Gdzie raport usługi Office 365?

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W ramach aktualizacji i ulepszenia, które zostały możemy wprowadzania do Centrum administracyjnego usługi Office 365 firma Microsoft została również zostały ulepszanie możliwości raportowania w usłudze Office 365. Przeczytaj temat Omówienie raportów dla dodatkowe informacje oraz listę wszystkich nowych raportów. W tym artykule pomoże Ci uzyskania informacji na temat sposobu mapowania informacje, które masz w raportach stare do informacji znajdujących się w nowych raportów. Firma Microsoft zostały ustandaryzowane raportów przez wszystkich produktów, wprowadzone nowe raporty skonsolidowane kilka w celu zmniejszenia duplikowanie i wycofana niektóre raporty. Istnieje kilka raportów, które nadal pracujemy nad. W tym artykule tabele poniżej, aby dowiedzieć się więcej o raport, który Cię interesuje.

Użytkownicy i licencje

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Użycie licencjonowania i aktywne

 • Porównanie płatnej licencji, licencje wersji próbnej i aktywne zastosowania dla programu SharePoint, usługi Yammer, Skype dla firm i Exchange.

W raporcie licencję będą podlegać migracji zawartości, w tym raporcie.

Raport licencję dostarcza skonsolidowane sprawozdanie o wszystkich użytkowników, według produktu wraz z ich daty przypisana licencja i Data ostatniego działania, w przypadku każdego produktu. Raport licencję będą dostępne wkrótce.

Użycie poczty e-mail i skrzynki pocztowej

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Aktywny i nieaktywny skrzynek pocztowych

 • Aktywne skrzynek pocztowych

 • Nieaktywne skrzynek pocztowych

Zawartość w tym raporcie przeniesiono do raportu działania poczty E-mail.

Raport aktywności E-mail zawiera informacje dotyczące skrzynki pocztowe użytkowników, a poziom aktywności każdego oparte na wysyłanie wiadomości e-mail i przeczytaj aktywności.

Użycie skrzynki pocztowej

 • Całkowita liczba skrzynek pocztowych

 • Skrzynki pocztowe przekracza ich przydział magazynowania

 • Skrzynki pocztowe za pomocą mniej niż 25% limitu magazynowania

Zawartość w tym raporcie przeniesiono do raport użycia skrzynki pocztowej.

Raport użycia skrzynki pocztowej w Centrum administracyjnym usługi Office 365 będzie zawiera informacje o łączną liczbę skrzynek pocztowych, liczba aktywne skrzynek pocztowych (oparte na wysyłanie wiadomości e-mail i przeczytaj aktywności) i całkowitą ilość przestrzeni dyskowej, używany przez wszystkich skrzynek pocztowych. Zawiera również informacji na temat liczby użytkowników powyżej limitów przydziału miejsca do magazynowania.

Nowe i usunięte skrzynek pocztowych

 • Nowych skrzynek pocztowych

 • Usunięte skrzynki pocztowe

Zawartość w tym raporcie przeniesiono do raport użycia skrzynki pocztowej.

Raport użycia skrzynki pocztowej w Centrum administracyjnym usługi Office 365 będzie zawiera informacje o łączną liczbę skrzynek pocztowych, liczba aktywne skrzynek pocztowych (oparte na wysyłanie wiadomości e-mail i przeczytaj aktywności) i całkowitą ilość przestrzeni dyskowej, używany przez wszystkich skrzynek pocztowych. Zawiera również informacji na temat liczby użytkowników powyżej limitów przydziału miejsca do magazynowania.

Typy połączeń skrzynki pocztowej

 • Połączenia skrzynek pocztowych do usługi Office 365 z różnych protokołów i usług (MAPI, aplikacji OWA, EAS, EWS, IMAP, POP3)

Zawartość w tym raporcie będą podlegać migracji do Usługi Office 365 raportów w Centrum administracyjne — zastosowania aplikacje poczty E-mail używanych raportu.

