Przejdź do głównej zawartości

Funkcje DVar, DVarP

Funkcji DVar i DVarP można użyć w celu oszacowania wariancji zestawu wartości w określonym zestawie rekordów ( domena ). Korzystanie z funkcji DVar i DVarP w module języka Visual Basic for Applications (VBA), makro, wyrażenia kwerendy lub kontrolka obliczeniowa w formularzu lub raporcie.

Użyj funkcji DVarP w celu oszacowania wariancji populacji i funkcji DVar w celu oszacowania wariancji w próbce populacji.

Na przykład można użyć funkcji DVar w celu obliczenia wariancji zestawu wyników testów dla studentów.

Składnia

DVar ( wyrażenie , domena [, kryteria] )

DVarP ( wyrażenie , domena [, kryteria] )

Funkcje DVar i DVarP mają następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Argument wymagany. Wyrażenie identyfikujące pole liczbowe, według którego ma zostać znaleziona WARIANCJA. Może to być wyrażenie tekstowe identyfikująca pole z tabeli lub zapytania albo może być wyrażeniem, które wykonuje obliczenia na danych w tym polu. W ex-PR można uwzględnić pole Name (nazwa)w tabeli, kontrolce na formularzu, stałą lub funkcji. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być funkcja wbudowana lub zdefiniowana przez użytkownika, ale z wyłączeniem funkcji agregującej domeny i funkcji agregującej języka SQL. Wszystkie pola należące do wyrażenia muszą być polami liczbowymi.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Argument opcjonalny. Wyrażenie tekstowe służące do ograniczenia zakresu danych, na których jest przeprowadzana funkcja DVar lub DVarP . Na przykład kryterium jest często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL bez wyrazu WHERE. W przypadku pominięcia kryteriów funkcje DVar i DVarP obliczają wyrażenie na całej domenie. Wszystkie pola, które są uwzględnione w kryteriach, muszą być również polami w domenie; w przeciwnym razie funkcje DVar i DVarP zwracają wartość null.

Spostrzeżenia

Jeśli domena dotyczy mniej niż dwóch rekordów lub jeśli mniej niż dwa rekordy spełniają criteria, funkcje DVar i DVarP zwracają wartość null, co oznacza, że nie można obliczyć wariancji.

Niezależnie od tego, czy funkcja DVar lub DVarP jest używana w makrze, module, wyrażeniu kwerendy lub kontrolce obliczeniowej, należy dokładnie skonstruować argument kryterium , aby upewnić się, że zostanie on obliczony poprawnie.

Za pomocą funkcji DVar i DVarP można określać kryteria w wierszu kryteria kwerendy WYBIERAJĄCEJ, w wyrażeniu pola obliczeniowego w kwerendzie lub w wierszu Aktualizacja do kwerendy aktualizującej.

Uwaga: W wyrażeniu pola obliczeniowego w zapytanie podsumowujące można używać funkcji DVar i DVarP lub funkcji WARIANCJA i WARIANCJA . Jeśli korzystasz z funkcji DVar lub DVarP , wartości są obliczane przed zgrupowaniem danych. W przypadku użycia funkcji WARIANCJA lub WARIANCJA dane są grupowane przed wyznaczeniem wartości w wyrażeniu pola.

Za pomocą funkcji DVar i DVarP w kontrolce obliczeniowej należy określić kryteria ograniczające zakres danych, na których jest wykonywana funkcja. Aby na przykład wyświetlić odchylenie zamówień, które mają zostać wysłane do Kalifornii, należy ustawić właściwość ControlSource pola tekstowego na następujące wyrażenie:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jeśli chcesz tylko znaleźć odchylenie standardowe we wszystkich rekordach w domenie, użyj funkcji Wariancja lub WARIANCJA .

Uwaga: Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tych funkcji. Jeśli chcesz, aby funkcja DVar lub DVarP była oparta na zmienionych wartościach, musisz najpierw zapisać zmiany, klikając pozycję Zapisz rekord w obszarze rekordy na karcie dane , przenosząc fokus na inny rekord lub używając Metoda Update .

Przykład zapytania

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję DVar ("CenaJednostkowa"; "productSales", "CenaJednostkowa>140") jako DVar_Value, DVarP ("cena jednostkowa"; "productSales"; "cena jednostkowa<140") jako DVarP_Value z productSales GROUP BY DVar ("CenaJednostkowa"; "productSales", "cena jednostkowa>140"), DVarP. "productSales", "CenaJednostkowa<140");

Oblicza wariancję "CenaJednostkowa" z tabeli "ProductSales", gdzie "CenaJednostkowa" jest większe niż 140 i wyświetla wynik w DVar_Value. Oblicza także wariancję wartości "CenaJednostkowa" (biorąc pod uwagę dane podane jako cała populacja), gdzie wartość "CenaJednostkowa" jest mniejsza niż 140, a wyniki są wyświetlane w DVarP_Value.

Przykłady języka VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie są zwracane oszacowania wariancji populacji i próbki populacji dla zamówień wysłanych do Wielkiej Brytanii. Domena jest tabelą Orders. Argument kryterium ogranicza wynikowy zestaw rekordów, dla których ShipCountryRegion równa się UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

W następnym przykładzie są zwracane oszacowania przy użyciu zmiennej strCountryRegionw argumencie kryteria . Pamiętaj, że znaki apostrofów (') są uwzględniane w wyrażeniu tekstowym, dlatego w przypadku, gdy ciągi są łączone, literał ciągu UK będzie ujęty w cudzysłów pojedynczy.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×