Grupowanie wierszy w tabeli (Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Dodatek Power Query jest nazywany pobrać i przekształcić w programie Excel 2016. Podane tu informacje dotyczą obu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i Przekształć w programie Excel 2016.

Uwaga: Bardzo krótki klip wideo na temat wyświetlania edytora zapytań znajdują się na końcu tego artykułu.

W edytorze zapytań można grupować wartości w różnych wierszach w jedną wartość, grupując wiersze według wartości w jednej lub wielu kolumn. Aby uzyskać więcej informacji zobacz samouczek Łączenie danych z wielu źródeł danych .

Dodatek Power Query udostępnia dwa typy operacji Grupuj według:

  • agregowanie kolumny z funkcją agregującą

  • lub wykonanie operacji na wierszach.

Grupowanie według jednej lub wielu kolumn

Przy użyciu wstążki edytora zapytań : Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Grupuj według.

Korzystając z menu kontekstowego edytora zapytań : Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, którą chcesz grupować według, a następnie kliknij przycisk Grupuj według.

Aby pogrupować według jednej lub wielu kolumn

  1. W siatce Podgląd zapytania zaznacz jedną lub więcej kolumn. Na przykład Year i Order_Details.ProductID.

  2. W oknie podręcznym Grupuj według nazwy kolumny, która została kliknięta w kroku 1 (domyślnie) wybrano na liście rozwijanej Grupuj według. Jeśli to konieczne, można wybrać inną nazwę kolumny z listy rozwijanej. Jeśli chcesz grupować według wielu kolumn, kliknij przycisk +, a następnie wybierz nazwę kolumny z listy rozwijanej Grupuj według w nowo dodany wiersz. Aby usunąć kolumnę grupowania, kliknij przycisk przed rekordu.

  3. W polu tekstowym Nazwa nowej kolumny wpisz nazwę, według której chcesz przeprowadzić grupowanie.

  4. W operacji listy rozwijanej wybierz Funkcję agregującą lub Operację na wierszach.

  5. Aby agregowanie kolumny, zaznacz kolumny, aby wykonać Operację agregacji z listy rozwijanej kolumny. Operacja wiersza nie wymaga kolumny, ponieważ zgrupowaniem oparte na wiersze tabeli danych.

    Aby dodać kolumnę agregacjikliknij +, a następnie wybierz nazwę kolumny z listy rozwijanej kolumny w nowo dodany wiersz. Aby usunąć kolumnę agregacji, kliknij przycisk przed rekordu.

  6. Kliknij przycisk OK.

Agregowanie kolumny za pomocą funkcji agregującej

W oknie podręcznym Grupuj według jako wartość ustawienia Operacja wybierz pozycję Suma, Średnia, minimumlub Maksimum .

Okno dialogowe Grupowanie według umożliwiające obsługę operacji agregowania

Wykonywanie operacji na wierszach

W oknie dialogowym Grupowanie według jako wartość ustawienia Operacja wybierz pozycję Wszystkie wierszelubZlicz wiersze.

Okno dialogowe Grupowanie według umożliwiające obsługę operacji na wierszach

Jeśli dla grupowania wybierzesz Wszystkie wiersze, później będzie można rozwinąć nowo zgrupowaną kolumnę, zaznacz kolumny, które chcesz rozwinąć.

Grupuj: Wszystkie wiersze

Jeśli wybierzesz opcję Zlicz wiersze do grupowania, nowo zgrupowanej kolumnie będzie wyświetlana tylko liczba wartości wierszy dla każdej zgrupowanej wartości wiersza.

Grupuj: Zlicz wiersze

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlana tylko podczas ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu Dodatku Power Query. Klipie wideo pokazano, że okno Edytora zapytań pojawia się po zakończeniu edytowania zapytania ze skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytora zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu: W sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki Power Query wybierz z innych źródeł > puste zapytanie.


Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×