Office 365 raportów w Centrum administracyjnym — zastosowania aplikacje poczty E-mail zawiera informacje dotyczące klientów poczty e-mail i wersje łączących się do usługi Office 365.

Przeglądarki i systemu operacyjnego

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Przeglądarka używana

 • Typy przeglądarek używany do logowania się do usługi Office 365.

Ten raport jest jest przestarzałe.

Pracujemy nad raportu klientach używanych jednostkowej produktu, ułatwiającą Administratorzy opis konfiguracji użycie klientów na poziomie produktu. Ten raport będą dostępne wkrótce.

System operacyjny używany

 • Typy systemów operacyjnych używane do logowania się do usługi Office 365.

Ten raport jest jest przestarzałe.

Pracujemy nad raportu klientach używanych jednostkowej produktu, ułatwiającą Administratorzy opis konfiguracji użycie klientów na poziomie produktu. Ten raport będą dostępne wkrótce.

Skype for Business

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Aktywni użytkownicy

 • Użytkownicy usługi Office 365, które używane programu Skype dla firm (programu SFB) do co najmniej jednej sesji w sesjach równorzędnych lub konferencji.

Ten raport uległa migracji do raportu programu Skype dla firm Online działania .

Raport programu SFB udostępnia informacje o korzystaniu z programu SFB, w tym szczegółowe informacje o minut w programie Skype zorganizowane spotkania, aby równorzędnych działania, na przykład wiadomości błyskawicznych i połączeń, spotkań i spotkań uczestnictwo. Zapoznaj się z raportu w programie Skype dla firm aktywności w trybie Online .

W programie Skype dla firm audio i minuty.

 • Łączna liczba minut w sesjach równorzędnych do audio i wideo i konferencji (dial w i wybierania numerów)

Łączna liczba minut w sesji audio i wideo do równorzędnych uległa migracji do raportu programu Skype dla firm Online równorzędnych do działania .

Łączna liczba minut w konferencjach dial w i wybierania numerów uległa migracji do programu Skype dla firm Online działania uczestników konferencji i programu Skype dla firm Online konferencji programu działania raportów.

Raport programu Skype dla firm Online aktywności sesjach równorzędnych pokazano, jak użytkownicy korzystają z programu Skype dla firm komunikowanie się za pomocą wiadomości Błyskawicznych, połączeń audio, połączeń wideo, przeniesienia udostępniania i plików aplikacji.

Raporty programu Skype dla firm Online działania uczestników konferencji i Skype dla firm Online konferencji programu działania zawiera informacje jak organizatorów konferencji i uczestników są za pomocą programu Skype dla firm komunikowanie się za pomocą za pomocą wiadomości Błyskawicznych, połączeń audio, połączeń wideo, udostępnianie aplikacji, konferencje w sieci web i konferencje w wybierania numerów (PSTN), które zostały zorganizowane.

Działania użytkownika

 • W programie Skype dla firm działania, które określonego użytkownika udział w

Ten raport uległa migracji do raportu programu Skype dla firm Online działania .

Raport programu SFB udostępnia informacje o korzystaniu z programu SFB, w tym szczegółowe informacje o minut w programie Skype zorganizowane spotkania, aby równorzędnych działania, na przykład wiadomości błyskawicznych i połączeń, spotkań i spotkań uczestnictwo. Zapoznaj się z raportu w programie Skype dla firm aktywności w trybie Online .

Sesje sesjach równorzędnych

 • Przełącz sesje sesjach równorzędnych, znajdujących się audio, wideo, udostępnianie aplikacji i plików.

Ten raport uległa migracji do raportu programu Skype dla firm Online równorzędnych do działania .

Raport programu Skype dla firm Online aktywności sesjach równorzędnych pokazano, jak użytkownicy korzystają z programu Skype dla firm komunikowanie się za pomocą wiadomości Błyskawicznych, połączeń audio, połączeń wideo, przeniesienia udostępniania i plików aplikacji.

