Funkcje wycofane i zmienione w programie Excel 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poniższe funkcje zostały wycofane lub znacząco zmienione w programie Excel 2010.

W tym artykule

Dodatek Kreator sum warunkowych

Dodatek Kreator odnośników

Tagi inteligentne

SmartArt

Wypełnienia deseniami

Formanty i obiekty

Okienko zadań Clipart

Pole Wyszukaj w

Łącze Organizuj klipy

Program Clip Organizer

Organizowanie automatyczne

Polecenie Wyślij do adresata poczty jako załącznik

Usuwanie z kolekcji

Polecenie Znajdź podobny styl

Widok listy i widok szczegółów

Usługa pomocy dla języka angielskiego został usunięty

Nie ma usługi odwołanie języka koreańskiego (KOLR)

Dodatek Kreator sum warunkowych

Ten dodatek nie jest już uwzględniona w programie Excel 2010. We wcześniejszych wersjach programu Excel można Kreator Sum warunkowych ułatwiające pisać formuły służące do obliczania sumy wartości, które są spełnione określone warunki. W programie Excel 2010 można pisać formuły warunkowe przy użyciu funkcji, które pomagają to zadanie, takich jak Suma.Jeżeli i Suma.warunków .

Formuły wygenerowane za pomocą tego kreatora będą działały w programie Excel 2010. Można je edytować przy użyciu innych metod.

Początek strony

Dodatek Kreator odnośników

Ten dodatek nie jest już uwzględniona w programie Excel 2010. We wcześniejszych wersjach programu Excel można użyć Kreatora odnośników ułatwia pisanie formuł, które chcesz znaleźć wartość na przecięciu wiersza i kolumny, wyświetlając wartości. Ta funkcja został zastąpiony Kreatorem funkcji i dostępne funkcje wyszukiwania i odwołań (informacje).

Formuły wygenerowane za pomocą tego kreatora będą działały w programie Excel 2010. Można je edytować przy użyciu innych metod.

Początek strony

Akcje

Akcje nie są obsługiwane w programie Excel 2010. Wskaźniki akcji (takie jak purpurowe trójkąty widoczne w rogach komórek) nie są już wyświetlane w arkuszu po wybraniu komórki lub umieszczeniu wskaźnika myszy nad komórką. W zamian można kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę, aby wyświetlić wszystkie niestandardowe akcje powiązane z jej zawartością, klikając polecenie Dodatkowe akcje w menu skrótów.

Polecenie Dodatkowe akcje jest domyślnie wyłączone, lecz można włączyć lub wyłączyć tę funkcjonalność na karcie Akcje okna dialogowego Autokorekta (karta Plik, pozycja Opcje, kategoria Sprawdzanie, przycisk Opcje Autokorekty).

Początek strony

Grafika SmartArt

Wypełnienia deseniem

Interfejs wypełnień deseniem dla obiektów kształtów, takich jak elementy wykresów, nie był zawarty w nowej technologii grafiki SmartArt w programie Excel 2007, powodując problemy z wyświetlaniem w przypadku, gdy wypełnienia deseniem zostały użyte we wcześniejszych wersjach programu Excel. W programie Excel 2010 grafika SmartArt zawiera interfejs wypełnień deseniem, aby można było zastosować wypełnienie deseniem do obiektów kształtów. Obiekty kształtów zawierające wypełnienia deseniem w skoroszytach programów Excel 97-2003 także będą wyświetlane prawidłowo po otwarciu ich w programie Excel 2010.

