Funkcje wycofane i zmienione w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli znasz Microsoft Office Groove 2007 lub starsze wersje programu Groove (takich jak Office wirtualnych programu Groove 3.x), na poniższej liście przedstawiono funkcje, które zostały wycofane lub zmienione w programie Microsoft SharePoint Workspace 2010.

 • Program SharePoint Workspace produktu    Microsoft Office Groove została nazywa się teraz programu Microsoft SharePoint Workspace.

 • Narzędzia do lokalizacji    Lista narzędzia w obszarach roboczych programu SharePoint Workspace 2010 zostanie wyświetlona w okienku nawigacji po lewej stronie okna. W starszych wersjach lista narzędzi były wyświetlane jako kart u dołu okna. W nowym projekcie można już Zmień kolejność narzędzia przy użyciu techniki przeciągania i upuść. Jednak można sortować narzędzia w okienku nawigacji według typu lub alfabetycznie.

 • Hasło logowania i karty inteligentnej    W programie SharePoint Workspace 2010 nie jest już należy wprowadzić hasło lub uzyskiwania dostępu do konta za pomocą karty inteligentnej multimediów. Zamiast tego dane konto jest chroniony poświadczeń logowania systemu Windows.

 • Menedżer obszarów roboczych    Starszych wersjach udostępniana okno Menedżer obszarów roboczych, w którym pokazano listę wszystkich Twoich obszarów roboczych, informacje o stanie takich jak nieprzeczytane Data i godzina ostatniej. Ta funkcja zostanie usunięty w programie SharePoint Workspace 2010. Jednak widać wszystkie informacje odpowiedniego obszaru roboczego w okienku obszary robocze uruchamiania programu SharePoint Workspace.

 • Alertów dotyczących kontaktów    W programie SharePoint Workspace 2010 alerty można ustawić już kontakty. Ponadto zostaną usunięte wszystkie alerty, ustaw dla kontaktów w starszych wersjach. Zamiast Ustawianie alertów dla kontaktów, można "oznakować" kontaktów tak jak w programie Microsoft Office Communicator.

 • Wiadomości e-mail z zaproszeniem teraz ograniczona do programu Outlook    W starszych wersjach użytkownicy mogą wysyłać zaproszenia e-mail przy użyciu klientów poczty e-mail niż program Outlook bezpośrednio z aplikacji. W programie SharePoint Workspace 2010 użytkowników, dla których chcesz wysłać zaproszenia e-mail przy użyciu klienta poczty e-mail różnych należy kopiować i wklejać zaproszenie lub wysłać go jako załącznik z plikiem. Aby wysłać zaproszenia e-mail bezproblemowo z poziomu aplikacji nadal użytkownicy korzystający z programu Outlook 2010. Pole wyboru Wyślij zaproszenia e-mail przy użyciu programu Microsoft Outlook zostanie usunięta z okna dialogowego Preferencje.

 • Formularze programu Groove i projektanta formularzy programu InfoPath    Narzędzia niestandardowe utworzony przy użyciu programu Groove 2007 formularzy i narzędzia Formularze programu InfoPath będzie działać w programie Microsoft SharePoint Workspace 2010. Jednak nowego narzędzia list zastępuje te narzędzia standardowo do tworzenia nowych narzędzi niestandardowych. W wyniku projektanta formularzy na karcie Narzędzia formularzy i formularzy programu InfoPath 2007 jest wyłączona. Aktualizacje projektu w istniejącej narzędzia Formularze programu Groove 2007 lub formularzy programu InfoPath muszą być uzyskane przez uczestników obszaru roboczego, którzy są nadal uruchomiony Groove 2007.

 • Dodaj niestandardowe narzędzie lub zestawu narzędzi    Usunięto opcję, aby dodać do narzędzia niestandardowego lub utworzyć grupy niestandardowe narzędzia w wersji. Użytkownicy nadal mogą przeglądać dla narzędzi zapisane jako szablony narzędzie przy użyciu Narzędzia Dodawanie.

 • Lista kontaktów Eksploratora obszarów roboczych    Nie jest już dostępna dla użytkowników listy kontaktów Eksploratora obszarów roboczych. Jednak użytkownicy nadal mogą uzyskać dostęp do listy kontaktów z poziomu paska uruchamiania.

 • Obszar roboczy liście Eksploratora obszarów roboczych    Użytkownicy nie mieli już dostępu swoich list obszaru roboczego z Eksploratora obszarów roboczych. Jednak użytkownicy nadal mogą uzyskać dostęp do swoich list obszar roboczy na pasku uruchamiania.

