Funkcje (według kategorii)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera łącza do artykułów zawierających szczegółowe informacje o typowe funkcje używane w wyrażeniach w programie Microsoft Access. Są rozmieszczane najpierw według grup, a następnie są ułożone alfabetycznie na końcu tego artykułu.

Porada: Począwszy od programu Access 2010, Konstruktora wyrażeń daje IntelliSense, dzięki czemu można zobaczyć, jakie argumenty wymaga wyrażenie.

Kontrolki

Funkcja CreateObject
Funkcja GetObject

Początek strony

Aplikacja

Polecenia funkcji
Funkcja Shell

Początek strony

Tablice

Funkcja Array
Funkcja Filter
Funkcja Join
Funkcja LBound
Funkcja Podziel
Funkcja UBound

Początek strony

Konwersja

Funkcja ASC
Funkcja Chr
dzień
EuroConvert, funkcja
Funkcja FormatCurrency
Funkcja FormatDateTime
FormatNumber Funkcja
Funkcja FormatPercent
Funkcja GUIDFromString
szesnastkowe funkcja
Funkcji Nz
Funkcja Oct
Str Funkcja
Funkcja StringFromGUID
Funkcje konwersji typów
Funkcja Val

Początek strony

Database

Funkcja DDE
Funkcja DDEInitiate
Funkcja DDERequest
Funkcja DDESend
Funkcja Eval
Funkcja Partition

Początek strony

Data/Godzina

Data, funkcja
DateAdd, funkcja
Funkcja DateDiff
DatePart, funkcja
DateSerial, funkcja
Data.wartość
Godzina
Minuta, funkcja
miesiąc
MonthName, funkcja
Funkcja Now
sekunda
czas
Funkcja Timer
Funkcja TimeSerial
Czas.wartość
dzień.TYG
WeekdayName, funkcja
rok

Początek strony

Agreguj domeny

Funkcja DAvg
BD.ile.rekordów
Funkcje DFirst, DLast funkcje
Funkcja DLookup
DMin, DMax funkcje
DStDev, DStDevP funkcje
DSum Funkcja
DVar, DVarP, funkcje

Początek strony

Obsługa błędów

Funkcja CVErr
funkcji błędu.

Początek strony

Plik wyjścia

Funkcja EOF
Funkcja FreeFile
wprowadzania funkcji
Funkcja Loc
Funkcja LOF
Funkcja Seek

Początek strony

Zarządzanie plikami

Funkcja CurDir
Funkcja Dir
Funkcja FileAttr
Funkcja FileDateTime
Funkcja FileLen
Funkcja GetAttr

Początek strony

Finansowy

Funkcja DDB
Funkcja FV
Funkcja IPmt
IRR, funkcja
Funkcja MIRR
Funkcji NPer
NPV, funkcja
Pmt, funkcja
Funkcja PPmt
Funkcji PV
funkcji Rate
Funkcja SLN
Funkcja SYD

Początek strony

Inspekcji

Funkcja Environ
Funkcja GetAllSettings
Funkcja GetSetting
Funkcja IsArray
Funkcja IsDate
Funkcja IsEmpty
IsError Funkcja
Funkcja IsMissing
Funkcja IsNull
Funkcja IsNumeric
Funkcja IsObject
Funkcja TypeName
Funkcja VarType

Początek strony

Matematyka

Funkcja ABS
Funkcja Atn
Cos funkcja
Funkcji Exp
Int, Fix funkcje
Funkcja Log
Funkcja Rnd
ZAOKR Funkcja
Funkcja Sgn
Sin, funkcja
Funkcja Sqr
Tan, funkcja

Początek strony

Wiadomości

Funkcja InputBox
Funkcja MsgBox

Początek strony

Różne

Funkcja CallByName
Funkcja IMEStatus
Funkcja MacID
Funkcja MacScript
Funkcja QBColor
Funkcja RGB
Funkcja Spc
Funkcja tab

