Gość nie odbiera konwersacji e-mail grupy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dostęp gościa w Grupy usługi Office 365 organizacje mogą współpracować z zewnętrznymi użytkownikami, którzy korzystają z kont e-mail, które nie są częścią Office 365. Jeśli Gość zaproszone są widoczne jako członek grupy, ale nie otrzymują wszystkie konwersacje e-mail lub grupy, sprawdź następujące elementy:

Następny Dowiedz się, jeśli z SharePoint Online i Azure Active Directory B2B zaproszono gościa. Jeśli tak, prawdopodobnie masz problem z konfiguracją w katalogu. Poproś administratora IT, aby rozwiązać ten problem, wykonując poniższą procedurę trzech kroków:

 1. Pobierz i zainstaluj Microsoft Azure Active Directory w wersji 2 moduł programu PowerShell i Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services.

 2. Uruchom serii polecenia programu PowerShell, aby uwzględniał właściwości konta użytkownika Gość.

 3. Naprawianie Konfiguracja konta gościa.

 1. Pobierz i zainstaluj 64-bitowej wersji pakietu Microsoft Azure Active Directory w wersji 2 modułu programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji zobacz AzureAD.

 2. Pobieranie i instalowanie 64-bitową wersję pakietu Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services: Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services dla RTW specjalistom IT.

 1. Połącz się Microsoft PowerShell przy użyciu poświadczeń administratora firmy.

 2. Uruchom następujące polecenie cmdlet:

  Connect-AzureAD
 3. Na stronie wprowadź poświadczenia, wprowadź poświadczenia administratora globalnego usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ról w usłudze Office 365, zobacz Przypisywanie ról administratora w usłudze Office 365 .

  -LUB-

 1. Wprowadź następujące w oknie programu PowerShell. Naciśnij klawisz Enter po wpisaniu każdego polecenia.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Wyszukiwanie zaproszonych użytkowników i właściwości na podstawie adresu e-mail we właściwości OtherMail.

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Jeśli pola klucza podstawowego SMTP jest puste, a pole OtherMail ma wiele wartości następnie konta użytkownika Gość nie skonfigurowano poprawnie. Oto przykład:

  Przykład nie jest poprawnie skonfigurowane konto użytkownika Gość

Opcja 1: Usuwanie adresu e-mail z właściwości OtherMail . Spowoduje to OtherMail właściwość pojedynczą wartość, która ma taki sam adres e-mail, adres e-mail zaproszonych gościa. Należy zauważyć, że po usunięciu adres e-mail użytkownika traci dostępu do wszystkich plików SharePoint Online przyznano na ten adres.

Oto polecenie, aby usunąć adres:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-LUB-

Opcja 2: Usuń ten użytkownik i ponownie dodać je do grupy. Należy zauważyć, że po usunięciu użytkownika dana osoba utraci dostęp do wszystkich plików SharePoint Online, które przyznano na adres e-mail tego użytkownika.

Tematy pokrewne

Administrowanie katalogu Azure AD

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×