Gdzie jest klawisz Alt na klawiaturze dotykowej systemu Windows 8?

Klawiatura (nazywana czasem klawiaturą dotykową) widoczna najczęściej na ekranach dotykowych systemu Windows 8 nie ma klawiszy Alt. Możesz jednak użyć tej klawiatury w celu uzyskania dostępu do klawiatury ekranowej zawierającej klawisze Alt — szybko przesuń palcem z prawej strony ekranu, aby wyświetlić pasek Panele funkcji, naciśnij pozycję Wyszukaj i wyszukaj w aplikacjach pozycję Klawiatura ekranowa (lub po prostu wyszukaj tekst oskosk).

Klawiatura ekranowa systemu Windows 8 z klawiszami Alt
Klawiatura ekranowa z klawiszami Alt.

Klawiatura dotykowa systemu Windows 8 bez klawiszy Alt

Klawiatura dotykowa pojawiająca się automatycznie po naciśnięciu w polu tekstowym.

Porady

Wybierz najlepszą dla Twojego stylu pracy metodę szybkiego uzyskiwania dostępu do klawiatury ekranowej.

  • Przypnij klawiaturę ekranową do paska zadań na pulpicie po jej otwarciu, naciskając i przytrzymując ikonę Klawiatura ekranowa na pasku zadań i naciskając pozycję Przypnij ten program do paska zadań.

  • Pozostaw klawiaturę ekranową otwartą po uruchomieniu urządzenia, naciskając pozycję Opcje na klawiaturze ekranowej u dołu ekranu i naciskając link Kontroluj, czy program Klawiatura ekranowa jest uruchamiany przy logowaniu. W oknie Używaj komputera bez myszy lub klawiatury w obszarze Wpisuj tekst za pomocą urządzenia wskazującego naciśnij pozycję Użyj klawiatury ekranowej > Zastosuj > OK. Po następnym uruchomieniu urządzenia zostanie otwarta klawiatura ekranowa.

  • Określ, czy klawiatura ekranowa ma być otwierana i zamykana za pomocą ustawienia ułatwień dostępu Ułatw korzystanie z urządzeń dotykowych i tabletów w Panelu sterowania powodującego otwieranie klawiatury ekranowej po naciśnięciu klawisza Windows + „Zwiększ głośność”. Aby dotrzeć do tego ustawienia, przesuń szybko z prawej strony ekranu w celu wyświetlenia paska Panel funkcji, naciśnij pozycję Wyszukaj i wyszukaj w aplikacjach pozycję Panel sterowania. Naciśnij pozycję Ułatwienia dostępu > Centrum ułatwień dostępu > Ułatw korzystanie z urządzeń dotykowych i tabletów. W obszarze Uruchamianie typowych narzędzi naciśnij pozycję Klawiatura ekranowa > Zastosuj > OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×