Importowanie danych z programu Project do osi czasu programu Visio

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga: Korzystanie z tej funkcji jest możliwe tylko po zainstalowaniu programu Microsoft Office Project.

  1. W menu Plik programu Microsoft Office Visio wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Harmonogram projektu, a następnie kliknij polecenie Oś czasu.

  2. W menu Oś czasu kliknij polecenie Importuj dane osi czasu.

    Uwaga: Jeśli program Project nie jest zainstalowany, element Importuj dane osi czasu nie będzie widoczny w menu Oś czasu.

  3. Na pierwszej stronie kreatora wprowadź plik programu Project (MPP), który ma posłużyć do utworzenia osi czasu programu Visio, lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu przejścia do odpowiedniego pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  4. Na kolejnej stronie kreatora zaznacz typy zadań, które chcesz importować. W polu Opis umieszczonym na dole strony wyświetlane są informacje dotyczące każdego typu zadania.

  5. Na trzeciej stronie kreatora zaznacz typy kształtów, których chcesz użyć dla osi czasu oraz wyświetlanych na niej interwałów i punktów kontrolnych. Klikając przycisk Zaawansowane, możesz ustawić skalę czasu i opcje wyświetlania osi czasu programu Visio. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Dalej.

  6. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć oś czasu programu Visio zgodnie z ustawieniami określonymi w kreatorze.

    Uwaga: Jeśli na bieżącej stronie rysunku znajdują się kształty, program Visio umieści oś czasu na nowej stronie rysunku.

Porada: Aby zmienić typy niektórych lub wszystkich kształtów osi czasu, punktów kontrolnych i interwałów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kształt na stronie rysunku, a następnie kliknąć polecenie Ustaw typ osi czasu, Ustaw typ punktu kontrolnego lub Ustaw typ interwału.

Aby dowiedzieć się, jak eksportowanie danych osi czasu programu Visio do programu Project zobacz Eksportowanie danych osi czasu z programu Visio do programu Project.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×