Importowanie danych z bazy danych w programie Excel dla komputerów Mac

Excel dla Office 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasami są potrzebne dane przechowywane poza programem Excel, na przykład w bazie danych. Aby pracować z danymi w takim przypadku, należy najpierw nawiązać połączenie z zewnętrznym źródłem danych.

Nawiązywanie połączenia z zewnętrznym źródłem danych

Możliwość użycia zewnętrznego źródła danych zależy od typu tego źródła.

Jeśli źródłem jest baza danych SQL

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Nowe zapytanie bazy danych.

 2. Kliknij pozycję Źródło danych ODBC programu SQL Server.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Łączenie ze źródłem danych ODBC programu SQL Server. W oknie dialogowym wpisz dane serwera uzyskane od administratora bazy danych. Po zakończeniu kliknij przycisk Połącz.

 4. Z lewej strony kliknij strzałkę obok serwera, aby wyświetlić bazy danych.

 5. Kliknij strzałkę obok odpowiedniej bazy danych.

 6. Następnie kliknij nazwę odpowiedniej tabeli.

 7. Aby wyświetlić podgląd danych, kliknij pozycję Uruchom.

 8. Gdy wszystko będzie gotowe do wprowadzenia danych do programu Excel, kliknij pozycję Zwróć dane.

 9. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz miejsce docelowe danych: w istniejącym arkuszu, w nowym arkuszu lub w tabeli przestawnej. Następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli źródłem nie jest baza danych SQL

Jeśli chcesz używać zewnętrzne źródło czyli nie z bazą danych SQL (na przykład programu FileMaker Pro), konieczne będzie sterownika Open Database Connectivity (ODBC) zainstalowany na komputerze Macintosh. Informacje na temat sterowników jest dostępna na tej stronie sieci web. Po zainstalowaniu sterownik źródła, należy wykonać poniższe czynności, aby użyć danych:

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Nowe zapytanie bazy danych.

 2. Kliknij polecenie Z bazy danych.

 3. Dodaj źródło danych odpowiednie dla Twojej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Z lewej strony kliknij strzałkę obok serwera, aby wyświetlić bazy danych.

 5. Kliknij strzałkę obok odpowiedniej bazy danych.

 6. Następnie kliknij nazwę odpowiedniej tabeli.

 7. Aby wyświetlić podgląd danych, kliknij pozycję Uruchom.

 8. Gdy wszystko będzie gotowe do wprowadzenia danych do programu Excel, kliknij pozycję Zwróć dane.

 9. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz miejsce docelowe danych: w istniejącym arkuszu, w nowym arkuszu lub w tabeli przestawnej. Następnie kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Sterowniki ODBC zgodne z programem Excel dla komputerów Mac

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Aby zaimportować dane z bazy danych, takich jak Microsoft SQL Server, musisz mieć sterownika ODBC, która jest zgodna z programem Microsoft Query zainstalowany na Twoim komputerze. Sterowniki ODBC zgodne są dostępne w innych dostawców. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sterowniki ODBC zgodne z programem Excel dla komputerów Macintosh. Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu sterowniki ODBC zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 1. W menu dane wskaż pozycję Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij Nowe zapytanie bazy danych.

 2. Aby połączyć się ze źródłem danych i umożliwia tworzenie zapytań za pomocą programu Microsoft Query. Gdy skończysz, kliknij pozycję Zwróć dane do importowania danych do programu Excel.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat nawiązywania połączenia ze źródłem danych i przy użyciu programu Microsoft Query zobacz Pomoc programu Microsoft Query.

 3. W oknie dialogowym Zwracanie zewnętrznych danych do programu Microsoft Excel wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynność

Wybierz pozycję definicji zapytania, Odśwież kontroli i opcje układu danych

Kliknij pozycję Właściwości.

Zmienianie ustawień kwerendy parametrycznej

Kliknij przycisk Parametry.

Zwracanie danych zewnętrznych do aktywnego arkusza

Kliknij istniejący arkusz. W arkuszu kliknij komórkę, w której ma zostać umieszczony w lewym górnym rogu zakresu danych zewnętrznych, a następnie kliknij przycisk OK.

Zwracanie danych zewnętrznych do nowego arkusza

Kliknij pozycję Nowy arkusz, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Excel doda nowy arkusz do skoroszytu i automatycznie wklei zakresu danych zewnętrznych w lewym górnym rogu nowego arkusza.

Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu danych zewnętrznych

Kliknij przycisk Tabela przestawna, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi: 

 • Excel 2011 dla komputerów Mac nie można zaimportować dane z OLE DB lub źródeł danych OLAP.

 • Domyślnie program Excel dla komputerów Mac używa tabel do importowania danych. Aby wyłączyć tabel podczas importowania danych w oknie dialogowym Zwracanie zewnętrznych danych do programu Microsoft Excel, kliknij polecenie Właściwości, a następnie wyczyść pole wyboru Użyj tabeli.

 • Jeśli źródło danych zewnętrznych, z którym chcesz uzyskać dostęp nie znajduje się na komputerze lokalnym, może być konieczne skontaktowanie się z administratorem bazy danych dla hasła, uprawnień użytkownika lub inne informacje o połączeniu.

Zobacz też

Importowanie danych z programu FileMaker Pro

Importowanie danych z pliku w formacie CSV, HTML lub pliku tekstowego

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×