Funkcje tekstowe i ich zastosowanie

Funkcje tekstowe i ich zastosowanie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą funkcji ciąg wyrażeń można utworzyć w programie Access, które przekształcać tekstu na różne sposoby. Na przykład można wyświetlić tylko część na liczbę kolejną na formularzu. Lub może być konieczne sprzężenia (ZŁĄCZ.teksty) kilka ciągów razem, takie jak imię i nazwisko. Jeśli nie masz pomysłowy przy użyciu wyrażeń jeszcze, zobacz Tworzenie wyrażenia.

Oto lista najbardziej typowych operacji ciąg w programach Access i funkcje, których można użyć w celu ich wykonywania:

Cel

Funkcja

Przykład

Wyniki

Zwrócenie znaków z początku ciągu

Funkcja LEFT

=Left([Numer seryjny];2)

Jeśli pole [Numer seryjny] ma wartość „CD234”, wynikiem funkcji jest ciąg „CD”.

Zwrócenie znaków z końca ciągu

Funkcja RIGHT

=Right([Numer seryjny];3)

Jeśli pole [Numer seryjny] ma wartość „CD234”, wynikiem funkcji jest ciąg „234”.

Określenie pozycji znaku w ciągu

Funkcja InStr

=InStr(1;[Imię];"e")

Jeśli pole [Imię] ma wartość „Marek”, wynikiem funkcji jest liczba 4.

Zwrócenie znaków ze środka ciągu

Funkcja MID

=Mid([Numer seryjny];2;2)

Jeśli pole [Numer seryjny] ma wartość „CD234”, wynikiem funkcji jest ciąg „D2”.

Usuwanie spacji wiodących lub końcowych z ciągu

Funkcje LTrim, RTrim i TRIM

=Trim([Imię])

Jeśli [Imię] to „ Krzysztof ”, wynikiem jest „Krzysztof”.

Połączenie dwóch ciągów

Operator plus (+)*

=[Imię] + [Nazwisko]

Jeśli pole [Imię] ma wartość „Marek”, a pole [Nazwisko] ma wartość „Rolecki”, wynikiem funkcji jest ciąg “MarekRolecki”.

Połączenie dwóch ciągów ze spację pomiędzy nimi

Operator plus (+)*

=[Imię] + “ “ + [Nazwisko]

Jeśli pole [Imię] ma wartość „Marek”, a pole [Nazwisko] ma wartość „Rolecki”, wynikiem funkcji jest ciąg “Marek Rolecki”.

Zmiana wielkości liter ciągu na wielkie lub małe

Funkcja UCase lub Funkcja LCase

=UCase([Imię])

Jeśli pole [Imię] ma wartość „Marek”, wynikiem funkcji jest ciąg „MAREK”.

Określenie długości ciągu

Funkcja len

=Len([Imię])

Jeśli pole [Imię] ma wartość „Marek”, wynikiem funkcji jest liczba 5.

* Oczywiście, to nie jest funkcja, a operator. Jego zastosowanie to jednak najszybszy sposób łączenia ciągów. W bazie danych dla komputerów stacjonarnych możesz również w tym celu skorzystać z operatora „handlowe i” (&), jednak w aplikacji programu Access musisz użyć znaku plus (+).

Program Access zawiera znacznie więcej funkcji związanych z tekstem. Dobrym sposobem na ich poznanie jest otwarcie Konstruktora wyrażeń i przejrzenie list funkcji. Konstruktor wyrażeń jest dostępny niemal z każdego miejsca, w którym możesz tworzyć wyrażenie — zwykle na jego dostępność wskazuje mały przycisk Konstruuj, który wygląda tak: Obraz przycisku

Wykazać Konstruktora wyrażeń, otwieranie go we właściwości Źródło kontrolki formularza lub widoku. Użyj jednej z poniższe procedury, w zależności od tego, czy korzystasz z klasycznej bazy danych lub aplikacji sieci web programu Access.

