Przejdź do głównej zawartości

Funkcja Seek

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca wartość typu Liczba długa określającą bieżącą pozycję odczytu/zapisu w pliku otwartym za pomocą instrukcji Open .

Składnia

Wyszukiwania ( numer_pliku )

Wymagane numer_plikuargument jest liczbą całkowitą, zawierające prawidłowe numer pliku.

Uwagi

Wyszukiwanie zwraca wartość od 1 do 2 147 483 647 (równoważna 2 ^ 31 – 1) włącznie.

Poniżej opisano wartości zwracane w przypadku każdego trybu dostępu do pliku.

Mode

Wartość zwracana

Przypadkowe

Numer następnego rekordu odczytu lub zapisu

Binarny,
wynik
Dołączanie,
danych wejściowych

Pozycja bajtu, w którym odbywa się następnej operacji. Pierwszy bajt w pliku jest na pozycji 1, drugi bajt znajduje się na pozycji 2 i tak dalej.


Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji wyszukiwania Zwraca bieżące położenie pliku. W przykładzie założono, że TESTFILE znajduje się plik zawierający rekordy typ danych zdefiniowany przez użytkownika Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

W przypadku plików otwartych w trybie losowo wyszukiwania zwraca liczbę następnego rekordu.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

W przypadku plików otwartych w trybach innych niż tryb losowo wyszukiwania zwraca Pozycja bajtu, w którym odbywa się następnej operacji. Załóżmy, że TESTFILE to plik zawierający kilka wierszy tekstu.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×