Funkcja ZEZWÓL

Funkcja ZEZWÓL przypisuje nazwy do wyników obliczeń. Dzięki temu w formule przechowywane są pośrednie obliczenia, wartości i nazwy definiujące. Te nazwy obowiązują tylko w zakresie funkcji ZEZWÓL. Podobnie jak w przypadku zmiennych w programowaniu funkcja ZEZWÓL jest używana z wykorzystaniem natywnej składni formuły programu Excel.

Aby użyć funkcji ZEZWÓL, zdefiniuj pary nazw i skojarzonych z nimi wartości oraz obliczenia, które używają ich wszystkich. Należy zdefiniować co najmniej jedną parę nazwa/wartość (zmienna) — funkcja ZEZWÓL obsługuje do 126.

Diagram funkcji ZEZWÓL

Uwaga: Jest to jedna z funkcji w wersji beta, która w tej chwili jest dostępna tylko dla niektórych niejawnych testerów pakietu Office. Będziemy nadal optymalizować te funkcje przez kilka kolejnych miesięcy. Gdy będą gotowe, udostępnimy je wszystkim niejawnym testerom pakietu Office i subskrybentom platformy Microsoft 365.

Korzyści

  • Zwiększona wydajność W przypadku wielokrotnego wpisywania tego samego wyrażenia w formule program Excel obliczał ten wynik wiele razy. Funkcja ZEZWÓL pozwala wywołać wyrażenie za pomocą nazwy, aby program Excel obliczył je raz.

  • Łatwe czytanie i redagowanie Nie musisz już pamiętać, do czego odnosi się odwołanie do określonego zakresu/komórki, co robiło obliczenie ani kopiować/wklejać tego samego wyrażenia. Dzięki możliwości deklarowania zmiennych i nadawania im nazw możesz zapewnić zrozumiały kontekst sobie i użytkownikom Twojej formuły.

=ZEZWÓL(nazwa1;wartość_nazwy1;obliczenie_lub_nazwa2;[wartość_nazwy2;obliczenie_lub_nazwa3...])

Argument

Opis

nazwa1

Wymagane

Pierwsza nazwa do przypisania. Musi zaczynać się od litery. Nie może być wynikiem formuły ani kolidować ze składnią zakresu.

wartość_nazwy1

Wymagane

Wartość przypisywana do argumentu nazwa1.

obliczenie_lub_nazwa2

Wymagane

Jedna z poniższych:

  • Obliczenie używające wszystkich nazw w ramach funkcji ZEZWÓL. Musi to być ostatni argument funkcji ZEZWÓL.

  • Druga nazwa do przypisania do drugiego argumentu wartość_nazwy. Jeśli jest określona nazwa, wymagane są argumenty wartość_nazwy2 i obliczenie_lub_nazwa3.

wartość_nazwy2

Opcjonalne

Wartość przypisywana do argumentu obliczenie_lub_nazwa2.

obliczenie_lub_nazwa3

Opcjonalne

Jedna z poniższych:

  • Obliczenie używające wszystkich nazw w ramach funkcji ZEZWÓL. Ostatni argument funkcji ZEZWÓL musi być obliczeniem.

  • Trzecia nazwa do przypisania do trzeciego argumentu wartość_nazwy. Jeśli jest określona nazwa, wymagane są wartość_nazwy3 i obliczenie_lub_nazwa4.

Uwagi: 

  • Ostatni argument musi być obliczeniami zwracającymi wynik.

  • Nazwy zmiennych są zgodne z prawidłowymi nazwami, których można używać w menedżerze nazw. Na przykład wartość „a” jest prawidłowa, ale wartość „c” nie, ponieważ powoduje konflikt z odwołaniami w stylu W1K1.

Przykłady

Przykład 1

Rozważ proste wyrażenie „SUMA(x;1)”, gdzie x jest zmienną nazwaną, której można przypisać wartość (w tym przypadku wartości x jest przypisywana wartość 5).

=ZEZWÓL(x;5;SUMA(x;1))

Gdy ta formuła zostanie wprowadzona w komórce, zwróci ona wartość 6. 

Przykład 2

Załóżmy, że masz surowe dane sprzedaży i chcesz przefiltrować te dane w celu pokazania ich jednej osobie, a następnie dodać kreskę do wszystkich pustych komórek.

Nieprzefiltrowane dane

Przefiltrowane dane

Nieprzefiltrowane dane sprzedaży

Przefiltrowane dane sprzedaży

Chociaż powyższe można wykonać bez funkcji ZEZWÓL, użycie funkcji ZEZWÓL poprawia czytelność formuły, a obliczenia są wykonywane dwukrotnie szybciej niż bez użycia funkcji ZEZWÓL.

Dane przykładowe   

Skopiuj poniższą tabelę do komórki A1 w pustym arkuszu, jeśli chcesz samodzielnie przejść przez ten przykład.

Sprzedawca

Region

Produkt

Zysk

Ewa

Wschód

Jabłko

1,33 zł

Tomasz

Południe

Banan

0,09 zł

Ewa

Zachód

Mango

1,85 zł

Tomasz

Północ

0,82 zł

Tomasz

Zachód

Banan

1,25 zł

Ewa

Wschód

Jabłko

0,72 zł

Tomasz

Północ

Mango

0,54 zł

Oryginalna formuła

=JEŻELI(CZY.PUSTA(FILRTUJ(A2:D8;A2:A8=„Tomasz”));„-”;FILRTUJ(A2:D8;A2:A8=„Tomasz”))

Formuła korzystająca z funkcji ZEZWÓL

=ZEZWÓL(kryteria_filtrowania;„Tomasz”;filtrowany_zakres;FILRTUJ(A2:D8;A2:A8=kryteria_filtrowania);JEŻELI(CZY.PUSTA(filtrowany_zakres);„-”;filtrowany_zakres))

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×