Przejdź do głównej zawartości

HIPERŁĄCZE, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji HIPERŁĄCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja hiperłącze tworzy skrót przeskoczy do innej lokalizacji w bieżącym skoroszycie lub otwiera dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w intranet lub w Internecie. Po kliknięciu komórki zawierającej opcję hiperłącze program Excel przeskakuje do tej lokalizacji lub otworzy wybrany dokument.

Składnia

Hiperlink (łącze_lokalizacja; [przyjazna_nazwa])

Składnia funkcji HIPERŁĄCZE obejmuje następujące argumenty:

  • Łącze_lokalizacja    Argument wymagany. Ścieżka dostępu i nazwa pliku dokumentu, który ma zostać otwarty. Argument łącze_lokalizacja może się odwoływać do miejsca w dokumencie, na przykład do określonej komórki lub nazwanego zakresu arkusza bądź skoroszytu programu Excel, albo odwoływać się do zakładki w dokumencie programu Microsoft Word. Ścieżka może odwoływać się do pliku przechowywanego na dysku twardym. Może też być ścieżką zapisaną na serwerze (w programie Microsoft Excel dla systemu Windows) w uniwersalnej konwencji nazewnictwa (UNC, Universal Naming Convention) lub adresem URL w Internecie lub intranecie.

    Uwaga   Excel dla sieci Web funkcja hiperłącze jest prawidłowa tylko w przypadku adresów internetowych (adresów URL). Argument łącze_lokalizacja może być ujętym w cudzysłów ciągiem tekstowym lub odwołaniem do komórki zawierającej link w postaci ciągu tekstowego.

    Jeśli adres URL określony w argumencie łącze_lokalizacja nie istnieje lub nie można do niego przejść, to po kliknięciu komórki zostanie wyświetlony błąd.

  • Przyjazna_nazwa    Argument opcjonalny. Tekst skoku lub wartość liczbowa wyświetlana w komórce. Argument przyjazna_nazwa jest wyświetlany w kolorze niebieskim i jest podkreśleniem. Jeśli argument przyjazna_nazwa zostanie pominięty, komórka wyświetli argument lokalizacja_docelowa_linku jako tekst skoku.

    Argument przyjazna_nazwa może być wartością, ciągiem tekstowym, nazwą lub komórką zawierającą tekst skoku lub wartość.

    Jeśli Argument przyjazna_nazwa zwraca wartość błędu (na przykład #VALUE!), w komórce jest wyświetlany komunikat o błędzie zamiast tekstu skoku.

Spostrzeżenie

W aplikacji klasycznej Excel zaznacz komórkę zawierającą hiperlink bez przechodzenia do miejsca docelowego hiperłącza, kliknij komórkę i przytrzymaj przycisk myszy, aż wskaźnik zmieni się w Wskaźnik zaznaczenia w programie Excel krzyżyk, a następnie zwolnij przycisk myszy. W Excel dla sieci Web zaznacz komórkę, klikając ją, gdy wskaźnik myszy jest strzałką; Przejdź do miejsca docelowego hiperłącza, klikając pozycję, gdy wskaźnik myszy jest wskazującym palcem.

Przykłady

Przykład

Wynik

=HIPERŁĄCZE("http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx";"Kliknij, aby otworzyć raport")

Otwiera skoroszyt zapisany pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce jest wyświetlany tekst „Kliknij, aby otworzyć raport” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]Roczne!F10";D1)

Tworzy hiperłącze do komórki F10 w arkuszu Roczne w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlana zawartość komórki D1 jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]'Pierwszy kwartał'!Dział_ogólnie";"Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu")

Tworzy hiperłącze do zakresu o nazwie Dział_ogólnie w arkuszu Pierwszy kwartał w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlany tekst „Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/Raport roczny.docx]Zyski_kwartalne";"Raport o zyskach kwartalnych")

W celu utworzenia hiperłącza do określonego miejsca w pliku programu Word używa się zakładki umożliwiającej określenie lokalizacji docelowej w tym pliku. W tym przykładzie jest tworzone hiperłącze do zakładki o nazwie Zyski_kwartalne w pliku Raport roczny.docx zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com.

=HIPERŁĄCZE("\\FINANSE\Sprawozdania\1sprkw.xlsx";D5)

Wyświetla zawartość komórki D5 jako tekst skoku i otwiera skoroszyt zapisany na serwerze FINANSE w udziale Sprawozdania. W tym przykładzie jest używana ścieżka UNC.

=HIPERŁĄCZE("D:\FINANSE\1sprkw.xlsx";H10)

Otwiera skoroszyt 1sprkw.xlsx przechowywany w katalogu Finanse na dysku D i wyświetla wartość liczbową przechowywaną w komórce H10.

=HIPERŁĄCZE("[C:\Moje dokumenty\Mójskoroszyt.xlsx]Sumaryczne")

Tworzy hiperłącze do obszaru Sumaryczne znajdującego się w innym (zewnętrznym) skoroszycie Mójskoroszyt.xlsx.

= HIPERLINK ("[skoroszycie Zeszyt1. xlsx] Arkusz1! A10 "," przejdź do Arkusz1 > A10 ")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, należy uwzględnić zarówno nazwę skoroszytu, jak i nazwę arkusza, na przykład Arkusz1 w bieżącym arkuszu.

= HYPERLINK ("[skoroszycie Zeszyt1. xlsx] Styczeń! A10 "," przejdź do stycznia > A10 ")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, należy uwzględnić zarówno nazwę skoroszytu, jak i nazwę arkusza, w której w skoroszycie znajduje się inny arkusz.

= HIPERLINK (komórka ("adres"; Styczeń! A1), "przejdź do stycznia > a1")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu bez użycia w pełni kwalifikowanego odwołania do arkusza ([skoroszycie Zeszyt1. xlsx]), możesz użyć tej funkcji, gdzie komórka ("Address") zwraca nazwę bieżącego skoroszytu.

=HIPERŁĄCZE($Z$1)

Aby w arkuszu szybko zaktualizować wszystkie formuły zawierające funkcję HIPERŁĄCZE z tymi samymi argumentami, można umieścić miejsce docelowe łącza w innej komórce w tym samym lub innym arkuszu, a następnie użyć odwołania bezwzględnego do tej komórki jako argumentu lokalizacja_docelowa_łącza w formułach HIPERŁĄCZE. Zmiany miejsca docelowego łącza będą natychmiast odzwierciedlane w formułach HIPERŁĄCZE.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×