Początek strony

Przepływ sterowania programu

Wybierz, funkcja
Funkcja DoEvents
Funkcji IIf
Funkcja Switch

Początek strony

Tekst

Formatowanie funkcji
Funkcja InStr
Funkcja InStrRev
Funkcja LCase
w lewo funkcji
Funkcja Len
Funkcje LTrim, RTrim i TRIM
Mid, funkcja
Funkcja Replace
Right, funkcja
Funkcja Space
Funkcja StrComp
Funkcja StrConv
Funkcja string
Funkcja StrReverse
UCase, funkcja

Początek strony

Funkcje (alfabetycznie)

Funkcja ABS
Funkcja tablicowa
Funkcja Asc
Funkcja Atn
Funkcja CallByName
Wybierz
Funkcja Chr
Polecenia funkcji
Cos funkcja
Funkcja CreateObject
Funkcja CurDir
Funkcja CVErr
Data
DateAdd Funkcja
Funkcja DateDiff
DatePart, funkcja
DateSerial, funkcja
Data.wartość
Funkcja DAvg
dzień Funkcja
BD.ile.rekordów
Funkcja DDB
Funkcja DDE
Funkcja DDEInitiate
Funkcja DDERequest
DDESend Funkcja
Funkcje DFirst, DLast funkcje
Funkcja Dir
Funkcja DLookup
DMin, DMax funkcje
Funkcja DoEvents
Funkcje DStDev, DStDevP funkcje
BD.Suma
DVar, DVarP funkcje
Funkcja Environ
Funkcja EOF
funkcji błędu
Funkcja EuroConvert
Funkcja Eval
Funkcji Exp
Funkcja FileAttr
Funkcja FileDateTime
Funkcja FileLen
Funkcja Filter
funkcji Format
Funkcja FormatCurrency
Funkcja FormatDateTime
Funkcja FormatNumber
Funkcja FormatPercent
Funkcja FreeFile
Funkcja FV
Funkcja GetAllSettings
Funkcja GetAttr
Funkcja GetObject
Funkcja GetSetting
Funkcja GUIDFromString
szesnastkowe funkcja
Godzina
Funkcji IIf
Funkcja IMEStatus
Wprowadzanie funkcji
Funkcja InputBox
Funkcja InStr
Funkcja InStrRev
Int, Fix funkcje
Funkcja IPmt
IRR, funkcja
Funkcja IsArray
Funkcja IsDate
Funkcja IsEmpty
Czy.Błąd
Funkcja IsMissing
Funkcja IsNull
Funkcja IsNumeric
Funkcja IsObject
Funkcja Join
Funkcja LBound
Funkcja LCase
w lewo funkcja
Funkcja Len
Funkcja Loc
Funkcja LOF
Funkcja Log
Funkcje LTrim, RTrim i TRIM
Funkcja MacID
Funkcja MacScript
Mid, funkcja
minuta
Funkcja MIRR
miesiąc
MonthName, funkcja
Funkcja MsgBox
Funkcja Now
NPer Funkcja
NPV, funkcja
Funkcji Nz
Funkcja Oct
Funkcja Partition
Pmt, funkcja
Funkcja PPmt
Funkcji PV
Funkcja QBColor
funkcji Rate
Funkcja Replace
Funkcja RGB
Funkcja RIGHT
Funkcja Rnd
ZAOKR
sekunda
Funkcja Seek
Funkcja Sgn
Funkcja Shell
Sin, funkcja
Funkcja SLN
Funkcja Space
Funkcja Spc
Funkcja Podziel
Sqr Funkcja
Funkcja Str
Funkcja StrComp
Funkcja StrConv
Funkcja String
Funkcja StringFromGUID
Funkcja StrReverse
Funkcja Switch
Funkcja SYD
Funkcja Tab
Tan, funkcja
czasu Funkcja
Timer, funkcja
Funkcja TimeSerial
Czas.wartość
Funkcje konwersji typów
Funkcja TypeName
Funkcja UBound
Funkcja UCase
Funkcji Val
Funkcja VarType
dzień.TYG
Funkcja WeekdayName
rok

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×