 • Rozmowa Lite zaproszenia    Microsoft Office Communicator jest zintegrowany z pakietu Microsoft Office 2010. Ponieważ program Communicator obsługuje rozmów wielu użytkowników, obsługa zaproszeń rozmowy uproszczonej w programie SharePoint Workspace 2010 zostanie usunięty jako funkcja nadmiarowych.

 • Wspólne nawigowanie    Funkcja Przejdź razem, w menu opcji jest usuwana w programie Microsoft SharePoint Workspace 2010. Za pomocą tej funkcji wszystkich członków obszaru roboczego programu Groove, które miały Przejdź razem włączony może doprowadziło za pomocą obszaru roboczego interfejsu użytkownika (UI) przez uczestnika jednego obszaru roboczego. Na przykład po wprowadzeniu narzędzia "lider" inni członkowie automatycznie wprowadzić tego samego narzędzia. W programie SharePoint Workspace 2010 uczestników obszaru roboczego musi koordynowanie ich nawigacji w obszarze roboczym przy użyciu innych metod, takich jak przy użyciu okna rozmowy, wiadomości błyskawicznych lub telefonu.

 • Rozmowa audio    W starszych wersjach członków obszaru roboczego programu Groove, które miały mikrofonów podłączony do swoich komputerach można użyć funkcji rozmowy audio, oprócz funkcji chatting tekst w obszarze roboczym programu Groove. Ta funkcja jest przerywane w bieżącej wersji.

 • Funkcji rozmów pisma odręcznego    Starszych wersjach udostępniana tryb pisma odręcznego w obszarze rozmowy w obszarze roboczym programu Groove. Z włączonym trybie pisma odręcznego użytkowników można wybrać narzędzia do rysowania do użytku podczas tworzenia wiadomość rozmowy. Ta funkcja jest przerywane w bieżącej wersji.

 • Wiadomości głosowe    W starszych wersjach użytkownicy mogą nagrywać wiadomości głosowych, aby można było wysyłać wiadomości błyskawicznych lub zaproszenia do obszaru roboczego. Ta funkcja jest przerywane w bieżącej wersji.

 • Wiele tożsamości    W starszych wersjach użytkowników można utworzyć dodatkowe, unikatowe tożsamości może być używany z jednego konta. Celem tworzenia tożsamości dodatkowe było pozwala użytkownikom na komunikowanie się za pomocą różnych personas. Ta funkcja jest przerywane w bieżącej wersji. Po uaktualnieniu z wcześniejszych wersji, w którym zostały utworzone dodatkowe tożsamości, możesz nadal korzystać z tych tożsamości. Jednak nie można utworzyć nowej tożsamości.

 • Messenger pakietu Office i integracji programu Communicator    Integracja oparte na interfejsu API systemu Windows program Office Communicator Messenger/Office zostanie usunięty w programie Microsoft SharePoint Workspace 2010 i są zastępowane przez program Microsoft Office — podstawie integracji. Dzięki temu środowisko bardziej rozbudowane, bardziej rozbudowany i spójne we wszystkich aplikacjach pakietu Microsoft Office 2010. Użytkownicy mogą wyświetlać informacje i akcji dostępnych w programie SharePoint Workspace 2010 kontaktów.

 • Ikona zawieszone w trybie nakładania    Zawieszenia konta użytkowników w obszarze roboczym programu Microsoft Office Groove 2007 są one pogrupowane w interfejsie użytkownika zawieszone grupy i jest wyświetlana ikona nakładki zawieszone na wskaźnik obecności. W programie Microsoft SharePoint Workspace 2010 ikona nakładki zawieszone zostanie usunięty. Zawieszone Użytkownicy nadal są pogrupowane są w programie Office Groove 2007 o tej nazwie widoczny w interfejsie użytkownika.

 • Narzędzie Porada informacje o stanie członków wprowadzanie narzędzia w obszarach roboczych    W programie Microsoft Office Groove 2007 zawsze że członka wprowadza narzędzia w dowolnym obszarze roboczym etykietce narzędzia zostanie otwarty dla wszystkich członków powiadomienie o zmianie statusu. Ta funkcja zostanie usunięty w programie SharePoint Workspace 2010. Jednak uczestników obszaru roboczego można nadal wskazywać na wskaźnik obecności numerowanej na nazwę narzędzie, aby wyświetlić nazwy członków obecnie przy użyciu narzędzia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×