Generowanie mapy witryny sieci Web

Mapa witryny sieci Web przedstawiająca rzeczywistą strukturę hierarchiczną łączy

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij polecenie Mapa witryny sieci Web.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli witryna sieci Web znajduje się na serwerze HTTP, w polu Adres wprowadź adres witryny sieci Web, którą chcesz mapować.

  • Jeśli witryna sieci Web znajduje się na serwerze sieciowym lub na lokalnym dysku twardym, kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do pliku, który ma być plikiem głównym mapy witryny, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

   Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wprowadzić pełną ścieżkę i nazwę pliku, na przykład adres http://www.microsoft.com/poland/ zamiast adresu http://www.microsoft.com.

 3. Przejrzyj maksymalną liczbę odnajdowanych poziomów i łączy.

 4. Aby dostosować odnajdowanie w danej witrynie sieci Web, kliknij przycisk Ustawienia i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Układ ustaw zakres odnajdowania w witrynie sieci Web, styl układu mapy witryny, tekst wyświetlany na kształtach łączy oraz rozmiar kształtów łączy w zależności od poziomu.

  • Na karcie Rozszerzenia wybierz grupy rozszerzeń, które chcesz mapować.

  • Na karcie Protokoły wybierz grupy protokołów, które chcesz mapować.

  • Na karcie Atrybuty zaznacz atrybuty, które chcesz wyszukiwać dla łączy.

  • Na karcie Zaawansowane zaznacz opcje umożliwiające zwiększenie szczegółowości kryteriów wyszukiwania.

   Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Generowanie mapy witryny kliknij przycisk OK.

  Będzie wyświetlane okno dialogowe postępu, a w szablonie Mapa witryny sieci Web będzie generowany model pamięci i tworzony układ mapy witryny.

 6. Aby ponownie wyrównać lub rozłożyć łącza na stronie rysunku, w menu Kształt kliknij polecenie Ułóż kształty.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×