Formanty i obiekty

W programie Excel 2010, oprócz obiektów kształtów, następujące formanty i obiekty zostały przekonwertowane do nowej technologii grafiki SmartArt:

  • Formanty formularza

  • Obiekty ActiveX firmy Microsoft

  • Obiekty OLE

  • Obiekty narzędzia Aparat fotograficzny

Ważne jest, aby zauważyć, że obiekty kształtów narysowane we wcześniejszych wersjach programu Excel, które nie zostały uaktualnione do formatu SmartArt programu Excel 2010, nie mogą zostać zgrupowane z obiektami kształtów, które zostały utworzone w formacie SmartArt programu Excel 2010 lub do niego uaktualnione. Mieszane obiekty kształtów będą nakładane warstwowo, z wcześniejszymi wersjami obiektów kształtów rysowanymi na wierzchu wszystkich późniejszych wersji. Oznacza to również, że wykresy programu Excel 2010 nie mogą być wyświetlane w arkuszach okien dialogowych utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Excel. Nie będzie można uzyskać dostępu do nowych obiektów kształtów, klikając pozycję Zaznacz obiekty (karta Narzędzia główne, grupa Edytowanie, przycisk Znajdź i zaznacz). Aby wybrać nowszy obiekt kształtu, należy użyć polecenia Zaznacz wiele obiektów (karta Plik, pozycja Opcje, pozycja Dostosowywanie Wstążki).

Początek strony

Obiekty clipart

Obiekt clipart pochodzi z witryny Bing — obrazy

Jeśli wyszukujesz obiekty clipart i obrazy w trybie online, nastąpi przekierowanie do usługi Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

Łącze Organizuj klipy

Łącze Organizuj klipy nie jest już dostępne. Aby otworzyć program Microsoft Clip Organizer w systemie Windows 7, Windows Vista lub Windows XP, należy kliknąć przycisk Start systemu Windows, kliknąć pozycję Wszystkie programy, kliknąć pozycję Microsoft Office, kliknąć pozycję Narzędzia pakietu Microsoft Office 2010, a następnie kliknąć pozycję Microsoft Clip Organizer.

Początek strony

Program Clip Organizer

Program Clip Organizer jest narzędziem służącym do organizowania i katalogowania obiektów clipart i innych plików multimedialnych przechowywanych na dysku twardym. Jak opisano wcześniej w tym artykule, program Clip Organizer nie jest już dostępny bezpośrednio w okienku zadań Clipart w programach pakietu Microsoft Office. Ponadto w programie Clip Organizer wprowadzono następujące zmiany:

Organizowanie automatyczne

Polecenie automatycznego znajdowania plików multimedialnych na komputerze i organizowania ich w kolekcje już nie istnieje. Nadal można jednak dodawać klipy ręcznie do programu Clip Organizer albo importować je ze skanera lub aparatu.

Polecenie Wyślij do adresata poczty jako załącznik

Polecenie wysłania klipu jako załącznika w wiadomościach e-mail nie jest już dostępne.

Usuwanie z kolekcji

Klipy można usuwać z programu Clip Organizer, ale nie jest już możliwe usuwanie klipu z określonej kolekcji.

Polecenie Znajdź podobny styl

Polecenie pozwalające na znajdowanie klipów o podobnym stylu nie jest już dostępne.

Widok listy i widok szczegółów

Widok listy i widok szczegółów nie są już dostępne. Zamiast tego wszystkie klipy są wyświetlane jako miniatury w oknie programu Clip Organizer.

Początek strony

Usługa pomocy dla języka angielskiego został usunięty

Ze względu na niskie zapotrzebowanie Funkcja pomocy dla języka angielskiego i usługa nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz co się stało z pomocy dla języka angielskiego?

Podczas korzystania z usługi, zostanie wyświetlony komunikat "nie można przeszukać usługi, ponieważ nie masz połączenia z Internetem. Połącz i spróbuj ponownie.", nawet jeśli masz połączenie z Internetem.

Początek strony

Nie ma usługi odwołanie języka koreańskiego (KOLR)

Ze względu na niskie zapotrzebowanie usługi poszukiwania dokumentacja języka koreańskiego nie jest już dostępna. Dotyczy to angielski i koreański wersjach programu Excel.

Podczas korzystania z usługi, zostanie wyświetlony komunikat "nie można przeszukać usługi, ponieważ nie masz połączenia z Internetem. Połącz i spróbuj ponownie.", nawet jeśli masz połączenie z Internetem.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×