Przejdź do głównej zawartości

Funkcje DStDev, DStDevP

Za pomocą funkcji DStDev i DStDevP można oszacować odchylenie standardowe w zestawie wartości w określonym zestawie rekordów ( domena ). Używanie funkcji DStDev i DStDevP w module języka Visual Basic for Applications (VBA), makro, wyrażenia kwerendy lub kontrolka obliczeniowa w formularzu lub raporcie.

Użyj funkcji DStDevP w celu oszacowania populacji i funkcji DStDev w celu oszacowania próbki populacji.

Można na przykład użyć funkcji DStDev w module, aby obliczyć odchylenie standardowe w zestawie wyników testów uczniów.

Składnia

DStDev ( wyrażenie , domena [, kryteria] )

DStDevP ( wyrażenie , domena [, kryteria] )

Funkcje DStDev i DStDevP mają następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Argument wymagany. Wyrażenie identyfikujące pole liczbowe, według którego ma zostać znalezione odchylenie standardowe. Może to być wyrażenie tekstowe identyfikująca pole z tabeli lub zapytania albo może być wyrażeniem, które wykonuje obliczenia na danych w tym polu. Wyrażenie może zawierać nazwę pola w tabeli, kontrolkę formularza, stałą lub funkcję. Jeśli wyrażenie zawiera funkcję, może to być funkcja wbudowana lub zdefiniowana przez użytkownika, ale z wyłączeniem funkcji agregującej domeny i funkcji agregującej języka SQL.

domena

Argument wymagany. Wyrażenie tekstowe identyfikujące zestaw rekordów stanowiący domenę. Może to być nazwa tabeli lub nazwa zapytania, o ile to zapytanie nie wymaga parametru.

kryteria

Argument opcjonalny. Wyrażenie tekstowe służące do ograniczenia zakresu danych, na których jest wykonywana funkcja DStDev lub DStDevP . Na przykład kryterium jest często odpowiednikiem klauzuli WHERE w wyrażeniu SQL bez wyrazu WHERE. W przypadku pominięcia kryteriów funkcje DStDev i DStDevP obliczają wyrażenie na całej domenie. Wszystkie pola, które są uwzględnione w kryteriach, muszą być również polami w domenie; w przeciwnym razie funkcje DStDev i DStDevP zwrócą wartość null.

Spostrzeżenia

Jeśli domena dotyczy mniej niż dwóch rekordów lub jeśli mniej niż dwa rekordy spełniają kryteria, funkcje DStDev i DStDevP zwracają wartość null, co oznacza, że nie można obliczyć odchylenia standardowego.

Niezależnie od tego, czy funkcja DStDev lub DStDevP jest używana w makrze, module, wyrażeniu kwerendy lub kontrolce obliczeniowej, należy dokładnie utworzyć argument kryterium , aby upewnić się, że zostanie on obliczony poprawnie.

W wierszu Kryteria kwerendy wybierającej można określić kryteria za pomocą funkcji DStDev i DStDevP . Możesz na przykład utworzyć zapytanie w tabeli zamówienia i w tabeli Products (produkty), aby wyświetlić wszystkie produkty, dla których koszt frachtu spadł ponad średnią powiększoną o odchylenie standardowe kosztu frachtu. Wiersz kryteriów poniżej pola Fracht będzie zawierał następujące wyrażenie:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Funkcji DStDev i DStDevP można używać w wyrażeniu pola obliczeniowego zapytania lub w wierszu Aktualizacja do zapytanie aktualizujące.

Uwaga: W wyrażeniu pola obliczeniowego zapytanie podsumowujące można używać funkcji DStDev i DStDevP lub funkcji STDEV i STDEVP . Jeśli jest używana funkcja DStDev lub DStDevP , wartości są obliczane przed zgrupowaniem danych. W przypadku użycia funkcji ODCH . f lub STDEVP dane są grupowane przed wyznaczeniem wartości w wyrażeniu pola.

