Funkcje wycofane i zmienione w programie Microsoft Project Server 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użytkownicy zaznajomieni z wcześniejszymi wersjami programu Microsoft Project Server, w poniższych sekcjach opisano funkcje, które zostały wycofane lub zmienione w Microsoft Project Server 2010.

Program Project Server portfela zmian

Program Project Server i programu Project Server portfela są już dwa oddzielne produkty. Funkcje odpowiednich portfela z programu Project Server portfela została scalona Project Server 2010. Następujące funkcje projektu portfela Server 2007 i funkcje zostały wycofane lub zmienione dla Project Server 2010:

 • Zarządzanie portfelem aplikacji    Ta opcja uwzględnia śledzenia aplikacji i zarządzania nimi.

 • Dziennik inspekcji    Działania przepływu pracy została wcześniej udostępniona za pomocą łącza Dziennik inspekcji w module przepływu pracy. W Project Server 2010 te informacje są dostępne na liście Historii przepływu pracy są dostępne z łącze Dodatkowe dane przepływu pracy w sekcji Wszystkie etapy przepływu pracy .

 • Szacowanie korzyści    Ta opcja uwzględnia Szacowanie i śledzenie-finansowych i korzyści.

 • Hierarchia organizacji i agregacji    Ta opcja uwzględnia zabezpieczenia oparte danych hierarchicznych, grupowania i agregacji. W Project Server 2010 działy dodano umożliwiające grupowania danych hierarchicznych oparty na strukturze organizacji.

 • Dynamiczne wykresów    Ta opcja uwzględnia Kreatora wykresów, który umożliwia tworzenie interakcyjnego wykresu ad hoc, w tym modelowania wykresu bąbelkowego. Project Server 2010 Obsługa usług programu Excel zostało dodane, dostarczając nowa metoda dynamiczne raportowania.

 • Zarządzanie finansowe    Ta opcja uwzględnia okresowymi budżetu rzeczywistych i prognozowanych śledzenie kosztów. W Project Server 2010 Aby włączyć funkcję koszt dla prostych oszacowanie, śledzenia i prognozowania kosztów za pomocą pola niestandardowe i usług programu Excel. Rozwiązania dla bardziej złożone szacowanie, śledzenia i prognozowania koszty są oferowane przez partnerów firmy Microsoft.

 • Analiza wglądu    Ta opcja włączona użytkowników uzyskać szczegółowe informacje do czynników, które wpływają na wybór określonego portfela.

 • Decyzja pulpitu nawigacyjnego    Ten enabled użytkownikom na wprowadzanie obsługiwanych przez sformatowanego pulpit nawigacyjny z decyzji dotyczących wyboru na żywo grupowania i wykresów.

 • Analizy wrażliwości    Ta opcja włączona użytkownikom wykonać wyboru portfela za pomocą różnych scenariuszach warunkowej i dowiedzieć się, jak blisko projektu było wybierane.

 • Tworzenia migawek i przechowywanie wersji    Ta opcja włączona użytkownikom na tworzenie kosztów zasobów i korzystać migawek na dowolnym etapie w czasie. W Project Server 2010 raportowanie i baselining może służyć do przechwytywania migawek danych.

 • Ankiety    W tym formularzy ankiety elastyczne, definiowane przez użytkownika, w kwestiach związanych z ryzyka, architektura Dopasuj i wydajności działania.

Początek strony

Inne zmiany

Oprócz zmiany funkcji portfela na poniższej liście opisano inne zmiany wprowadzone w Project Server 2010.

 • Dodatek programu Outlook    Dodatek programu Outlook dla programu Project Server nie jest obsługiwany wProject Server 2010. Istniejące dodatek nadal można połączyć sięProject Server 2010, ale go nie zostały zaktualizowane w tej wersji. Zamiast tego Project Server 2010jest zintegrowany z programu Exchange Server, tak aby użytkownicy nie muszą już do pobrania osobnych dodatek COM. W dodatku programu Outlook nie ma funkcji grafiku została przerwana.

 • Plany działań i projektów osobistych   Project Server 2007dostępny możliwość tworzenia i zarządzania nimi plany działań, nazywanych lightweight projektów i projekty osobiste z programu Project Web Access. Zamiast tegoProject Server 2010 obsługuje edycję każdego projektu na serwerze za pomocą formantu siatki nowym, w programie Project Web App.

 • Wskaźniki kolorów na stronie Moje zadania    Wskaźniki kolorów na stronie Moje zadania zostały zastąpione tekst z etykietka narzędzia wskaźnika sparowane przy użyciu koloru tła tekstu.

 • Analiza danych    Technologii na potrzeby analizy danych w poprzednich wersjach pakietu Office Web Components, została przerwana. W Project Server 2010 tej technologii został zastąpiony usług programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×