Przejdź do głównej zawartości

Funkcje wycofane i zmienione w programie Access 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera listę funkcji, które zostały zmienione w programie Microsoft Access 2010, z funkcji dostępnych w programie Access 2007. W poniższej tabeli przedstawiono również niektóre powody wprowadzenia zmian w funkcji, wyjaśniono, w jaki sposób ta zmiana mogłaby mieć wpływ na bazę danych programu Access, a następnie daje Ci alternatywne miejsca, w których są dostępne inne opcje.

Funkcja wycofana lub zmieniona

Zmienione

Inne możliwości

Funkcja Dodaj okienko zadań pole jest zastępowana galerią typ danych.

Zamiast korzystać z opcji Dodaj pole ze wstążki w widoku arkusza danych, możesz użyć galerii typy danych, aby wybrać różne wstępnie zdefiniowane typy danych, a także zapisać je i ponownie użyć. Galeria typów danych umożliwia lepsze udostępnianie typów danych i funkcji. Opcje okienka zadań Dodaj pole zezwalają tylko na pojedyncze szablony pól, gdy typ danych umożliwia przechwycenie wielu szablonów pól. Wszelkie zmiany wprowadzone na liście pól zostaną pominięte, a połączenia makra z okienkiem zadań Dodaj pole będą kończyć się niepowodzeniem.

AutoFormatowanieGrupa jest zastępowana grupą motywy opcji.

Grupa autoFormatowanie nie jest już dostępna na Wstążce widoku układu formularza i układu raportu. AutoFormatowanie jest zamieniane na motywy.

Motywy zapewniają lepsze opcje formatowania formularzy lub raportów, ponieważ można je dostosowywać, rozszerzać i udostępniać innym osobom za pośrednictwem aplikacji Office Online lub poczty e-mail. Można je również opublikować na serwerze. AutoFormatowanie może być używane tylko w programie Access. Motywy można wykorzystać w innych aplikacjach pakietu Office.

Polecenie autoFormatowanie można dodać do Wstążki niestandardowej.

Kontrolka kalendarza (Mscal. ocx) nie jest już obsługiwana

Jeśli otworzysz formularz zawierający kontrolkę kalendarza, kontrolka nie będzie wyświetlana w programie Access 2010 i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że baza danych programu Access zawiera brakujące lub zerwane odwołanie do kontrolki.

Aby rozwiązać ten problem, Usuń kontrolkę kalendarza z aplikacji.

Aby dodać kontrolkę kalendarza, możesz użyć funkcji DatePicker.

Strony dostępu do danych (DAPs) nie będą dostępne.

Nie będzie można projektować ani wykonywać stron dostępu do danych. Mimo że DAPs jest widoczny w okienku nawigacji, podczas próby jego otwarcia zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że program Access nie obsługuje operacji na stronach dostępu do danych.

DAPs będą nadal przechowywane w bazach danych i można ich używać we wcześniejszych wersjach programu Access. Możesz również używać programu SharePoint do obsługi programu Access w sieci Web.

Eksportowanie, importowanie i łączenie danych z plików programu Lotus 1-2-3 nie będą dostępne.

Listy programu Lotus będą widoczne w programie Access 2010, ale nie będziesz w stanie pracować z nimi.

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "nie można odnaleźć instalowalnego aparatu ISAM".

Za pomocą poprzedniej wersji programu Access można eksportować, importować lub łączyć dane z plików programu Lotus 1-2-3.

Eksportowanie, importowanie i łączenie danych z programu Paradox 3, 4, 5, 6, 7 nie będą dostępne.

Listy programu Paradox są widoczne, ale nie będzie można pracować z nimi, ponieważ opcje wyświetlania danych, eksportowania i importowania nie będą dostępne.

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "nie można odnaleźć instalowalnego aparatu ISAM".

Za pomocą poprzedniej wersji programu Access można eksportować, importować lub łączyć dane z plików programu Paradox 3, 4, 5, 6, 7.

Czerwona 2 aparat ISAM lub Jet 2 nie będą obsługiwane.

Eksportowanie, importowanie i łączenie danych z programu Access 1,0 i 2,0 (czerwony 2 lub Jet 2) nie będą dostępne w programie Access 2010.

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "nie można odnaleźć instalowalnego aparatu ISAM".

Aby móc eksportować, importować lub łączyć dane z plików programu Access 1,0 i 2,0 (Red 2 lub Jet 2), wymagany jest program Access 2007.

Podgląd konfliktów replikacji nie będzie dostępny.

Przeglądarka konfliktów replikacji umożliwiła użytkownikom wizualne Wyświetlanie konfliktów synchronizacji i włączanie rozdzielczości.

Możesz napisać niestandardowe funkcje rozwiązywania konfliktów i oznaczyć je na właściwości ReplicationConflictFunction w zestawie replik bazy danych.

Aby uzyskać informacje o tym, jak utworzyć procedurę niestandardową rozwiązywania konfliktów, zobacz artykuł na temat korzystania z właściwości ReplicationConflictFunction.

Format migawki nie będzie obsługiwany.

Format migawki (SNP) jest formatem przenośnym, którego można używać do wyświetlania raportów programu Access na komputerach, na których nie zainstalowano programu Access. Użytkownicy programu Access 2010 nie będą mogli eksportować swoich raportów do formatu migawki.

Raporty można eksportować w formatach XPS lub PDF lub można je eksportować do innych programów pakietu Office, takich jak Word lub Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×