Przejdź do głównej zawartości

Funkcje Min i Max

Zwraca minimalną lub maksymalną wartość z zestawu wartości zawartych w określonym polu kwerendy.

Składnia

Min ( wyrażenie )

Max ( wyrażenie )

Symbol zastępczy wyrażenia przedstawia wyrażenie tekstowe identyfikujący pole zawierające dane, które mają zostać obliczone, lub wyrażenie, które wykonuje obliczenie, korzystając z danych w tym polu. Operandy w instrukcji Expr mogą zawierać nazwę pola tabeli, stałą lub funkcję (która może być wewnętrzną lub zdefiniowaną przez użytkownika, ale nie jedną z innych funkcji agregujących SQL).

Spostrzeżenia

Aby określić najmniejszą i największą wartość w polu na podstawie określonej agregacji lub grupowania, można użyć wartości min i Max . Na przykład można użyć tych funkcji w celu zwrócenia najniższego i najwyższego kosztu frachtu. Jeśli nie określono agregacji, zostanie wykorzystana cała tabela.

W wyrażeniu kwerendy oraz we właściwości SQL obiektu definicja zapytania lub podczas tworzenia obiektu Recordset opartego na zapytaniu SQL można używać funkcji min i max.

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję minimum (CenaJednostkowa) jako Wyr1 z ProductSales;

Zwraca minimalną cenę jednostkową z pola "CenaJednostkowa" i wyświetla w kolumnie Wyr1.

Wybierz pozycję Max (cena jednostkowa) jako Wyr1 z ProductSales;

Zwraca maksymalną cenę jednostkową z pola "CenaJednostkowa" i jest wyświetlana w kolumnie xpr1.

Wybierz pozycję Max (cena jednostkowa) jako MaxPrice z ProductSales;

Zwraca maksymalną cenę jednostkową z pola "CenaJednostkowa" i jest wyświetlana w kolumnie "MaxPrice".

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Pola obliczeniowe w funkcjach SQL

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office