Wyświetlanie Konstruktora wyrażeń w bazie danych dla komputerów stacjonarnych

 1. Otwórz bazę danych dla komputerów stacjonarnych (plik z rozszerzeniem accdb).

 2. Naciśnij klawisz F11, aby otworzyć okienko nawigacji, jeśli nie jest jeszcze otwarte.

 3. Jeśli masz już dostępny formularz, kliknij prawym przyciskiem myszy okienko nawigacji i kliknij polecenie Widok układu. Jeśli nie masz formularza, kliknij kartę Tworzenie, a następnie kliknij pozycję Formularz.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe na formularzu, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 5. W arkuszu właściwości kliknij pozycję Wszystkie > Źródło kontrolki, a następnie kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku po prawej stronie pola właściwości Źródło kontrolki.

  Przycisk Konstruuj w arkuszu właściwości.

 6. W obszarze Elementy wyrażeń rozwiń węzeł Funkcje i kliknij pozycję Funkcje wbudowane.

 7. W obszarze Kategorie wyrażeń kliknij pozycję Tekst.

 8. W obszarze Wartości wyrażeń kliknij różne funkcje i przeczytaj ich krótkie opisy u dołu Konstruktora wyrażeń.

  Uwaga: Niektóre z tych funkcji są niedostępne w określonych kontekstach. Program Access automatycznie filtruje listę funkcji w zależności od tego, które z nich działają w danym kontekście.

Wyświetlanie Konstruktora wyrażeń w aplikacji sieci web programu Access

 1. Otwórz aplikację sieci web w programie Access. Jeśli jest wyświetlany w przeglądarce, kliknij pozycję Ustawienia > Dostosuj w programie Access.

 2. Kliknij tabelę w lewej kolumnie, a następnie kliknij nazwę widoku na prawo od listy tabel.

  Wybieranie widoku w programie Access.

 3. Kliknij pozycję Edytuj, kliknij pole tekstowe, a następnie kliknij przycisk Dane wyświetlony obok pola tekstowego.

  Przycisk Dane obok kontrolki Pole tekstowe.

 4. Kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku na prawo od listy rozwijanej Źródło kontrolki.

 5. W obszarze Elementy wyrażeń rozwiń węzeł Funkcje i kliknij pozycję Funkcje wbudowane.

 6. W obszarze Kategorie wyrażeń kliknij pozycję Tekst.

 7. W obszarze Wartości wyrażeń kliknij różne funkcje i przeczytaj ich krótkie opisy u dołu Konstruktora wyrażeń.

Łączenie funkcji tekstowych w celu uzyskania większej elastyczności

Niektóre funkcje tekstowe mają argumenty liczbowe, które w określonych przypadkach muszą być obliczane przy każdym wywołaniu funkcji. Przykładem może tu być funkcja Left przyjmująca argumenty ciągu i liczby, np.: =Left([Numer seryjny], 2). Taki zapis działa doskonale, jeśli za każdym razem potrzebujesz dwóch pierwszych znaków. Co jednak zrobić, jeśli liczba wymaganych znaków zmienia się w poszczególnych elementach? Zamiast na stałe wpisywać liczbę znaków, możesz użyć innej funkcji, która obliczy tę wartość.

Oto przykład numerów seryjnych, z których każdy zawiera łącznik umieszczony na innej pozycji w ramach ciągu:

Numer seryjny

3928-29993

23-9923

333-53234

3399940-444

Jeśli chcesz wyświetlić jedynie cyfry znajdujące się na lewo od łącznika, musisz za każdym razem obliczyć pozycję, na której ten łącznik się znajduje. Jedną z możliwości jest użycie następującego zapisu:

=Left([Numer seryjny];InStr(1;[Numer seryjny];"-")-1)

Zamiast wprowadzać liczby jako drugi argument funkcji Left, możemy podłączonego Funkcja InStr, która zwraca położenie łącznika na liczbę kolejną. Odejmij wartość 1 z tej wartości i zostanie wyświetlony poprawną liczbę znaków dla funkcji po lewej stronie zwrócić. Wydaje się nieco skomplikowane w pierwszym, ale nieco eksperyment można połączyć dwie lub więcej wyrażeń w celu uzyskania wyników, które mają.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji tekstowych zobacz Używanie funkcji tekstowych w kwerendach języka Access SQL.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×