Importowanie danych z programu Excel, programu Access, witryn programu SharePoint, programu SQL Server i innych źródeł zewnętrznych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz szybko zaimportować i wyświetlić dane bezpośrednio na kształtach w programie Visio. Pierwszym krokiem jest nawiązanie połączenia ze źródłem danych i zaimportowanie danych do rysunku. Drugim krokiem jest połączenie zaimportowanych danych z kształtami.

Krok 1: Importowanie danych

W tym pierwszym kroku możesz zaimportować dane za pomocą Kreatora Selektor danych.

Dane wyświetlane w oknie dane zewnętrzne są migawką danych źródłowych w momencie importowania. Dane na rysunku można zaktualizować, aby odpowiadały zmianom danych źródłowych. Jednak nie można odświeżyć źródła danych, zmieniając dane na rysunku. Zobacz odświeżanie zaimportowanych danych.

 1. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz spośród następujących typów źródeł danych, których chcesz użyć:

  • Skoroszyt programu Microsoft Excel

  • Baza danych programu Microsoft Access

  • Lista programu Microsoft SharePoint Foundation

  • Baza danych programu Microsoft SQL Server

  • Inne źródło danych OLEDB lub ODBC

  • Poprzednio utworzone połączenie

 3. Wypełnij pozostałą część kreatora.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję inną niż skoroszyt programu Excel, baza danych programu Access lub lista programu SharePoint na pierwszej stronie kreatora, możesz tymczasowo przejść do Kreatora łączenia danych w trakcie pracy z kreatorem Selektor danych.

Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie Kreatora połączenia danych zostanie wyświetlone okno dane zewnętrzne zawierające zaimportowane dane wyświetlane w siatce.

Krok 2. łączenie wierszy danych z kształtami na rysunku

Istnieją trzy metody łączenia wierszy danych z kształtami na rysunku: możesz połączyć wiersze z istniejącymi kształtami pojedynczo, możesz połączyć wiersze z kształtami automatycznie lub utworzyć kształty na podstawie danych.

Metoda 1: pojedyncza konsolidacja wierszy do istniejących kształtów

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków ze stosunkowo niewielką liczbą kształtów.

 • Przeciągnij wiersz z okna dane zewnętrzne do kształtu na rysunku.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz okna dane zewnętrzne, przejdź do karty dane , a następnie w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru obok okna dane zewnętrzne.

  Dane zostaną wyświetlone w kształcie, a ikona linku zostanie wyświetlona po lewej stronie wiersza w oknie dane zewnętrzne.

  Przeciąganie wiersza na kształt

  Uwagi: 

  • Możesz połączyć jeden wiersz z wieloma kształtami, ale nie możesz połączyć wielu wierszy z jednym kształtem.

  • Aby zmienić lub ulepszyć wygląd kształtów i danych, zobacz wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi.

  • Aby wyświetlić okno dane zewnętrzne , w menu Widok kliknij polecenie okno dane zewnętrzne.

Metoda 2: automatyczne łączenie wierszy z istniejącymi kształtami

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków zawierających dużą liczbę kształtów. Działa to tylko wtedy, gdy w kształtach są już dane, które można dopasować do danych w źródle danych.

 1. W Visio 2016 i nowszych wersjach: w menu dane kliknij polecenie Odśwież wszystko, a następnie wybierz pozycję autoŁączenie po odświeżeniu, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.

  W Visio 2013 i starszych wersjach: w menu dane kliknij polecenie Połącz automatycznie.

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora automatycznego łączenia.

  Dane zostaną wyświetlone w kształtach. Aby zmienić lub ulepszyć wygląd kształtów i danych, zobacz wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi.

Metoda 3. tworzenie kształtów na podstawie danych

Ta metoda jest Najlepsza, Jeśli rysunek nie zawiera jeszcze kształtów i nie musisz używać określonych kształtów.

 1. Kliknij kształt w okienku kształty .

 2. Przeciągnij wiersz lub zestaw wierszy z okna dane zewnętrzne do pustego miejsca na rysunku.

  Jedno wystąpienie kształtu, które klikniesz, zostanie wyświetlone dla każdego wiersza, który przeciągniesz na rysunek.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×