Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można grupować kształtów, obrazów lub innych obiektów. Grupowanie umożliwia obracanie, przerzucanie, przenoszenie lub zmienianie rozmiaru wszystkich kształtów lub obiektów, w tym samym czasie, jakby były jednym kształtem lub obiektem.

Możesz również zmienić atrybuty wszystkich kształtów w grupie jednocześnie, takie jak dodawanie efektu lub wypełnienia kształtulub efektu do obrazu. Można rozgrupować na grupy kształtów w dowolnym momencie, a następnie ponownie zgrupować te.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania kształtów, obrazów lub innych obiektów do grupy. Należy zaznaczyć więcej niż jednego kształtu, obrazu lub obiektu w celu umożliwienia przycisk Grupuj.

  Porady: 

  Należy zauważyć, że do grupy obrazów w programie Word, opcja Zawijaj tekst musi być ustawiona na inną niż Równo z tekstem dla każdego obrazu, który chcesz zgrupować. Aby zmienić tę opcję, kliknij prawym przyciskiem myszy każdy obraz, kliknij pozycję Zawijaj tekst, a następnie wybierz cokolwiek ale Równo z tekstem.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Porady: 

  • Do grupowania wielu ikon SVG, musisz najpierw je przekonwertować na kształty. Aby uzyskać więcej informacji o konwertowaniu ich do kształtów, zobacz: Konwertowanie SVG obrazu do kształtu pakietu Office.

  • Po utworzeniu grupy można nadal pracować z jednym elementem w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij element, aby go zaznaczyć.

  • Aby zgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

   Przycisk Grupuj na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

   Uwaga: Kontekstowe, co oznacza, że pojawiają się jedynie na Wstążce zawierających kształtu lub obrazu zaznaczone są karty Narzędzia do rysowania lub Formatowanie — narzędzia obrazów.

  • Aby zgrupować kształty i inne obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

   Przycisk Grupuj na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Rozgrupuj.

   Przycisk Rozgrupuj na karcie Narzędzia obrazów

  • Aby rozgrupować kształty i obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Rozgrupuj.

   Opcja Rozgrupuj na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

Uwagi: 

 • Przycisk Grupuj ponownie nie jest dostępny w programie Word 2013 ani Word 2016. Aby zgrupować ponownie, zaznacz wszystkie kształty lub obrazy do ponownego zgrupowania, a następnie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

 • Po przekonwertowaniu Grafika SmartArt na pojedyncze kształty nie można przekonwertować je z powrotem na Grafika SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

W przypadku wszystkich aplikacji z wyjątkiem programu Word

 1. Zaznacz dowolny z kształtów, obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

  • Aby ponownie zgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

Oto niektóre przyczyny, dla których przycisk Grupuj jest wyszarzony, oraz czynności, które możesz wykonać, aby go przywrócić.

 • Tylko jeden kształt lub obraz jest zaznaczone. Upewnij się, że masz wiele kształtów lub obrazów zaznaczone. Nie można użyć narzędzie do grupy z ikony SVG, aby te nie zliczania.

 • Aby zgrupować ikony SVG należy najpierw je przekonwertować na kształty. Aby uzyskać więcej informacji o konwertowaniu ich do kształtów, zobacz: Konwertowanie SVG obrazu do kształtu pakietu Office.

 • Zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF. Przycisk Grupuj nie będzie dostępny, gdy będą zaznaczone któreś z tych obiektów.

 • Jeśli używasz programu Word i próba grupowanie obrazów, Zawijaj tekst może być równa Równo z tekstem. Kliknij prawym przyciskiem myszy obrazy, wybierz pozycję Zawijaj tekst iZmień opcję układu anything but Równo z tekstem, dla każdej jednego obrazu, które chcesz zgrupować.

 • Jeśli używasz programu PowerPoint może próbujesz zgrupować elementy z tekstem zastępczym tytułu ("Kliknij, aby dodać tytuł") lub z symbolem zastępczym zawartości ("Kliknij, aby dodać tekst").

  Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami

  W powyższym przykładzie niebieski kwadrat i zielone kółko można zgrupować. Jednak nie można zgrupować kształtów z tekstem zastępczym.

  Aby przywrócić przycisk Grupuj, przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z elementów, które chcesz zgrupować.

