Funkcje wycofane i zmienione w programie Microsoft SharePoint 2013

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poniższe funkcje zostały wycofane lub zmienione w programie SharePoint 2013.

W tym dokumencie

Obszar roboczy dokumentu

Pusta witryna

Obszar roboczy spotkania

Profile organizacji

Wstawianie kodów kreskowych

Emisja prezentacji programu PowerPoint w programie SharePoint

Biblioteki slajdów

Funkcja Web Analytics

Odświeżanie połączonych skoroszytów przy użyciu funkcji uwierzytelniania systemu Windows za pośrednictwem programu Office Web Apps Server

Wyszukiwanie kanałów informacyjnych RSS

Niestandardowa Pomoc

Praca grupy

Szablon Witryna personalizacji

Diagramy przestawne programu Visio tworzone na podstawie listy zadań programu SharePoint

Uaktualnienie wizualne

Składnik Web Part wykresu

Obszar roboczy dokumentu

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Podczas tworzenia witryny szablon witryny Obszar roboczy dokumentu nie jest dostępny.

Ten scenariusz współpracy nad dokumentem został już ujęty w szablonie Witryna zespołu.

Szablon witryny Obszar roboczy dokumentu nie jest już dostępny jako opcja witryny.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Pusta witryna

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Podczas tworzenia witryny szablon witryny pusta witryna nie jest dostępny.

Funkcje, które ten szablon podany został już ujęty z szablonu Witryna zespołu.

Szablon witryna pusta witryna jest już dostępny jako opcja witryny.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Obszar roboczy spotkania

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Podczas tworzenia witryny żaden z szablonów witryny Obszar roboczy spotkania (Podstawowy obszar roboczy spotkania, Pusty obszar roboczy spotkania, Obszar roboczy podejmowania decyzji, Obszar roboczy spotkania socjalnego i Wielostronicowy obszar roboczy spotkania) nie jest dostępny.

W programie SharePoint 2013 i pakiecie Office 2013 dostępne są inne funkcje współpracy: program Lync do prowadzenia spotkań na żywo, program OneNote do robienia notatek podczas spotkań oraz witryna zespołu programu SharePoint i witryna Moja witryna do przechowywania udostępnionych notatek ze spotkania.

Żadne szablony witryny Obszar roboczy nie są już dostępne jako opcja witryny.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Profile organizacji

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Funkcja Profile organizacji przestaje być rozwijana w programie SharePoint Server 2013. Profile organizacji zawierają szczegółowe dane dotyczące organizacji, na przykład zespoły, działy i inne informacje opisujące hierarchię organizacji.

Funkcje programu SharePoint związane z tożsamościami są obsługiwane w ramach podstawowych koncepcji użytkowników i grup — obsługa profilów organizacji w programie SharePoint staje się zbędna.

Istniejące rozwiązania oparte na profilach organizacji nadal będą działać w programie SharePoint 2013. W następnej wersji głównej programu of SharePoint funkcja Profile organizacji zostanie całkowicie usunięta, a rozwiązania utworzone przy użyciu profilów organizacji nie będą obsługiwane.

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Początek strony

Wstawianie kodów kreskowych

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Polecenie Wstaw kod kreskowy nie jest już dostępne na wstążce. Funkcja wymagająca osadzania kodów kreskowych wygenerowanych przez program SharePoint w dokumentach programu Microsoft Word została wycofana.

Funkcja nie spełnia oczekiwań i była używana w minimalnym stopniu.

Napisz niestandardową aplikację Open XML, która pobiera kod kreskowy z serwera i wstawia go do dokumentu programu Word.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Funkcja tworzenia i osadzania etykiet zawierających metadane dotyczące dokumentu programu Word, Excel lub PowerPoint nie jest już dostępna. Ustawienia tej funkcji zostały usunięte.

Funkcja nie spełnia oczekiwań użytkowników w zakresie zgodności i zarządzania rekordami.

Brak

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Emisja prezentacji programu PowerPoint w programie SharePoint

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Funkcja emisji nie będzie już obsługiwana przez serwery programu SharePoint.

Hosting i emisję prezentacji programu PowerPoint można prowadzić wydajniej przy użyciu innych aplikacji, takich jak Microsoft Lync 2013.

Użyj programu Microsoft Lync 2013. Ponadto program PowerPoint nadal obsługuje emisję przy użyciu usługi emisji pakietu Office (emisje publiczne) lub programu Lync.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Biblioteki slajdów

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Biblioteki slajdów nie są już dostępne.

Ograniczenia projektowe programu SharePoint Server 2013.

Użytkownicy będą nadal mogą wstawiać slajdy z plików programu PowerPoint (zobacz Ponowne używanie (importowanie) slajdów z innej prezentacji).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013, Office Web Apps Server 2013

Funkcja Web Analytics

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

System Web Analytics programu SharePoint nie będzie już dostępny i nie będzie dostępna możliwość uaktualnienia go do programu SharePoint 2013. Wcześniejsze analizy nie będą importowane do nowej wersji.

Niższa od optymalnej wydajność usługi w większej skali (w dużych przedsiębiorstwach).

