Funkcja Shell

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Uruchamia program wykonywalny i zwraca wartość typu Wariant (Podwójny) reprezentującą identyfikator zadania programu w przypadku powodzenia, w przeciwnym razie zwraca wartość zero.

Składnia

Powłoki ( ścieżki [; styl_okna ] )

W składni funkcji powłoki występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Nazwa ścieżki

Wymagane. Wariant (Ciąg). Nazwa wykonanie programu i wszystkie wymagane argumenty lub przełączniki wiersz polecenia; mogą zawierać katalogu lub folderu i dysk. Na komputerze Macintosh funkcja MacID służy do określenia podpisu aplikacji zamiast jej nazwę. W poniższym przykładzie użyto podpisu dla programu Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

styl_okna

Opcjonalnie. Wariant (Liczba całkowita) odpowiadającą styl okna, w którym ma być uruchamiane programu. Jeśli styl_okna zostanie pominięty, program jest uruchamiany fokus. Na komputerze Macintosh (System 7.0 lub nowszy) styl_okna tylko określa, czy aplikacja jest uruchamiana, przyjmuje fokus.


Styl_okna nazwany argument ma następujące wartości:

Stała

Wartość

Opis

vbHide

0

Okno jest ukryte, a fokus jest przekazywany do ukrytego okna. Stała vbHide nie ma zastosowania na platformach Macintosh.

vbNormalFocus

1

Okno ma fokus i zostanie przywrócony pierwotny rozmiar i położenie.

vbMinimizedFocus

2

Okno jest wyświetlana jako ikona z fokusem.

vbMaximizedFocus

3

Okno jest zmaksymalizowany z fokusem.

vbNormalNoFocus

4

Okno jest przywrócone do ostatniego rozmiaru i położenia. Obecnie aktywne okno pozostaje aktywne.

vbMinimizedNoFocus

6

Okno jest wyświetlana jako ikona. Obecnie aktywne okno pozostaje aktywne.


Uwagi

Jeśli funkcja Shell pomyślnie wykona nazwany plik, zwraca identyfikator zadania uruchomionego programu. Identyfikator zadania jest to unikatowy numer, który identyfikuje uruchomiony program. Jeśli funkcja Shell nie można uruchomić nazwanego programu, wystąpi błąd.

Na komputerze Macintosh, vbNormalFocus, vbMinimizedFocusi vbMaximizedFocus wszystkich należy umieścić aplikację na pierwszym planie; vbHide, vbNoFocusvbMinimizeFocus wszystkich należy umieścić aplikację w tle.

Uwaga: Domyślnie funkcja Shell asynchroniczne jest uruchamiany innych programów. Oznacza to, że program uruchomiony przy użyciu powłoki może nie zakończyć wykonywania przed instrukcje po funkcja Shell są wykonywane.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji powłoki , aby uruchomić aplikację określony przez użytkownika. Na komputerze MacIntosh "HD:" jest domyślną nazwą dysku i części ścieżki są oddzielone przecinkami, a nie ukośników odwrotnych. Podobnie należy określić foldery komputera Macintosh zamiast \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×