Uwaga:  Jeśli żadna z tych czynności nie spowoduje włączenia przycisku Grupuj, przeszukaj forum w witrynie Answers lub opublikuj na nim swoje pytania.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania kształtów, obrazów lub innych obiektów, które chcesz zgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zgrupować obrazy: w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono kształt, obraz lub inny obiekt. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

  • Aby zgrupować kształty i inne obiekty: w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Porada: Po zgrupowaniu elementów możesz nadal zaznaczać pojedyncze elementy w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy element, który chcesz zaznaczyć.

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować kształty lub inne obiekty, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Rozgrupuj

  • Aby rozgrupować obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Rozgrupuj

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania, Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

 1. Zaznacz dowolny z kształtów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

  Uwaga:  Jeśli przekonwertowano grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, nie można przekonwertować ich z powrotem na grafikę SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty: w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

  • Aby ponownie zgrupować obrazy: w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Grupuj ponownie

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania, Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Jeśli zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF, przycisk Grupuj nie będzie dostępny. W programie PowerPoint przycisk Grupuj może być niedostępny, jeśli kształt, obraz lub obiekt został wstawiony w symbolu zastępczym, lub jeśli próbujesz dodać do grupy symbol zastępczy, ponieważ symboli zastępczych nie można grupować z innymi kształtami, obrazami i obiektami.

Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami
Rys. 1 W powyższym przykładzie można zgrupować niebieski kwadrat i zielone koło. Nie można natomiast zgrupować niebieskiego kwadratu z symbolem zastępczym zawartości („Kliknij, aby dodać tekst”) ani z symbolem zastępczym tytułu („Kliknij, aby dodać tytuł”).
 • Przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z obiektów, które chcesz zgrupować.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Wytnij kształty lub obiekty, które chcesz zgrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz kształty lub inne obiekty, które chcesz zgrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania kształtów, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli kształty nie zawierają tekstu, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  • Jeśli kształty zawierają tekst, w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

   Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono kształt lub inny obiekt.

 5. Przeciągnij zgrupowane kształty lub obiekty poza kanwę rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi: 

  • Po zgrupowaniu kształtów lub innych obiektów możesz nadal zaznaczać pojedyncze kształty lub obiekty w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy kształt lub obiekt, który chcesz zaznaczyć.

  • Nie można grupować kształtów i innych obiektów z różnych programów.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy z obrazów, które chcesz zgrupować, a następnie w menu skrótów wskaż pozycję Zawijanie tekstu.

 2. Kliknij pozycję Ramka lub dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

 3. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 4. Wytnij obrazy, które chcesz zgrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 5. Zaznacz obrazy, które chcesz zgrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania obrazów, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 6. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono obraz lub inny obiekt.

 7. Przeciągnij zgrupowane obrazy poza kanwę rysunku.

 8. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi: 

  • Po zgrupowaniu obrazów lub innych obiektów możesz nadal zaznaczać pojedyncze obrazy lub obiekty w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy obraz lub obiekt, który chcesz zaznaczyć.

  • Nie można grupować obrazów i innych obiektów z różnych programów.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, który chcesz zgrupować, a następnie w menu skrótów wskaż pozycję Zawijanie tekstu.

 2. Kliknij pozycję Ramka lub dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

 3. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 4. Wytnij obraz, który chcesz zgrupować, i wklej go na kanwę rysunku.

 5. Wytnij pole tekstowe, które chcesz zgrupować, i wklej je na kanwę rysunku.

 6. Zaznacz obraz i pole tekstowe, które chcesz zgrupować.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zaznaczania obrazów i pól tekstowych, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 7. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono obraz lub inny obiekt.

 8. Przeciągnij grupę zawierającą obraz i pole tekstowe poza kanwę rysunku.

 9. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

  Uwagi: 

  • Po zgrupowaniu obrazu i pola tekstowego nadal możesz zaznaczać i modyfikować pojedyncze obiekty. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy obraz lub pole tekstowe do zaznaczenia.

  • Nie można grupować obrazów i innych obiektów z różnych programów.

Można również dodać podpis do obrazu w programie Office Word 2007 bez użycia pola tekstowego. W tym celu wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów wskaż pozycję Wstaw podpis.

 2. Wybierz odpowiednie opcje, na przykład istniejący tekst, położenie podpisu i, opcjonalnie, numerowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

Możesz teraz zaznaczyć podpis, aby zmienić tekst i formatowanie tekstu.

Aby rozgrupować kształty, obrazy lub inne obiekty połączone w grupę (na przykład jeśli chcesz przenieść grupę, pozostawiając jeden kształt w tym samym miejscu, albo wprowadzić istotne zmiany w jednym kształcie bez modyfikowania innych kształtów w grupie), wykonaj następujące czynności:

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Przeciągnij grupę, którą chcesz rozgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować kształty niezawierające tekstu lub inne obiekty, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

  • Jeśli kształty zawierają tekst, w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj.

