Tabele przestawne

Grupowanie lub rozgrupowywanie danych w tabeli przestawnej

Grupowanie lub rozgrupowywanie danych w tabeli przestawnej

Grupowanie danych w tabeli przestawnej może ułatwić wyświetlenie podzbioru danych, który ma być analizowany. Można na przykład pogrupować nieporęczną listę dat lub godzin (pól daty i godziny w tabeli przestawnej) w kwartały i miesiące, w następujący sposób:

Daty pogrupowane według miesięcy i kwartałów

Uwaga: Funkcja grupowania według czasu jest nowością w programie Excel 2016. W przypadku grupowania według czasu relacje między polami związanymi z czasem są automatycznie wykrywane i grupowane podczas dodawania wierszy pól związanych z czasem do tabel przestawnych. Po zgrupowaniu możesz przeciągnąć grupę do tabeli przestawnej i rozpocząć analizę.

 1. W tabeli przestawnej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne pole liczbowe lub pole daty i godziny, a następnie kliknij pozycję Grupuj.

 2. W polach Początek i Koniec wpisz następujące wartości (w zależności od potrzeb):

  Okno dialogowe Grupowanie

  • Najmniejsza i największa liczba według których są grupowane pola liczbowe.

  • Pierwsza i ostatnia data lub godzina, według których chcesz przeprowadzić grupowanie.

   Wartość w polu Koniec powinna być większa (w przypadku liczb) lub późniejsza (w przypadku dat lub godzin) niż wartość w polu Początek.

 3. W polu Według wykonaj odpowiednią czynność:

  • W przypadku pól liczbowych wpisz liczbę, która reprezentuje interwał w każdej grupie.

  • W przypadku pól daty i godziny kliknij co najmniej jeden okres dat lub godzin dla grup.

   Możesz kliknąć dodatkowe okresy, według których chcesz pogrupować dane. Na przykład możesz pogrupować dane według okresu Miesiące i Tygodnie. Najpierw pogrupuj elementy według tygodni (upewnij się, że zaznaczono tylko okres Dni). W polu Liczba dni kliknij pozycję 7, a następnie kliknij pozycję Miesiące.

Porada: Zbiory elementów pogrupowanych według daty i godziny są wyraźnie oznaczone etykietami w tabeli przestawnej, na przykład elementy z datami przypadającymi w poszczególnych miesiącach mają oznaczenie Kwi, Maj, Cze. Aby zmienić etykietę grupy, kliknij etykietę, naciśnij klawisz F2, a następnie wpisz odpowiednią nazwę.

Uwaga: Funkcja grupowania według czasu jest dostępna tylko w programie Excel 2016.

 • W okienku zadań Pola tabeli przestawnej przeciągnij pole daty z obszaru Pola do obszarów Wiersze lub Kolumny, aby automatycznie pogrupować dane według określonego czasu.

  Lista pól tabeli przestawnej przed zgrupowaniem według czasu
  Lista pól tabeli przestawnej przed zgrupowaniem według czasu

  Lista pól tabeli przestawnej przed zgrupowaniem według czasu

  Program Excel automatycznie dodaje kolumny obliczeniowe do tabeli przestawnej używanej do grupowania danych daty lub godziny. Program Excel będzie również automatyczne zwijał dane i wyświetlał je w najwyższych okresach dat lub godzin.

  Na przykład po zaznaczeniu pola Data na znajdującej się powyżej liście Pola program Excel automatycznie doda pola Rok, Kwartał i miesiąc (Data), jak pokazano poniżej.

  Lista pól tabeli przestawnej po zgrupowaniu według czasu
  Lista pól tabeli przestawnej po zgrupowaniu według czasu

  Lista pól tabeli przestawnej po zgrupowaniu według czasu

Uwagi: 

 • Jeśli przeciągniesz pole daty z listy pól do obszaru Wiersze lub Kolumny, w którym poje już istnieje, a następnie umieścisz pole daty powyżej istniejącego pola, istniejące pole daty zostanie usunięte z obszaru Wiersze lub Kolumny, a dane nie zostaną automatycznie zwinięte, aby to pole było widoczne podczas zwijania danych.

 • W przypadku tabeli przestawnej opartej na modelu danych podczas przeciągania pola daty zawierającego ponad tysiąc wierszy danych z listy pól do obszarów Wiersze lub Kolumny pole Data jest usuwane z listy pól, aby program Excel mógł wyświetlić tabelę przestawną, która ominie ograniczenie miliona rekordów.