Funkcji DStDev i DStDevP można używać w kontrolce obliczeniowej, gdy trzeba określić kryteria ograniczające zakres danych, na których jest wykonywana funkcja. Aby na przykład wyświetlić odchylenie standardowe zamówień, które mają być wysyłane do Kalifornii, należy ustawić właściwość ControlSource pola tekstowego na następujące wyrażenie:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Jeśli chcesz po prostu znaleźć odchylenie standardowe we wszystkich rekordach w domenie, użyj funkcji ODCH . pionowo lub STDEVP .

Porada    Jeśli typ danych pola, z którego pochodzi wyrażenie, jest liczbą, funkcje DStDev i DStDevP zwracają podwójny typ danych. Jeśli funkcja DStDev lub DStDevP jest używana w formancie obliczeniowym, w wyrażeniu należy uwzględnić w wyrażeniu funkcji konwersji typu danych w celu zwiększenia wydajności.

Uwaga: Niezapisane zmiany rekordów w domenie nie są uwzględniane podczas korzystania z tych funkcji. Jeśli chcesz, aby funkcja DStDev lub DStDevP była oparta na zmienionych wartościach, musisz najpierw zapisać zmiany, klikając pozycję Zapisz rekord w obszarze rekordy na karcie dane , przenosząc fokus na inny rekord lub używając Metoda Update .

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję DStDev ("CenaJednostkowa"; "productSales", "CenaJednostkowa>140") jako Wyr1, DStDevP ("CenaJednostkowa"; "productSales", "cena jednostkowa<140") jako Wyr2 z productSales GROUP BY DStDev ("CenaJednostkowa"; "productSales", "CenaJednostkowa>140"), DStDevP. productSales "," CenaJednostkowa<140 ");

Oblicza odchylenie standardowe wartości "CenaJednostkowa" (biorąc pod uwagę podane dane jako próbki) z tabeli "ProductSales", gdzie "CenaJednostkowa" jest większe niż 140, i wyświetla wynik w polu Wyr1. Oblicza także odchylenie standardowe "CenaJednostkowa" (biorąc pod uwagę dane podane jako cała populacja), gdzie "cena jednostkowa jest mniejsza niż 140, a wyniki są wyświetlane w Wyr2.

Wybierz pozycję DStDev ("CenaJednostkowa"; "productSales", "CenaJednostkowa>140") jako DstDev, DStDevP ("CenaJednostkowa"; "productSales", "CenaJednostkowa<140") jako DstDevP z productSales GROUP BY DStDev ("CenaJednostkowa"; "productSales", "140>CenaJednostkowa "productSales", "CenaJednostkowa<140");

Oblicza odchylenie standardowe wartości "CenaJednostkowa" (biorąc pod uwagę podane dane jako próbki) z tabeli "ProductSales", gdzie "CenaJednostkowa" jest większe niż 140, i wyświetla wynik w polu DstDev. Oblicza także odchylenie standardowe "CenaJednostkowa" (biorąc pod uwagę dane podane jako cała populacja), gdzie "cena jednostkowa jest mniejsza niż 140, a wyniki są wyświetlane w polu DstDevP.

Przykład języka VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie są zwracane oszacowania odchylenia standardowego populacji i próbki populacji dla zamówień wysłanych do Wielkiej Brytanii. Domena jest tabelą Orders. Argument kryterium ogranicza wynikowy zestaw rekordów, dla których wartość ShipCountryRegion jest równa Wielkiej Brytanii.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

W następnym przykładzie są obliczane te same oszacowania za pomocą zmiennej, strCountryRegionw argumencie kryteria . Pamiętaj, że znaki apostrofów (') są uwzględniane w wyrażeniu tekstowym, dlatego w przypadku, gdy ciągi są łączone, literał ciągu UK będzie ujęty w cudzysłów pojedynczy.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×