Funkcja TimeSerial

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość typu wariant (data) zawierającą czas określonej godziny, minuty i sekundy.

Składnia

TimeSerial ( Godzina, minuta, sekunda )

W składni funkcji TimeSerial występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Godzina

Wymagane. Wariant (Liczba całkowita). Liczbę z zakresu od 0 (godzinę 0:00) do 23 (11:00 PM), włącznie lub wyrażenie numeryczne.

minuta

Wymagane. Wariant (Liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.

Sekunda

Wymagane. Wariant (Liczba całkowita). Dowolne wyrażenie liczbowe.


Uwagi

Aby określić czas, na przykład 11:59:59 zakres liczb dla każdego argumentu TimeSerial powinien być na zwykły zakres jednostki; oznacza to, 0 – 23 dla godzin i 0 – 59 dla minut i sekund. Jednak można również określić czas względny dla każdego argument przy użyciu dowolne wyrażenie liczbowe, który przedstawia liczbę godzin, minut lub sekund przed lub po pewnym czasie. W poniższym przykładzie użyto wyrażeń, zamiast bezwzględnych liczb reprezentujących czas. Funkcja TimeSerial zwraca godzinę 15 minut przed (-15) 6 godzin przed południem (12 - 6) lub 5:45:00 rano

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Jeśli którykolwiek z argumentów wykracza poza normalny zakres, powiększa on następnego, większą wartość. Na przykład jeśli użytkownik określi 75 minut, zostanie ona potraktowana jako jeden godzina i 15 minut. Jeśli któregokolwiek argumentu jest spoza zakresu od-32 768 do 32 767, wystąpi błąd. Jeśli godzina określona przez wszystkie trzy argumenty powoduje, że data wykraczają poza dopuszczalnego zakresu dat, wystąpi błąd.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja TimeSerial zwrócenia czasu dla określonej godziny, minuty i sekundy.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×