Funkcje wycofane i zmienione w programie Access 2013

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wymieniono różnice między programem Microsoft Access 2013 a Access 2010. Obejmują one zmiany dotyczące funkcji i sposobu działania. Opisano w nim również, jaki wpływ mogą mieć te zmiany na Twoją bazę danych programu Access, oraz udostępniono alternatywne rozwiązania dla części usuniętych funkcji.

Uwaga:  Jeśli rozpoczynasz pracę z programem po doświadczeniach z programem Access 2007, zobacz artykuł Funkcje wycofane i zmienione w programie Access 2010, w którym omówiono główne różnice między programem Access 2007 a programem Access 2010.

początek strony

Funkcja

Opis

Funkcja zamienna

Informacje dodatkowe

Tworzenie bazy danych sieci Web programu Access 2010

W programie Access 2010 wprowadzono funkcję baz danych sieci Web programu Access umożliwiającą tworzenie baz danych sieci Web i publikowanie ich w witrynie programu SharePoint. Osoby odwiedzające witrynę programu SharePoint mogą używać aplikacji bazy danych użytkownika w przeglądarce sieci Web. W programie Access 2013 można otwierać, projektować i publikować istniejące bazy danych sieci Web programu Access 2010, ale nie można tworzyć nowych baz danych sieci Web programu Access 2010.

W programie Access 2013 można utworzyć nowe aplikacje sieci web programu Access miejsce, w którym danych i obiektów bazy danych są przechowywane w programie SQL Server lub Microsoft Azure bazy danych SQL, więc można udostępniać dane w Twojej organizacji przy użyciu lokalnego programu SharePoint 2013 lub Office 365 dla firm.

Projekty danych programu Access (ADP)

Możliwość otwierania plików projektów danych programu Access została całkowicie usunięta.

Większość korzyści, jakie oferują pliki ADP, zastąpią bazy danych programu Access 2013 oparte na języku SQL.

Oto niektóre rozwiązania alternatywne dla plików ADP:

  • Przekonwertuj plik ADP na rozwiązanie w postaci aplikacji programu Access.

  • Przekonwertuj plik ADP na połączoną bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

  • Przekonwertuj plik ADP na rozwiązanie w pełni oparte na języku SQL.

  • Zaimportuj obiekty do pliku ACCDE, a następnie utwórz tabele połączone z istniejącymi danymi przy użyciu starszej wersji programu Access.

Zmiany w programie Access 2013

Obsługa sterownika Jet 3.x IISAM przez program Access

W programie Access 2013 nie można już otwierać bazy danych programu Access 97. Konieczne będzie uaktualnienie pliku. W tym celu otwórz go w programie Access 2010 lub Access 2007, zapisz w formacie pliku accdb, a następnie otwórz w programie Access 2013.

Ta zmiana wywiera również wpływ na bazy danych połączone z bazami danych programu Access 97.

Zalecany format dla baz danych dla komputerów stacjonarnych to ACCDB.

Otwórz plik bazy danych programu Access 97 w wersji programu Access późniejszej niż Access 97, ale wcześniejszej niż Access 2013, i przekonwertuj ją na wersję nie starszą niż program Access 2000. Program Access 2013 obsługuje program Access 2000 i nowsze wersje za pośrednictwem programu Access 2010.

Obsługę usunięto, ponieważ sterownik Jet 3.x IISAM nie jest już dostępny.

Wykresy przestawne i tabele przestawne

W programie Access 2013 nie ma opcji służących do tworzenia wykresów przestawnych i tabel przestawnych, ponieważ składniki Office Web Components nie są już obsługiwane.

Użyj ulepszonych funkcji wykresu przestawnego i tabeli przestawnej w programie Excel.

Wykresy, które nie są wykresami przestawnymi i używają składnika MSGraph, są nadal dostępne w programie Access 2013. Wykresy utworzone przy użyciu składnika Kreator wykresów są nadal obsługiwane.

Cyklu życia składników Office Web Components, zobacz następujący wpis w blogu: Office Web Components "Plan".

Typy danych Tekst i Nota

Typy danych Tekst i Nota mają inną nazwę i nieco zmieniony sposób działania.

Nazwa typu danych Tekst została zmieniona na Krótki tekst. Pole Krótki tekst może zawierać do 255 znaków w bazie danych dla komputerów stacjonarnych. W aplikacji programu Access domyślny limit znaków wynosi 255, ale można go podnieść do 4000 znaków we właściwościach pola.

