Gromadzenie informacji uzupełniających w planie projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Często zarządzania projektem wymaga więcej pracy niż tylko zarządzanie oprogramowaniem do zarządzania projektami. Typowe projektu może mieć wiele dokumentów w różnych formatach skojarzone z nim, takich jak propozycji, schematów organizacyjnych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Ponadto, notatki, grafik plików dźwiękowych i wideo może zostać dołączony do plików projektu.

W tym artykule

Jakiego rodzaju informacje może zostać dołączony do projektu?

Miejsce, w którym można dodać informacje?

Jak można znaleźć dołączone informacje?

Jakiego rodzaju informacje może zostać dołączony do projektu?

Aby dołączyć dodatkowe informacje, możesz użyć następujących metod:

 • Dodawanie notatki do zadania, zasobu lub przydziału     Można dodać informacje dotyczące tego elementu, na przykład przypomnienia tekstowego, hiperłącza lub łącza do innych plików. Na przykład dodać uwagę wskazującą zestaw umiejętności określonego zasobu lub przypomnienie o po musi zwrócony wynajmowanych sprzętu. Łącze do pliku z notatki, aby uwzględnić zdjęcia zasobu, aby dołączyć pokazu slajdów wyjaśnieniem procesu, lub też innych informacji pokrewnych.

  Dowiedz się, jak dodać notatkę do zadania, zasobu lub projektu.

 • Tworzenie hiperłącza do informacji pomocniczych     Możesz utworzyć hiperłącza do pliku lub folderu na komputerze sieciowym lub do witryny sieci Web. Po kliknięciu hiperłącza połączonych informacji pojawia się w oknie przeglądarki. Hiperłącze nie zwiększa rozmiar pliku projektu. Hiperłącza wprowadź aktualizacje informacji połączonych natychmiast dostępne. Jednak podczas pracy w trybie offline nie można uzyskać dostępu do informacji hiperłączami.

  Aby wstawić hiperłącze do projektu, zaznacz zadanie lub zasób, a następnie w menu Wstaw kliknij polecenie hiperłącze.

 • Kopiowanie i wklejanie informacji     Możesz skopiować informacje z innego programu systemu Windows i wklej je do pliku projektu. Wklejone informacje stają się częścią pliku projektu, zwiększając rozmiar pliku. Użyj metody kopiowania i wklejania dla niewielkich ilości tekstu i grafiki, które nie będą często aktualizowane, takich jak logo firmy wklejony do nagłówek.

  Dowiedz się, jak skopiować zadania, zasobu lub elementu programu Project.

 • Osadzanie informacji za pomocą OLE     obiekt, takich jak obraz, cały plik lub część pliku, można osadzić w pliku projektu przy użyciu obiektu OLE Linking and Embedding (). Obiekt osadzony mogą być aktualizowane w programie źródło. Ponieważ obiekt osadzony staje się częścią pliku projektu, zwiększając rozmiar pliku. Ponadto informacje znajdujące się w pliku projektu nie ulegnie zmianie po zmodyfikowaniu pliku źródłowego.

  Dowiedz się, jak osadzić obiektu w projekcie.

 • Łącze obiektu OLE, który używa     Po połączeniu obiektu samego obiektu lub ikony pojawia się w pliku projektu. Aktualizacje do obszaru oryginalnego są automatycznie odzwierciedlane w pliku. Ponieważ połączone dane są przechowywane w pliku źródłowym, obiekt połączony nie zwiększa rozmiar pliku projektu.

  Dowiedz się, jak łącze obiektu w projekcie.

 • Używanie programu Microsoft Windows® SharePoint™ Services zarządzania dokumentami     Jeśli używasz Microsoft Office Project Professional 2007 z Office Project Server 2007 możesz korzystać dokumentu funkcje zarządzania programu Windows SharePoint Services. Następnie Office Project Web Access łączenie dokumentów z zadaniami i służy do wyświetlania informacji.

  Dowiedz się, jak wyświetlać i przekazywanie dokumentów na serwerze Project Server.

Miejsce, w którym można dodać informacje?

Rodzaj informacji i sposób dołączyć go do projektu określa miejsce, w którym możesz go dodać. Jeśli chcesz dodać dodatkowe informacje do projektu, należy uwzględnić następujące.

 • Notatki można skojarzyć z dowolnego zadania, zasobu lub przydziału. Oprócz wiadomości tekstowych w notatkach, mogą zawierać hiperłącza do informacji w sieci Web lub łącza do plików przechowywanych w innej lokalizacji.

 • Można wstawiać pojedynczych hiperłączy, które będą wyświetlane w kolumnie wskaźniki w widoku arkusz. Można umieścić dowolną liczbę hiperłączy w notatce. Możesz również używać dodatkowych kolumn tekstowych w projekcie dla hiperłącza.

 • Obiekty można wkleić do obszar grafiki w programie Project.

 • W obszarze graficznym lub w widoku arkusza, możesz umieścić obiekty.

 • Można łączenie lub osadzanie całych plików lub ich sekcji w obszarze graficznym.

 • Możesz przekazać dokumenty programu Word do Office Project Web Access.

Więcej informacji   

Jak można znaleźć dołączone informacje?

Dołączone informacje można znaleźć na kilka sposobów.

 • W widokach arkusza hiperłącze wskaźniki Obraz przycisku i notatki wskaźniki Wskaźnik uwagi są wyświetlane w kolumnie wskaźniki. Jeśli wykorzystano pola Hiperłącze lub pola dodatkowego te hiperłącza są widoczne w widokach arkusza, a także. Aby wyświetlić miejsce, w którym prowadzi hiperłącze lub zawiera notatki, można umieść wskaźnik myszy na wskaźnik.

 • Informacje dodane do nagłówka, stopki lub legenda pojawi się na drukowanej stronie.

 • Hiperłącza mogą być wyświetlane w polu obiekty na formularzach. Zadania z zastosowanym filtrem załączniki umożliwia je szybko odnaleźć.

 • Możesz także wydrukować notatki podczas drukowania raportów lub widoków.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×