Ignorowanie wyrazów pisanych wielkimi literami, liczb lub adresów internetowych podczas sprawdzania pisowni

Subskrypcja usługi Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Opcje sprawdzania pisowni w programach pakietu Office, takich jak Word i PowerPoint, obejmują ustawienia, które można zastosować, aby moduł sprawdzania pisowni ignorował określone typy wyrazów, takie jak wyrazy pisane wielkimi literami, wyrazy zawierające liczby i wyrazy będące częścią adresu URL (dowolne adresy internetowe lub adresy plików). Możesz też określić, czy moduł sprawdzania pisowni ma oznaczać powtórzone wyrazy.

Te ustawienia znajdziesz w oknie dialogowym Sprawdzanie w większości programów pakietu Office. (W niektórych programach pakietu Office 2007 te ustawienia znajdują się w obszarze Opcje sprawdzania pisowni). Zobacz poniższą sekcję Otwieranie opcji sprawdzania w programie pakietu Office, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do opcji sprawdzania w poszczególnych programach pakietu Office.

Opcje ignorowania wyrazów przy poprawianiu pisowni

Uwaga: Zmiany wprowadzane w tych opcjach dotyczą wszystkich programów pakietu Microsoft Office, niezależnie od programu używanego do zmieniania opcji.

Otwieranie opcji sprawdzania w programie pakietu Office

Wszystkie programy z wyjątkiem programu Outlook:

  • Kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie.

Outlook:

  • Kliknij pozycję Plik > Opcje > Poczta > Opcje edytora > Sprawdzanie.

Word, Excel, Access i PowerPoint:

  • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu [nazwa programu] > Sprawdzanie.

Outlook:

  • Otwórz element poczty, a następnie kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje edytora > Sprawdzanie.

InfoPath, OneNote, Publisher i Visio:

  • W menu Narzędzia wskaż pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Opcje pisowni.

Project:

  • W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, kliknij kartę Pisownia, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji pisowni.

Co oznaczają poszczególne opcje?

Zaznacz to pole wyboru:

Aby to zrobić:

Ignoruj wyrazy pisane WIELKIMI literami

Ignorowanie wyrazów zawierających wyłącznie wielkie litery. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy ABC.

Ignoruj wyrazy zawierające cyfry

Ignorowanie wyrazów, które zawierają cyfry. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy a1b2c3.

Ignoruj adresy internetowe i plikowe

Ignorowanie wyrazów będących adresami internetowymi i plikowymi. Przykładami wyrazów ignorowanych przez moduł sprawdzania pisowni po wybraniu tej opcji są:

  • http://www.proseware.com/

  • \\proseware\public\

  • mailto:anna@proseware.com

Oznacz flagą powtarzające się wyrazy

Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących wyrazów, które się powtarzają. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni oznaczy flagą błędu frazę kici, kici.

Zobacz też

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2013 i starszych

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2016

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2007

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×