Funkcje i właściwości w programie Access zablokowane przez tryb piaskownicy

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach i właściwości tego piaskownicy trybu umożliwia i blokuje w Access. Zauważ, że Access umożliwia kilka funkcji nowszego do uruchamiania w trybie piaskownicy, w tym MonthName i StrReversei blokuje teraz kilka więcej funkcji, w tym pomocy, ExportNavigationPanei LoadCustomUI. Podczas dalszej pracy, należy pamiętać, że można ufać (Włącz zawartość w) bazy danych lub lokalizację bazy danych w zaufanej lokalizacji informacje znajdujące się w tym artykule za pomocą.

W tym artykule

Ustawianie trybu piaskownicy uruchomić niebezpieczne wyrażenia

Funkcje, które są dostępne w trybie piaskownicy

Funkcje, które powodują błędy w trybie piaskownicy

Funkcje zablokowane przez tryb piaskownicy

Właściwości zablokowane przez tryb piaskownicy

Ustawianie trybu piaskownicy uruchomić niebezpieczne wyrażenia

Po dodaniu wyrażenia do bazy danych program Access uruchamia tego wyrażenia w środowisku operacyjnym o nazwie tryb piaskownicy. Program Access to dla baz danych, które zostały utworzone w obu Access 2007, 2010, 2013, 2016 lub w starszych formatach plików programu Access. Access umożliwia trybu piaskownicy domyślnie, a z kolei piaskownicy tryb zawsze wyłączy niebezpieczne wyrażenia, nawet w przypadku, gdy ufasz określonej bazie danych.

Jeśli ufasz określonej bazie danych, a chcesz uruchomić wyrażenie powoduje wyłączenie tego trybu piaskownicy, właśnie wyrażenie może zostać uruchomiony, zmieniając klucza rejestru, która powoduje wyłączenie trybu piaskownicy. Pamiętaj, że najpierw należy ufać bazy danych w celu wykonaj czynności opisane w tej sekcji.

Na poniższym rysunku pokazano proces, należy wykonać podczas podejmowania decyzji o uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń.

Proces decyzyjny dla trybu piaskownicy

Przestroga   Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Jeśli nie znasz rejestru lub nie masz doświadczenia w samodzielną zmianę kluczach rejestru, skontaktować się z osobą lub Przekonwertuj bazę danych z wcześniejszych wersji programu Access na format pliku Access. Ponadto musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze, aby zmienić wartości rejestru.

Zmienianie klucza rejestru

Ważne: Wykonanie tych czynności umożliwi wszystkim użytkownikom tego komputera uruchamianie niebezpiecznych wyrażeń we wszystkich wystąpieniach programu Access.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W systemie Microsoft Windows 7 lub systemu Microsoft Windows 10   

  1. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

  3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

   Engine\Engines łączności \Software\Microsoft\Office\12.0\Access

   Uwaga: Uwaga, 12.0 wskazuje programu Access 2007, 14.0 wskazuje programu Access 2010 15.0 wskazuje programu Access 2013 i 16.0 wskazuje Access 2016.

  4. W prawym okienku Edytora rejestru, w polu Nazwa kliknij dwukrotnie SandboxMode.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

  5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Zamknij Edytor rejestru.

 • W Windows Vista   

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Zostanie uruchomiony Edytor rejestru.

  3. Rozwiń folder HKEY_LOCAL_MACHINE i przejdź do następującego klucza rejestru:

   Engine\Engines łączności \Software\Microsoft\Office\12.0\Access

   Uwaga: Uwaga, 12.0 wskazuje programu Access 2007, 14.0 wskazuje programu Access 2010 15.0 wskazuje programu Access 2013 i 16.0 wskazuje Access 2016.

  4. W prawym okienku Edytora rejestru, w polu Nazwa kliknij dwukrotnie SandboxMode.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie wartości DWORD.

  5. W polu Dane wartości zmień wartość z 3 na 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Zamknij Edytor rejestru.

Ważne    Pamiętaj, że jeśli baza danych nie zostanie najpierw ustawiona jako zaufana, program Access wyłączy wszystkie niebezpieczne wyrażenia niezależnie od zmian wprowadzonych w tym ustawieniu rejestru.

Istnieje możliwość ustawienia jednej z następujących wartości rejestru, gdzie 0 (zero) oznacza najmniej ograniczeń, a 3 najwięcej ograniczeń.

Ustawienie

Opis

0

Tryb piaskownicy jest zawsze wyłączony.

