Importowanie danych z programu Excel, Access, witryn programu SharePoint, SQL Server i innych zewnętrznych źródeł

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz szybko importowanie i wyświetlanie danych bezpośrednio na kształty programu Visio. Pierwszym krokiem jest, aby połączyć się ze źródłem danych i zaimportować dane do rysunku. Drugim krokiem jest łączenie zaimportowanych danych z kształtami.

Krok 1: Importowanie danych

W pierwszej kolejności możesz za pomocą kreatora Selektor danych do zaimportowania danych.

Dane wyświetlane w oknie Dane zewnętrzne jest migawkę danych źródłowych w czasie importu. Aby zaktualizować dane na rysunku w celu odzwierciedlenia zmian w źródle danych. Jednak nie można odświeżyć źródła danych, zmieniając dane na rysunku. Zobacz Odświeżanie zaimportowanych danych.

 1. Na karcie Dane w grupie Dane zewnętrzne kliknij przycisk Połącz dane z kształtami.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz z następujących typów źródeł danych, którego chcesz użyć:

  • Skoroszyt programu Microsoft Excel

  • Baza danych programu Microsoft Access

  • Listy programu Microsoft SharePoint Foundation

  • Baza danych programu Microsoft SQL Server

  • Inne źródło danych OLEDB lub ODBC

  • Poprzednio utworzone połączenie

 3. Wykonaj pozostałe strony kreatora.

  Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję inną niż skoroszyt programu Excel, baza danych programu Access lub lista programu SharePoint na pierwszej stronie kreatora, może spowodować tymczasowe przejście z kreatora Selektor danych do Kreatora połączenia danych.

Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie Kreatora połączenia danych zostanie wyświetlone okno Dane zewnętrzne zaimportowane dane wyświetlane na wykresie.

Krok 2: Łączenie wierszy danych z kształtami na rysunku

Istnieją trzy metody łączenie wierszy danych z kształtami na rysunku: można łączenie wierszy z istniejącymi kształtami jednym naraz, możesz automatyczne łączenie wierszy z kształtami lub z danych można tworzyć kształty.

Metoda 1: Łączenie wierszy z istniejącymi kształtami jednym naraz

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków ze stosunkowo niewielką liczbą kształtów.

 • Przeciągnij wiersz z Okna dane zewnętrzne na kształcie na rysunku.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz okna dane zewnętrzne, przejdź do karty danych, a następnie w grupie Pokaż/Ukryj, zaznacz pole wyboru obok Okno dane zewnętrzne.

  Dane są wyświetlane w kształcie, a zostanie wyświetlona ikona połączenia z lewej strony wiersza w Okno dane zewnętrzne.

  Przeciąganie wiersza na kształt

  Uwagi: 

  • Pojedynczy wiersz można połączyć wiele kształtów, ale nie można połączyć wielu wierszy z jednym kształtem.

  • Aby zmienić lub poprawić wygląd kształtów i danych, zobacz Wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi.

  • Aby wyświetlić okno Dane zewnętrzne w menu Widok, kliknij Okno dane zewnętrzne.

Metoda 2: Automatyczne łączenie wierszy z istniejącymi kształtami

Ta metoda jest najbardziej przydatna w przypadku istniejących rysunków z dużą liczbą kształtów. To działa tylko wtedy, gdy kształty znajdują się już dane w nich pasujące do danych w źródle danych.

 1. W Visio 2016 oraz w nowszych wersjach: W menu dane kliknij pozycję Odśwież wszystko, a następnie wybierz pozycję Autołączenie po odświeżeniu jest zaznaczone pole wyboru, jeśli nie jest jeszcze.

  W Visio 2013 i starsze wersje: W menu dane, kliknij przycisk Połącz automatycznie.

 2. Wykonaj kroki Kreatora automatycznego łączenia.

  Dane zostaną wyświetlone w kształtach. Aby zmienić lub poprawić wygląd kształtów i danych, zobacz Wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi.

Metoda 3: Tworzenie kształtów na podstawie danych

Ta metoda jest najbardziej przydatna, jeśli na rysunku nie ma jeszcze kształtów, a nie trzeba używać określonych kształtów.

 1. Kliknij kształt w okienku kształtów.

 2. Przeciągnij wiersz lub zestaw wierszy z okna Dane zewnętrzne do pustego miejsca na rysunku.

  Dla każdego wiersza przeciągniętego rysunku zostanie wyświetlone jedno wystąpienie kształtu, który można kliknąć.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×