Można również zaznaczać i grupować określone elementy, w ten sposób:

Grupowanie wybranych imion i nazwisk

 1. W tabeli przestawnej zaznacz co najmniej dwa elementy do zgrupowania, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl lub Shift podczas klikania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obszar, a następnie kliknij polecenie Grupuj.

W przypadku grupowania zaznaczonych elementów jest tworzone nowe pole na podstawie pola, którego elementy są grupowane. Na przykład jeśli grupowane jest pole o nazwie Sprzedawca, zostanie utworzone nowe pole o nazwie Sprzedawca1. Utworzone pole jest dodawane do sekcji pól na Liście pól i można go używać analogicznie do innych pól. W tabeli przestawnej zostanie wyświetlona nowa etykieta grupy, na przykład Grupa1 w przypadku pierwszej utworzonej grupy. Aby zmienić etykietę grupy na bardziej zrozumiałą, kliknij etykietę, wybierz pozycję Ustawienia pola i w polu Nazwa niestandardowa wpisz odpowiednią nazwę.

Porady: 

 • Aby tabela przestawna była bardziej zwarta, można utworzyć dodatkowe grupy dla wszystkich pozostałych niezgrupowanych elementów w polu.

 • W przypadku pól zorganizowanych według poziomów można grupować jedynie elementy mające ten sam element następnego poziomu. Jeśli na przykład pole ma poziomy Kraj i Miasto, to nie można grupować miast z różnych krajów.

Aby usunąć grupowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny element w zgrupowanych danych, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

W przypadku pól liczbowych lub pól daty i godziny wszystkie grupy dla tego pola są usuwane. W przypadku grupy zaznaczonych elementów zostaną rozgrupowane tylko zaznaczone elementy. Pole grupy nie zostanie usunięte z Listy pól, dopóki nie zostaną rozgrupowane wszystkie grupy dla tego pola. Załóżmy na przykład, że masz cztery miasta w polu Miasto: Boston, Nowy Jork, Los Angeles i Seattle. Grupujesz je w ten sposób, że Nowy Jork i Boston są w jednej grupie o nazwie Atlantyk, a Los Angeles i Seattle znajdują się w grupie o nazwie Pacyfik. W obszarze Pola jest wyświetlane nowe pole, Miasto2, i jest ono umieszczane w obszarze Wiersze na Liście pól.

Jak pokazano na ilustracji, pole Miasto2 zostało utworzone na podstawie pola Miasto, i umieszczono je w obszarze Wiersze w celu pogrupowania wybranych miast.

Pole Miasto2, oparte na polu Miasto, jest używane w obszarze Wiersze na potrzeby grupowania

Jak pokazano poniżej, te cztery miasta zostały rozmieszczane w nowych grupach, Atlantyk i Pacyfik.

Grupy niestandardowe Atlantyk i Pacyfik są oparte na wybranych miastach

Uwaga: Podczas cofania grupowania pól według czasu lub automatycznego zwijania pól pierwsza operacja cofania spowoduje usunięcie wszystkich pól obliczeniowych z obszarów pól i pozostawienie tylko pola daty. To zachowanie jest zgodne z działaniem funkcji cofania w tabeli przestawnej w poprzednich wersjach. Druga operacja cofania spowoduje usunięcie pola daty z obszarów pól i cofnięcie wszystkich czynności.

Grupując dane w tabeli przestawnej, pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Nie możesz grupować elementów w przypadku danych źródłowych OLAP, które nie obsługują instrukcji CREATE SESSION CUBE.

 • Nie możesz dodawać elementów obliczeniowych do już zgrupowanych pól. Najpierw musisz rozgrupować elementy, dodać element obliczeniowy, a następnie ponownie zgrupować elementy.

 • Nie możesz użyć polecenia Konwertuj na formuły (pozycja Narzędzia tabel przestawnych > Analizowanie > Narzędzia OLAP), jeśli istnieją zgrupowane elementy. Najpierw rozgrupuj zgrupowane elementy.

 • Nie możesz tworzyć fragmentatorów dla hierarchii OLAP ze zgrupowanymi polami.

 • Tylko w programie Excel 2016: edytując rejestr, możesz wyłączyć grupowanie według czasu w tabelach przestawnych (również w tabelach przestawnych opartych na modelu danych) i wykresach przestawnych.

Zobacz też

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Szkoleniowy klip wideo: grupowanie danych w tabelach przestawnych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×