1

Tryb piaskownicy jest używany w programie Access, ale nie dla programów innych niż program Access.

2

Tryb piaskownicy jest używany dla programów innych niż program Access, lecz nie dla programu Access.

3

Tryb piaskownicy jest używany przez cały czas. To wartość domyślna, ustawianie podczas instalacji Access.

Początek strony

Funkcje, które są dostępne w trybie piaskownicy

Poniższa tabela zawiera listę funkcji, których można używać w kwerendach aparat bazy danych programu Access po włączeniu trybu piaskownicy. Wszystkie funkcje, które nie są wyświetlane na liście nie są dostępne w trybie piaskownicy.

Abs

Tablica

Asc

AscB

AscW

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Wybierz pozycję

Chr

Chr$

ChrB

ChrB$

ChrW

ChrW$

CInt

CLng

Cos

CSng

CStr

CVar

CVDate

CVErr

Data

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Dzień

DDB

Błąd

Błąd$

Exp

Fix

Formatowanie

Format$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

FV

Hex

Hex$

Godzina

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IPmt

IRR

IsDate

Funkcja IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

Funkcja IsObject

LCase

LCase$

W lewo

Po lewej stronie$

LEWYB

LEWYB$

Len

Funkcja DŁ.b

Log

LTrim

Funkcje LTrim$

Mid

MID$

Fragment

Fragment$

Minuta

MIRR

Miesiąc

MonthName

Now

NPer

Npm

Oct

OCT$

Partition

Rata

PPmt

PV

Funkcja QBColor

Stopa

Zastąpienie

RGB

W prawo

Prawy$

Prawy.

Funkcja PRAWY$

Rnd

ZAOKR

RTrim

RTrim$

Druga

Sgn

SGR

Sin

SLN

Space

Miejsce$

Str

Str$

StrComp

StrConv

Ciąg

Ciąg$

StrReverse

Przełącznik

SYD

Tan

Godzina

Czas$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Przycięcie

Przycinanie$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Dzień tygodnia

Rok

Początek strony

Funkcje, które powodują błędy w trybie piaskownicy

Następujące języka Visual Basic for Applications (VBA) funkcji spowoduje błąd, gdy funkcje są nazywane z wyrażenia w kwerendzie aparat bazy danych programu Access, lub gdy wezwaniem właściwości programu Access.

AppActivate

Sygnał dźwiękowy

Kalendarz

CallByName

ChDir

ChDrive

Polecenie

Polecenia$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

Funkcja DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Błąd

FileAttr

Plik, kopiowanie

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Dane wejściowe

Wprowadzania$

InputB

InputB$

Skasować

Ładowanie

LOC

LOF

Generowanie liczb losowych

Resetowanie

SaveSetting

Szukanie wyniku

WyślijKlawisze

SetAttr

Powłoki

SPC

Tab

Zwolnij

Formularze użytkownika

Szerokość

Początek strony

Funkcje zablokowane przez tryb piaskownicy

Tryb piaskownicy blokuje następujące funkcje programu Access, gdy funkcje są wywoływane z wyrażeń w kwerendzie lub właściwości programu Access. Gwiazdka (*) po nazwy funkcji wskazuje funkcji to nowy, począwszy od Office Access 2007.

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Aplikacja

Assistant

Pomoc *

Autokorekta

AutomationSecurity *

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

Aparatu bazy danych

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

Polecenia DDETerminate DDETerminateAll

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat *

ExportNavigationPane *

Funkcja ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane *

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI *

LoadFromText

LoadPicture

Moduły

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Nadrzędny

KodProduktu

Quit

Źródła informacji

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Uruchamianie

UruchomPolecenie (RunCommand)

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Początek strony

Właściwości zablokowane przez tryb piaskownicy

Oprócz funkcje wymienione w poprzedniej sekcji Tryb piaskownicy blokuje liczbę właściwości obiektu. W poniższej tabeli wymieniono obiekty i zablokowanych właściwości lub właściwości dla każdego obiektu.

Obiekt

Lista zablokowanych właściwości lub właściwości

BoundObjectFrame

Object

Kombi

Recordset

Kontrolka

Object

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, metody, połączenie, OpenConnection

Formant niestandardowy

Object

Formularz

Dynaset (Dynamiczny)

Hiperlink

Zrzut ekranu: wybrane polecenie Dodaj do ulubionych

Pole listy

Recordset

ObjectFrame

Object

Raport

Recordset

SmartTagAction

Wykonywanie

Ekran

ActiveDataAccessPage

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×