Nazwa typu danych Nota została zmieniona na Długi tekst. Pole Długi tekst może zawierać do około gigabajta danych w bazie danych dla komputerów stacjonarnych i do 2^30-1 bajtów w aplikacji programu Access.

W bazach danych dla komputerów stacjonarnych pola Długi tekst można tak skonfigurować, aby zawierały tekst sformatowany. Opcja Tekst sformatowany nie jest jednak dostępna w aplikacjach programu Access.

Usunięto obsługę formatu dBASE z programu Access

Usunięto obsługę formatu dBASE i nie można już nawiązywać połączenia z zewnętrzną bazą danych dBASE.

Właściwość Tagi inteligentne

Tagi inteligentne (tagi akcji) nie są już obsługiwane.

Zbieranie danych w programie Access

Program Access 2013 nie obsługuje tworzenia nowych formularzy zbierania danych. Przetwarza on jednak formularze zbierania danych utworzone we wcześniejszych wersjach programu Access.

Brak

Funkcja zbierania danych umożliwiała klientom tworzenie formularzy zbierania danych i wysyłanie ich jako wiadomości e-mail. Gdy klienci zwracali te wiadomości e-mail, dane były przetwarzane i przechowywane w bazie danych programu Access.

Paski narzędzi i menu programu Access 2003

W programie Access 2013 nie można już pominąć interfejsu Wstążki i pokazać pasków narzędzi oraz menu programu Access 2003, jak można było w programie Access 2007 i Access 2010. Można jednak wyświetlić je na karcie Dodatki lub dodać do niestandardowej grupy Wstążki bądź do paska narzędzi Szybki dostęp.

Paski narzędzi i menu programu Access 2003 są widoczne na karcie Dodatki na Wstążce. Dodanie ich do niestandardowej grupy Wstążki również jest obsługiwane. Można także użyć języka RibbonX i XML w celu utworzenia niestandardowej wstążki dla bazy danych dla komputerów stacjonarnych.

Opcje replikacji programu Access

Podczas otwierania pliku mdb w programie Access 2010 lub wcześniejszym na karcie Narzędzia bazy danych była widoczna pozycja Opcje replikacji. Te opcje nie są dostępne w programie Access 2013.

Brak

Obsługa replikacji została całkowicie usunięta z programu Access 2013.

Kontrola kodu źródłowego programu Access

Dodatek Kontrola kodu źródłowego umożliwia integrację programu Microsoft Visual SourceSafe lub innych systemów kontroli kodu źródłowego w celu zezwolenia na zaewidencjonowywanie/wyewidencjonowywanie kwerend, formularzy, raportów, makr, modułów i danych. Kontrola kodu źródłowego dewelopera nie jest dostępna jako dodatek dla programu Access 2013.

Brak

Trójstanowy przepływ pracy programu Access

Punkty wejścia dla przepływu pracy nie są już dostępne. W makrach interfejsu użytkownika nie są dostępne polecenia przepływu pracy. W razie otwarcia istniejącej bazy danych programu Access 2010 zawierającej makra interfejsu użytkownika z zadaniami StartNewWorkFlow lub Workflow w programie Access 2013 zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Brak

Kreator rozbudowy programu Access

Kreator rozbudowy pozwala skalować tabele bazy danych programu Access do nowej lub istniejącej bazy danych programu Microsoft SQL Server. Ten kreator został usunięty z programu Access 2013.

W tym celu uruchom Kreatora importu i eksportu programu SQL Server (w programie SQL Server Management Studio), aby zaimportować tabele programu Access do bazy danych programu SQL Server.

Następnie utwórz nową niestandardową aplikację sieci Web programu Access i zaimportuj tabele z programu SQL Server do aplikacji sieci Web.

Kreator tworzenia pakietu rozwiązania programu Access

Kreator tworzenia pakietu rozwiązania został usunięty. Kreator tworzenia pakietu rozwiązania umożliwiał spakowanie pliku bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych razem ze środowiskiem Access Runtime i rozpowszechnienie tych plików wśród innych osób.

Zamiast pakowania bazy danych dla komputerów stacjonarnych w celu jej rozpowszechnienia lepszym rozwiązaniem w programie Access 2013 jest utworzenie aplikacji programu Access. Aplikację programu Access można zapisać jako pakiet i przesłać do witryny Office App Marketplace lub wewnętrznego wykazu firmowego.

Jeśli tworzysz pulpitu bazy danych, która okazało się, że chcesz udostępnić innym osobom kto może nie być pełną wersję programu Access 2013 zainstalowany, możesz nadać bazy danych do innych osób i ich pobierania Programu Microsoft Access 2013 Runtime.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×