Przejdź do głównej zawartości

Hasła do dokumentu w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Używając hasła, możesz chronić poufne lub tajne dokumenty przed modyfikacją, a nawet otwarciem ich przez inne osoby.

Można zapobiec nieautoryzowanych użytkowników otwieraniu lub modyfikowaniu dokumentu, nawet jeśli mają uprawnienia do jego otwierania. Można także chronić dokument, określając jak lub czy inne osoby mogą wprowadzać opinii.

Ochrona dokumentu przed otwarciem lub edycją

 1. Kliknij pozycję Recenzja > Chroń dokument.

  Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Chroń dokument

 2. W obszarze Zabezpieczenia możesz wprowadzić hasło zabezpieczające dokument przed otwarciem i/lub modyfikacją. Wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić.

  Okno dialogowe Ochrona hasłem z wyróżnioną pozycją Zabezpieczenia

  • W hasłach jest uwzględniana wielkość liter, a maksymalna długość hasła to 15 znaków.

  • Program Word nie oferuje możliwości odzyskania hasła w przypadku jego zapomnienia lub utraty. Przechowuj kopię hasła w bezpiecznym miejscu lub utwórz silne hasło, które zapamiętasz.

 3. Kliknij przycisk OK.

Ochrona dokumentu poprzedzająca wysłanie go do recenzji

 1. Kliknij pozycję Recenzja > Chroń dokument.

  Karta Recenzja z wyróżnioną pozycją Chroń dokument

 2. W obszarze Ochrona wybierz opcję Ochrona dokumentu.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  Cel

  Czynność do wykonania:

  Zachowaj prześledzonych zmian.

  Kliknij pozycję Prześledzone zmiany.

  Zezwalanie innym osobom na dodawanie komentarzy.

  Kliknij pozycję Komentarze.

  Uniemożliwienie innym osobom wprowadzania zmian.

  Kliknij pozycję Tylko do odczytu.

  Ograniczanie zmian do formularzy, aby inne osoby mogły wypełnić formularz, nie mogąc przypadkowo zmienić jego treści.

  Kliknij pozycję Formularze.

 4. Aby uniemożliwić innym osobom zmianę ustawień ochrony, wprowadź hasło w polu Hasło.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli dokument jest udostępniany innym osobom, możesz usunąć informacje osobiste, takie jak nazwa autora i firmy, podczas zapisywania pliku. W tym celu w obszarze Prywatność u dołu okna dialogowego Ochrona hasłem wybierz pozycję Usuń informacje osobiste z tego pliku przy zapisywaniu.

Można zapobiec otwieraniu lub modyfikowaniu dokumentu przez nieautoryzowanych użytkowników, nawet jeśli mają uprawnienia do jego otwierania.

Przestroga: Hasło utworzone dla dokumentu należy zanotować i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Utrata hasła uniemożliwi otwieranie i uzyskiwanie dostępu do dokumentu chronionego hasłem. Długość haseł w programach Excel dla komputerów Mac i Word dla komputerów Mac jest ograniczona do 15 znaków. Nie można otworzyć skoroszytu lub dokumentu, który został zabezpieczony hasłem przekraczającym ten limit w programie Excel lub Word dla systemu Windows. Aby otworzyć taki plik w pakiecie Office dla komputerów Mac, należy poprosić autora, który go przygotował w systemie Windows, o zmianę długości hasła.

W programie Word dane ukryte w dokumencie nie są szyfrowane. Mając wystarczająco dużo czasu i odpowiednią wiedzę, użytkownik może zmodyfikować dane w dowolnym dokumencie, do którego ma dostęp. Aby zapobiec modyfikowaniu danych i chronić informacje poufne, należy ograniczyć dostęp do wszystkich dokumentów programu Word zawierających tego rodzaju informacje, przechowując dokumenty w lokalizacjach dostępnych tylko dla autoryzowanych użytkowników.

Wykonaj dowolną z następujących czynności.

 1. Otwórz dokument, który chcesz chronić.

 2. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 3. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Zabezpieczenia  Przycisk preferencji zabezpieczeń .

 4. W polu Hasło ochrony przed otwarciem wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz  Przycisk Zapisz .

  Porada: Aby usunąć hasło, zaznacz całą zawartość w polu Hasło ochrony przed otwarciem, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Po dodaniu hasła tylko autoryzowani użytkownicy mogą wprowadzać zmiany w dokumencie. Użytkownicy, którzy nie są upoważnieni do zmiany dokumentu, nadal mogą otwierać dokument i zapisywać go pod inną nazwą.

 1. Otwórz dokument, który chcesz chronić.

 2. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 3. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Zabezpieczenia  Przycisk preferencji zabezpieczeń .

 4. W polu Hasło ochrony przed modyfikacją wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz  Przycisk Zapisz .

  Porada: Aby usunąć hasło, zaznacz całą zawartość w polu Hasło ochrony przed modyfikacją, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

W ramach przygotowania dokumentu do przeglądania można określić, czy inne osoby będą mogły zmieniać dokument, wstawiając wyłącznie komentarze, czy też wstawiając komentarze oraz zmiany śledzone za pomocą znaczników poprawek. Dodatkowym zabezpieczeniem jest możliwość przypisania hasła w celu zagwarantowania, że użytkownicy nie usuną ochrony tego typu.

 1. Otwórz dokument, który chcesz chronić.

 2. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij pozycję Dokument.

  Karta Recenzja w programie Word, grupa Ochrona

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Włączenie śledzenia wszystkich zmian, aby można było je przejrzeć; użytkownicy nie mogą akceptować ani odrzucać zmian, ani też wyłączać ich śledzenia

  Kliknij pozycję Prześledzone zmiany

  Zezwolenie użytkownikom na wprowadzanie komentarzy

  Kliknij pozycję Komentarze

  Ograniczenie zmian formularzy, aby użytkownicy mogli wypełniać pola, nie wprowadzając przypadkowych zmian w samym formularzu

  Kliknij pozycję Formularze

  Uniemożliwienie użytkownikom wprowadzania zmian

  Kliknij pozycję Tylko do odczytu

 1. Otwórz dokument, którego hasło chcesz zmienić.

 2. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 3. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Zabezpieczenia  Przycisk preferencji zabezpieczeń .

 4. Zaznacz całą zawartość w polu Hasło ochrony przed otwarciem lub Hasło ochrony przed modyfikacją.

 5. Wpisz nowe hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Zapisz  Przycisk Zapisz .

  Porada: Aby usunąć hasło, zaznacz całą zawartość w polu Hasło ochrony przed otwarciem lub Hasło ochrony przed modyfikacją, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Zobacz też

Ochrona prywatności

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×