Użycie PSTN

 • Użycie połączeń PSTN

Ten raport przeniesiono do Raport użycia publicznej sieci Telefonicznej

Zostanie wyświetlony Raport użycia publicznej sieci Telefonicznej na liście w dół, na pulpicie nawigacyjnym raportu. Jeśli masz publicznej sieci Telefonicznej włączona dla organizacji, łącze zostanie otwarty raport, który znajduje się w Centrum administracyjnym programu Skype.

Konferencje

 • Całkowita liczba konferencji, które dołączone do wiadomości Błyskawicznych, udostępniania aplikacji audio, wideo, transfer plików i dial w i wybierania numerów.

Ten raport uległa migracji do raportu programu Skype dla firm Online konferencji programu działania .

Raporty programu Skype dla firm Online konferencji programu działania zawiera informacje jak organizatorów konferencji i uczestników są za pomocą programu Skype dla firm komunikowanie się za pomocą wiadomości Błyskawicznych, połączeń audio, połączeń wideo, udostępnianie aplikacji, konferencje w sieci web i konferencje w wybierania numerów (PSTN), które zostały zorganizowane.

Użytkownicy zablokowanych

 • Użytkownicy zablokowanych odblokowanie programu Skype dla firm

Ten raport przeniesiono do Centrum administracyjnego programu Skype.

Ten raport jest dostępna w Centrum administracyjnym programu Skype.

Urządzenia klienckie

 • Liczba użytkowników przy użyciu konkretnego urządzenia, takie jak Windows, Windows Phone, Android, telefonu iPhone lub iPad.

Zawartość w tym raporcie przeniesiono do programu Skype dla firm klientach używanych raportu.

Raport użycia programu Skype dla klientów biznesowych umożliwia wyświetlenie urządzeń, takich jak systemy operacyjne Windows i urządzeń przenośnych, które mają aplikacji Skype dla firm zainstalowane i są za pomocą wiadomości Błyskawicznych i spotkań.

Urządzenia klienckie na użytkownika

 • Liczba o urządzeniach klienckich używanych przez użytkowników usługi Office 365

Zawartość w tym raporcie przeniesiono do programu Skype dla firm klientach używanych raportu.

Raport użycia programu Skype dla klientów biznesowych umożliwia wyświetlenie urządzeń, takich jak systemy operacyjne Windows i urządzeń przenośnych, które mają aplikacji Skype dla firm zainstalowane i są za pomocą wiadomości Błyskawicznych i spotkań.

OneDrive dla firm

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

OneDrive dla firm witryn wdrożony

 • Liczba usługi OneDrive dla firm witryn wdrożony

Ten raport uległa migracji do usługi OneDrive dla firm zastosowania raportu.

Raport usługi OneDrive dla firm zastosowania zawiera przechowywanie i udostępnianie aktywności w usłudze OneDrive dla firm, takie jak liczba i rozmiar plików przechowywanych w agregacji i dla poszczególnych użytkowników.

Miejscem OneDrive dla firm

 • Ilości miejsca do magazynowania na potrzeby usługi OneDrive dla firm witryn

Ten raport uległa migracji do usługi OneDrive dla firm zastosowania raportu.

Raport usługi OneDrive dla firm zastosowania zawiera przechowywanie i udostępnianie aktywności w usłudze OneDrive dla firm, takie jak liczba i rozmiar plików przechowywanych w agregacji i dla poszczególnych użytkowników.

Użycie programu SharePoint

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Metryki magazynowania dzierżawy

 • Ilości miejsca do magazynowania na potrzeby całej dzierżawy

 • Ilości miejsca do magazynowania na potrzeby usługi OneDrive dla firm

 • Ilości miejsca do magazynowania na potrzeby witryny zespołu

Ten raport uległa migracji do raportów użycia witryny programu SharePoint .

Raport użycia witryny programu SharePoint zawiera szczegóły zużycie miejsca do magazynowania w witrynach programu SharePoint. Raport pomaga Zobacz aktywności w witrynach, ile miejsca do magazynowania jest dostępne dla witryn i jak witryn są używane do przechowywania plików.

