Funkcje programu Excel, które nie są w pełni obsługiwane w programie Excel Starter

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Microsoft Excel Starter 2010 to uproszczona wersja programu Excel, która jest wstępnie załadowana na komputerze. Program Excel Starter zawiera funkcje, które są podstawowe dla tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i pracy z nimi, ale nie zawierają bogatego zestawu funkcji znajdujących się w pełnej wersji programu Excel. W tym artykule wymieniono różnice w funkcjach programu Excel Starter i pełnej wersji programu Excel.

Jeśli okaże się, że potrzebujesz bogatszego zestawu funkcji, niż to jest dostępne w programie Excel Starter, możesz z łatwością uaktualnić program Excel Starter do programu Excel. Na karcie Narzędzia główne należy kliknąć pozycję Kup, aby odwiedzić witrynę sprzedawcy w trybie online, w której można od razu kupić i pobrać pakiet Office.

Zawartość skoroszytu

Ta funkcja w programie Excel...

Jest obsługiwany w ten sposób w programie Excel Starter...

Dodatki

Niedostępne.

Nie można zainstalować dodatków z programem Excel Starter. Jeśli otworzysz skoroszyt utworzony za pomocą dodatku programu Excel, niektóre funkcje w skoroszycie mogą nie być obsługiwane.

Tabele przestawne

Nie można ich tworzyć.

Po otwarciu skoroszytu zawierającego tabele przestawne można sortować i filtrować tabelę przestawną, a także wycinać, kopiować, wklejać lub usuwać całą tabelę przestawną. Możesz również formatować komórki w tabeli przestawnej, a także odświeżać dane.

Wykres przestawny

Nie można ich tworzyć.

Jeśli otworzysz skoroszyt zawierający wykresy przestawne, możesz zmienić projekt wykresu przestawnego (za pomocą kart projektowanie i Układ ), w tym zmieniać etykiety osi. Możesz wycinać, kopiować, wklejać i usuwać całą tabelę przestawną. Możesz również odświeżyć dane.

Fragmentatory

Nie można ich tworzyć.

Jeśli otworzysz skoroszyt zawierający fragmentatory, możesz użyć fragmentatorów w celu filtrowania danych w raporcie w formie tabeli przestawnej. Możesz również zastosować style fragmentatora, a także usunąć fragmentator.

Grafiki SmartArt

Nie można ich tworzyć.

Jeśli otworzysz skoroszyt zawierający grafikę SmartArt, możesz edytować i formatować tekst, formatować kształt oraz wycinać, kopiować, wklejać lub usuwać całą grafikę SmartArt.

Wiersze podpisu

Nie można ich tworzyć. Funkcja podpisów cyfrowych jest niedostępna.

W przypadku otwarcia skoroszytu zawierającego wiersz podpisu z prawidłowym podpisem możesz wyświetlić szczegóły podpisu. Możesz również wycinać, kopiować, wklejać, usuwać lub zmieniać rozmiar wiersza podpisu.

Obiekty

Obiekty można dodawać do skoroszytu, przeciągając je i upuszczając w arkuszu. Niektóre typy obiektów są renderowane jako obrazy, ale inne są dostępne po kliknięciu karty plik , a następnie kliknięciu przycisku Otwórz, jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie do otwierania obiektu

Połączenia z danymi zewnętrznymi

Nie można ich tworzyć.

W przypadku otwarcia skoroszytu łączącego się z danymi zewnętrznymi program Excel Starter odświeża dane.

Sprawdzanie poprawności danych

Nie można ich tworzyć.

W przypadku otwarcia skoroszytu zawierającego reguły sprawdzania poprawności danych program Excel Starter wymusza stosowanie reguł.

Skonsolidowane dane

Nie można ich tworzyć.

Po otwarciu skoroszytu zawierającego skonsolidowane dane łącza są obsługiwane.

Tabela danych

Nie można ich tworzyć.

Jeśli otworzysz skoroszyt zawierający tabelę danych, możesz odświeżyć dane.

Komentarze

Nie można ich tworzyć ani usuwać.

Po otwarciu skoroszytu zawierającego Komentarze można formatować i edytować tekst w komentarzach.

Pliki w następujących formatach:

  • xla

  • xlam

  • dsn

  • mde

  • odc

  • udl

Te pliki nie są otwierane w programie Excel Starter.

Funkcje programu

Funkcja programu Excel

Dostępność w programie Excel Starter

Pasek narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp można wyświetlać powyżej lub poniżej wstążki, ale nie można dodawać do niego poleceń ani usuwać ich.

Dostosowywanie wstążki

Nie można dostosować wstążki programu Excel Starter, ale można ją zminimalizować i rozwijać, naciskając klawisze CTRL + F1.

Sprawdzanie błędów

Kroki obliczeń nie są wyświetlane. Nie można wykryć odwołań cyklicznych. Jednak po otwarciu skoroszytu zawierającego odwołanie cykliczne program Excel Starter wyświetla numer komórki odwołania cyklicznego na pasku stanu.

Widoki

Widok pełnoekranowy i widoki niestandardowe nie są dostępne.

W przypadku otwarcia skoroszytu zapisanego w widoku niestandardowym program Excel Starter wyświetla go w widoku niestandardowym i nie można zmienić widoku.

Nagłówki kolumn i wierszy

Nie można modyfikować nagłówków, ale można pokazywać lub ukrywać nagłówki, zaznaczając lub czyszcząc pole wyboru Widok w sekcji Opcje arkusza na karcie Układ strony .

Konspekt

Po otwarciu skoroszytu zawierającego Grupowanie wierszy można rozwijać i zwijać grupy, ale nie można ich usuwać.

Blokowanie okienek

Okienka nie mogą być zamrażane. Jeśli otworzysz skoroszyt, w którym okienka są zablokowane, program Excel Starter nie może odblokować okienek, ale możesz uzyskać dostęp do wszystkich danych w skoroszycie.

Ukrywanie i odkrywanie okien skoroszytu

Nie można ukrywać ani odkrywać okien skoroszytu, ale wiersze, kolumny i arkusze mogą być ukryte i nieukryte.

W przypadku otwarcia skoroszytu z ukrytym oknem program Excel Starter nie może przywrócić okna. Nie ma utraty danych, a ukryte okno można ukryć, jeśli skoroszyt zostanie później otwarty w programie Excel.

Pakiety językowe

Narzędzia sprawdzające są obsługiwane, ale nie można zmieniać języka interfejsu użytkownika i Pomocy.

Udostępnianie

Skoroszyt można udostępnić, zapisując go w usłudze Windows Live OneDrive, w lokalizacji sieciowej lub wysyłając go w wiadomości e-mail. Program Excel Starter nie zawiera jednak polecenia umożliwiającego wysłanie skoroszytu jako faksu internetowego lub w celu zapisania skoroszytu w witrynie programu SharePoint.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×