to przydatne, kiedy dokument programu Word składa się z jednej strony i zawiera obrazy. Dokumentu programu Word możesz również użyć w celu utworzenia nowej prezentacji programu PowerPoint na podstawie konspektu zawartości.

W tym artykule

Wstawianie dokumentu programu Word jako obiektu

Najłatwiejszym sposobem wstawienia dokumentu programu Word jest utworzenie dokumentu w programie Word, a następnie dodanie go do prezentacji.

 1. Wybierz slajd, w którym chcesz umieścić dokument programu Word.

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Obiekt.

  Opcja Obiekt znajduje się na karcie Wstawianie.
 3. Jeśli dokument programu Word już istnieje, w oknie dialogowym Wstawianie obiektu wybierz pozycję Utwórz z pliku.

  Okno dialogowe Wstawianie obiektu z zaznaczoną opcją „Utwórz z pliku”.
 4. Kliknij pozycję Przeglądaj, aby zlokalizować dokument programu Word, który chcesz wstawić. Zaznacz odpowiedni dokument programu Word i kliknij przycisk OK.

 5. Upewnij się, że pola wyboru Łącze i Wyświetl jako ikonę zostały wyczyszczone. Kliknij przycisk OK, aby wstawić zawartość dokumentu programu Word jako obiekt.

  Uwaga: Jeśli wolisz, aby dokument programu Word był otwierany w programie Word, zamiast w programie PowerPoint, zaznacz pole wyboru Wyświetl jako ikonę, aby wstawić ikonę do prezentacji. Kliknięcie tej ikony spowoduje otwarcie dokumentu w programie Word.

  Okno dialogowe Wstawianie obiektu z zaznaczonym polem wyboru „Wyświetl jako ikonę”

  Porada: Możesz również wstawić obiekt połączony. Zaznacz pole wyboru Łącze, aby obiekt stał się skrótem do zaimportowanego dokumentu programu Word.

  Początek strony

Używanie dokumentu programu Word jako konspektu w celu utworzenia prezentacji

 1. W dokumencie programu Word kliknij pozycję Narzędzia główne.

 2. Przy użyciu galerii Style sformatuj zawartość w dokumencie programu Word.

  • Wyróżnij zawartość, której chcesz użyć jako tytułu slajdu, a następnie wybierz pozycję Nagłówek 1 w galerii Style.

  • Wyróżnij zawartość, której chcesz użyć jako tekstu slajdu, a następnie wybierz pozycję Nagłówek 2 w galerii Style.

  Porada:  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używać widoku konspektu w celu zarządzania nagłówkami i rozmieszczania tekstu.

 3. W dokumencie programu Word kliknij pozycję Plik > Zapisz, a następnie kliknij pozycję Plik > Zamknij.

  Uwaga: Dokument programu Word należy zamknąć, aby można go było wstawić do prezentacji programu PowerPoint.

 4. Otwórz program PowerPoint i kliknij pozycję Narzędzia główne > Nowy slajd.

  Opcja Nowy slajd znajduje się na karcie Narzędzia główne.
 5. Wybierz pozycję Slajdy z konspektu.

  W menu rozwijanym Nowy slajd kliknij pozycję Slajdy z konspektu.
 6. Znajdź i zaznacz odpowiedni dokument programu Word w oknie dialogowym Wstawianie konspektu, a następnie kliknij pozycję Wstaw. Dla każdego stylu Nagłówek 1 w dokumencie zostanie utworzony nowy slajd.

  Uwaga: Jeśli dokument programu Word dokument nie zawiera żadnych stylów Nagłówek 1 i Nagłówek 2, program PowerPoint utworzy slajd dla każdego akapitu w zawartości.

Początek strony

Zobacz też

Opis różnic między obiektami połączonymi a obiektami osadzonymi

Zmienianie obiektów połączonych lub osadzonych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×