Miejsca do magazynowania witryn zespołu

 • Ilości miejsca do magazynowania na potrzeby witryny zespołu

Ten raport uległa migracji do raportów użycia witryny programu SharePoint .

Raport użycia witryny programu SharePoint zawiera szczegóły zużycie miejsca do magazynowania w witrynach programu SharePoint. Raport pomaga Zobacz aktywności w witrynach, ile miejsca do magazynowania jest dostępne dla witryn i jak witryn są używane do przechowywania plików.

Zabezpieczenia i zgodność

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Dostęp do skrzynki pocztowej nie właścicieli

 • Właściciel nie dostępem użytkowników wewnątrz lub na zewnątrz organizacji

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Wykrywanie wiadomości-śmieci

 • Wiadomości-śmieci wykryty wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail, pogrupowane według typu filtrowania spamu:

  • Zawartość filtrowane SMTP zablokowane, zablokowanych adresów IP i katalogu zablokowane

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Górny przed złośliwym oprogramowaniem poczty

 • 10 głównych przed złośliwym oprogramowaniem w odebranych i wysłanych wiadomości e-mail

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Wysyłania i odbierania poczty

 • Grupowanie według typu ruchu:

  • Warto poczta — wiadomości, które zostały odebrane i nie zidentyfikowane jako wiadomości-śmieci lub złośliwe oprogramowanie.

  • Wiadomości-śmieci — wiadomości oznaczone jako wiadomości-śmieci.

  • Przed złośliwym oprogramowaniem — wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie.

  • Reguły transportu — wiadomości, które dopasowane co najmniej jedna reguła

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Wykryć przed złośliwym oprogramowaniem

 • Wiadomości e-mail wysłanych lub odebranych przed zastosowaniem akcji przed złośliwym oprogramowaniem

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Górny reguła poczty

 • 10 pierwszych większości reguł transportu dopasowany do odebranych i wysłanych wiadomości e-mail

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Reguła poczty

 • Liczba dopasowania reguły transportu, pogrupowane według ważności reguły

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Zasad zapobiegania (DLP) utracie danych górny odpowiada poczty

 • Pierwsze 10 najbardziej dopasowany zasad DLP dla i wychodzącego poczty

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Górny danych utratę zapobieganie (DLP) reguła poczty

 • Pierwsze 10 najbardziej dopasowany DLP zasady i wychodzącego poczty

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Dopasowania zasad DLP ważności poczty

 • Liczba reguły zasad DLP odpowiada poczty, pogrupowane według ważności

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Zasad DLP odpowiada zastąpienia i wyniki fałszywie dodatnie poczty

 • Liczba zastąpienia dopasowania zasad DLP (użytkownik został wysłany poczty pomimo dopasowanie DLP) i wyniki fałszywie dodatnie (raporty użytkownika, które są zgodne z DLP było niepoprawne).

Ten raport jest dostępna na karcie Zabezpieczenia i zgodność w sekcji raporty.

Grupy usługi Office 365

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Nowe i usunięte grup

 • Nowe grupy

 • Usunięte grup

Ten raport jest jest przestarzałe.

Raport Usługi Office 365 raportów w Centrum administracyjnym — grup usługi Office 365 umożliwia spostrzeżeń działania grup usługi Office 365 w Twojej organizacji i zobaczyć, ile grup usługi Office 365 są tworzone i używane.

Aktywacji usługi Office 365

Wcześniejszej wersji Centrum administracyjnego

Nowe Centrum administracyjne

Notatki

Aktywacje pakietu Office

Raport aktywacji pakietu Office w Centrum administracyjnym usługi Office 365

Raport aktywacji pakietu Office w Centrum administracyjnym usługi Office 365 zawiera widok, którego użytkownicy aktywować swoją subskrypcję pakietu Office na co najmniej jedno urządzenie. Zawiera podział usługi Office 365 Proplus, projektu i program Visio Pro dla aktywacji subskrypcji usługi Office 365, a także podział aktywacji na pulpicie i urządzeń.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×