Nowy system analiz stanowiący część funkcji wyszukiwania zastępuje wycofaną usługę.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Odświeżanie połączonych skoroszytów przy użyciu funkcji uwierzytelniania systemu Windows za pośrednictwem programu Office Web Apps Server

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Skoroszyty zawierające połączenia z danymi zewnętrznymi, które korzystają z delegowanego uwierzytelniania systemu Windows, nie mogą być odświeżane w przeglądarce, jeśli do wyświetlania skoroszytów w oknie przeglądarki jest używany program Office Web Apps Server. Skoroszyty, których poświadczenia są przechowywane w bezpiecznym magazynie lub w parametrach połączenia, wciąż mogą być odświeżane w przeglądarce w ramach programu Office Web Apps Server.

Ograniczenia projektowe programu Office Web Apps Server 2013.

Skoroszyty te nadal można otwierać i odświeżać w klasycznej aplikacji klienckiej Excel. Ponadto administrator może skonfigurować wyświetlanie skoroszytów przez usługi programu Excel w programie SharePoint Server, a nie w programie Office Web Apps Server 2013.

SharePoint Server 2013, Office Web Apps Server 2013

Wyszukiwanie kanałów informacyjnych RSS

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Możliwość uzyskania kanału informacyjnego RSS wyników wyszukiwania w programie SharePoint nie jest już dostępna.

Lepsze wyniki daje użycie alertów wyszukiwania i kanałów informacyjnych RSS programu SharePoint.

Alerty wyszukiwania i kanały informacyjne RSS programu SharePoint

SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Początek strony

Niestandardowa Pomoc

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Zawartość Pomocy dodawana za pośrednictwem funkcji Niestandardowa Pomoc zbioru witryn lub pliku HCINSTAL.EXE nie będzie już wyświetlana w usłudze SharePoint Online.

Witryny typu wiki stanowią bardziej elastyczną platformę udostępniania niestandardowej zawartości Pomocy.

Zawartość Pomocy nadal może być udostępniana za pośrednictwem witryn typu wiki lub innych witryn, którymi zarządzasz.

SharePoint Online 2013

Praca grupy

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Szablon Witryna pracy grupy nie jest już dostępny jako opcja witryny, a funkcja Listy pracy grupy nie jest już dostępna jako funkcja witryny.

Podobne funkcje mogą być używane z szablonem Witryna zespołu.

Szablon Witryna pracy grupy nie jest już dostępny jako opcja witryny.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Szablon Witryna personalizacji

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Szablon Witryna personalizacji nie jest już dostępny jako opcja witryny.

Podobne funkcje mogą być używane z szablonem Witryna zespołu.

Szablon Witryna personalizacji nie jest już dostępny jako opcja witryny.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Diagramy przestawne programu Visio tworzone na podstawie listy zadań programu SharePoint

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Użytkownicy nie będą już w stanie tworzyć diagramów przestawnych programu Microsoft Visio bezpośrednio z listy zadań programu SharePoint.

Pole Przypisane do listy zadań jest teraz polem wielowartościowym. Program Visio nie obsługuje pól tego typu.

Brak

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Uaktualnienie wizualne

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Funkcja Uaktualnienie wizualne nie jest już dostępna, ale została zastąpiona funkcją uaktualnienia zbioru witryn.

Nowe odroczone uaktualnienie zbioru witryn zapewnia zachowanie środowiska użytkownika z wersji O14 ze znacznie większą wiernością niż w przypadku uaktualnienia wizualnego — zachowane zostają również dostosowania interfejsu użytkownika i funkcji SPFeature.

Funkcja Uaktualnienie wizualne nie jest już dostępna, ale została zastąpiona funkcją uaktualnienia zbioru witryn.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Składnik Web Part wykresu

Opis zmiany

Powód zmiany

Obejście (jeśli dotyczy)

Dotyczy programu:

Składnik Web Part wykresu nie jest już dostępny.

Z podobnych funkcji można korzystać w innych aplikacjach, takich jak usługi programu Excel.

Jeśli korzystano ze składnika Web Part wykresu w programie SharePoint Server 2010, można kontynuować korzystanie z niego w programie SharePoint Server 2013. Jeśli nie korzystano ze składnika Web Part wykresu w programie SharePoint Server 2010, można użyć innej funkcji programu SharePoint, takiej jak usługi programu Excel, aby wyświetlić wykres w witrynie programu SharePoint.

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Wskaźniki stanu i listy stanu programu SharePoint nie są już dostępne.

Z podobnych funkcji można korzystać w innych aplikacjach, takich jak usługi programu Excel.

Jeśli korzystano ze wskaźników stanu programu SharePoint w programie SharePoint Server 2010, można kontynuować korzystanie z nich w programie SharePoint Server 2013 Preview. Jeśli nie korzystano ze wskaźników stanu i list stanu programu SharePoint w programie SharePoint Server 2010, można użyć innej funkcji programu SharePoint, takiej jak usługi programu Excel, aby utworzyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

SharePoint Server 2013, SharePoint Online 2013

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×