  • Aby rozgrupować obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

 4. Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych, Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów.

 5. Przeciągnij kształty, obrazy lub obiekty poza kanwę rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

Jeśli chcesz uzyskać większą kontrolę nad wyglądem, rozmiarem lub rozmieszczeniem kształtów grafiki SmartArt, możesz przekonwertować grafikę SmartArt na pojedyncze kształty.

Ważne: Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt na pojedyncze kształty nie można przekonwertować tych kształtów z powrotem na grafikę SmartArt. Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt nie można korzystać z automatycznego rozmieszczania kształtów ani z narzędzi projektowania i formatowania dostępnych na karcie Narzędzia grafiki SmartArt, na przykład z galerii Układy, Zmień kolory i Style grafiki SmartArt. Można jednak zamiast tego formatować kształty przy użyciu opcji dostępnych na karcie Narzędzia do rysowania.

 1. Zaznacz wszystkie kształty w grafice SmartArt.

  Aby zaznaczyć wszystkie kształty, kliknij dowolny kształt, a następnie naciśnij klawisze CTRL+A.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj.

 3. Aby przekonwertować grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, kliknij inny obszar w dokumencie, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij polecenie Wklej.

Uwaga: Po przekonwertowaniu grafiki SmartArt na kształty pojedyncze kształty zostaną zamienione na kształty zgrupowane. Oznacza to, że każdy z kształtów z grafiki SmartArt po wklejeniu zostanie zamieniony na dwa zgrupowane kształty — jeden zawierający tekst i drugi zawierający geometrię. Jeśli kształt w grafice SmartArt nie zawierał tekstu, po wprowadzeniu tekstu w tym kształcie czcionka lub rozmiar tekstu mogą różnić się od tych widocznych w pozostałych kształtach.

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Przeciągnij kształty lub obiekty, które chcesz ponownie zgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz dowolny z kształtów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

  Jeśli przekonwertowano grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, nie można przekonwertować ich z powrotem na grafikę SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty niezawierające tekstu lub inne obiekty, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

  • Aby ponownie zgrupować kształty zawierające tekst, w obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

 5. Jeśli karta Narzędzia do rysowania, Narzędzia pól tekstowych lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów.

 6. Przeciągnij ponownie zgrupowane kształty lub obiekty poza kanwę rysunku.

 7. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

 1. Wstaw kanwę rysunku. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku.

 2. Przeciągnij obrazy lub obiekty, które chcesz ponownie zgrupować, na kanwę rysunku.

 3. Zaznacz dowolny z obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 4. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku , a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

  Jeśli karta Narzędzia obrazów lub Formatowanie nie jest widoczna, należy upewnić się, że zaznaczono obraz lub inny obiekt.

 5. Przeciągnij ponownie zgrupowane kształty lub obiekty poza kanwę rysunku.

 6. Zaznacz kanwę rysunku i naciśnij klawisz DELETE.

Grupowanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

 1. Naciśnij i przytrzymaj polecenie podczas korzystania z myszy lub dotykowej zaznaczyć kształtów, obrazów lub innych obiektów, które chcesz zgrupować.

 2. Kliknij kartę Formatowanie kształtu lub kartę Formatowanie obrazu, a następnie kliknij grupę > grupy.

  Uwaga: Na kartach Formatowanie kształtu i Formatowanie obrazówkontekstowe, co oznacza, że pojawiają się jedynie na Wstążce zawierających kształt lub obraz, który został zaznaczony.

  Aby utworzyć grupę zaznaczonych obrazów lub obiektów, kliknij pozycję grupy.

  Office mogą być wyświetlane, co najmniej jedną z tych kart, w zależności od rodzaju obiektów, które są obecnie zaznaczone na stronie.

  Aby utworzyć grupę zaznaczonych obrazów lub obiektów, kliknij pozycję grupy.

  Jeśli grupy nie jest widoczna na wstążce Może być konieczne kliknięcie rozmieszczanie w celu wyświetlenia grupy, na karcie Formatowanie kształtu i na karcie Formatowanie obrazu. , kliknij pozycję Rozmieść, aby go wyświetlić.

Po wprowadzeniu grupy obiektów, możesz nadal pracować z pojedynczego elementu w grupie, wybierając grupy, a następnie klikając element, aby go zaznaczyć.

