Przejdź do głównej zawartości

Funkcja SLN

Zwraca wartość typu Podwójna precyzja określającą amortyzację liniową środka trwałego w jednym okresie.

Składnia

Sln ( koszt, odzysk, czas_życia )

Funkcja sln zawiera następujące argumenty:

Argument

Opis

koszt

Argument wymagany. Dwukrotne określenie początkowego kosztu środka trwałego.

odzyskiwanie

Argument wymagany. Dwukrotnie określając wartość środka trwałego na końcu jego użytkowania.

trwania

Argument wymagany. Podwójne określenie długości okresu użytkowania składnika aktywów.

Spostrzeżenia

Okres amortyzacji musi być wyrażony w tej samej jednostce coargumentżycia . Wszystkie argumenty muszą być liczbami dodatnimi.

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję SLN ([LoanAmount]; [LoanAmount] *. 1; 20) jako Wyr1 z FinancialSample;

Zwraca amortyzację składnika aktywów podaną jako "LoanAmount" z wartością odzyskaną 10%("LoanAmount" pomnożoną przez 0,1), uwzględniając okres użytkowania składnika aktywów na 20 lat.

Wybierz pozycję SLN ([LoanAmount]; 0; 20) jako SLDepreciation z FinancialSample;

Zwraca amortyzację środka trwałego wycenianego jako "LoanAmount" z wartością odzyskaną $0, uwzględniając okres użytkowania składnika aktywów na 20 lat. Wyniki są wyświetlane w kolumnie SLDepreciation.

Przykład języka VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji sln w celu zwrócenia wartości amortyzacji liniowej środka trwałego w jednym okresie z kosztem początkowym składnika aktywów (InitCost), wartością końcową na końcu okresu użytkowania składnika aktywów (SalvageVal) oraz całkowitym okresem użytkowania składnika aktywów w latach (LifeTime).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×