Uwaga: Jeśli przycisk Grupuj jest niedostępny, sprawdź, czy masz więcej niż jeden obiekt zaznaczone. Jeśli nie możesz wybrać dodatkowe obiektu, należy sprawdzić, czy żaden z obiektów, które chcesz dodać do grupy ma Zawijanie ustaw Równo z tekstem.

Warto przenieść grupę, ale pozostawić jeden kształt lub obraz z tyłu lub może być konieczne wprowadzić istotne zmiany w jednym kształcie bez modyfikowania innych kształtów w grupie. Aby to zrobić: pierwszego rozpuścić lub rozgrupować, grupowanie obiektów.

 1. Wybierz grupę, do której ma obiekt lub obiekty, które mają być oddzielone od innych.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub kartę Formatowanie obrazu kliknij grupę, a następnie kliknij polecenie Rozgrupuj.

  Aby scalanie grupowania, kliknij przycisk Rozgrupuj na karcie Formatowanie kształtu lub na karcie Formatowanie obrazu.

  Jeśli grupy nie jest widoczna na wstążce Może być konieczne kliknięcie rozmieszczanie w celu wyświetlenia grupy, na karcie Formatowanie kształtu i na karcie Formatowanie obrazu. , kliknij pozycję Rozmieść, aby go wyświetlić.

  Office rozpuszczenia grupy, pozostawiając poszczególnych obiektów w ich bieżącej lokalizacji i zaznaczone.

Jeśli zawijanie tekstu dla obiektu ustawiono Równo z tekstem, nie możesz grupować go z innymi obiektami. Domyślnie to ustawienie ma obrazy, a należy zmienić to ustawienie w celu grupowania obrazu względem innych obiektów. Aby zmienić ustawienie Control + kliknij obraz lub inny obiekt, wskaż polecenie Zawijaj tekst, a następnie kliknij ustawienie inne niż Równo z tekstem. Aby dowiedzieć się więcej na temat zawijania tekstu, zobacz Kontrola zawijanie tekstu wokół obiektów.

Jeśli zawijanie tekstu jest ustawiona prawidłowo dla swojego zaznaczonych obiektów, ale przycisk Grupuj jest niedostępna dla Ciebie, Przeszukaj forum w witrynie Answers lub opublikuj usługi pytań.

Uwagi: 

 • Przycisk Grupuj ponownie nie jest dostępny w programie Word 2013 ani Word 2016. Aby zgrupować ponownie, zaznacz wszystkie kształty lub obrazy do ponownego zgrupowania, a następnie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

 • Po przekonwertowaniu Grafika SmartArt na pojedyncze kształty nie można przekonwertować je z powrotem na Grafika SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

W przypadku wszystkich aplikacji z wyjątkiem programu Word

 1. Zaznacz dowolny z kształtów, obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty, na karcie Formatowanie kształtu kliknij przycisk Grupuj ponownie > grupy.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

  • Aby ponownie zgrupować obrazy, na karcie Formatowanie obrazu kliknij przycisk Grupuj ponownie > grupy.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

Oto niektóre przyczyny, dla których przycisk Grupuj jest wyszarzony, oraz czynności, które możesz wykonać, aby go przywrócić.

 • Tylko jeden kształt lub obraz jest zaznaczone. Upewnij się, że masz wiele kształtów lub obrazów zaznaczone. Nie można użyć narzędzie do grupy z ikony SVG, aby te nie zliczania.

 • Zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF. Przycisk Grupuj nie będzie dostępny, gdy będą zaznaczone któreś z tych obiektów.

 • Jeśli używasz programu Word i próba grupowanie obrazów, Zawijaj tekst może być równa Równo z tekstem. Kliknij prawym przyciskiem myszy obrazy, wybierz pozycję Zawijaj tekst iZmień opcję układu anything but Równo z tekstem, dla każdej jednego obrazu, które chcesz zgrupować.

 • Jeśli używasz programu PowerPoint może próbujesz zgrupować elementy z tekstem zastępczym tytułu ("Kliknij, aby dodać tytuł") lub z symbolem zastępczym zawartości ("Kliknij, aby dodać tekst").

  Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami

  W powyższym przykładzie niebieski kwadrat i zielone kółko można zgrupować. Jednak nie można zgrupować kształtów z tekstem zastępczym.

  Aby przywrócić przycisk Grupuj, przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z elementów, które chcesz zgrupować.

Uwaga:  Jeśli żadna z tych czynności nie spowoduje włączenia przycisku Grupuj, przeszukaj forum w witrynie Answers lub opublikuj na nim swoje pytania.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×