Funkcja RANDARRAY

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja RANDARRAY zwraca tablicę liczb losowych. Można określić liczbę wierszy i kolumn w celu wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne i zwrócić wartości dziesiętne lub liczb całkowitych.

W poniższych przykładach utworzonych tablicy, która jest 5 wierszy 3 kolumn. Pierwszy zwraca zestaw losowe wartości od 0 do 1, który jest w RANDARRAY domyślne zachowanie. Przy następnym zwraca serii losowe wartości dziesiętnych od 1 do 100. Na koniec trzecim przykładzie zwraca serii liczb losowych całkowitą od 1 do 100.

Funkcja RANDARRAY w programie Excel. RANDARRAY(5,3) zwraca losowe wartości od 0 do 1 w tablicy jest 5 wierszy 3 kolumn.

Funkcja RANDARRAY z Min, Max & dziesiętną argumenty

Funkcja RANDARRAY z Min, Max & liczbę całkowitą z zakresu argumenty

Uwaga: 14 stycznia 2019: Funkcja RANDARRAY jest kilka funkcji beta, a następnie obecnie dostępne tylko do części wewnętrznych Pakietu Office w tej chwili. Będzie w dalszym zoptymalizować te funkcje w następnych kilku miesięcy. Gdy są już gotowe, udostępnimy je do wszystkich wewnętrznych pakietu Office i subskrybentów usługi Office 365.

Jeśli chcesz ją wyświetlić w akcji, możesz pobrać skoroszytu z Przykładami funkcji RANDARRAY .

=RANDARRAY([Rows],[Columns],[min],[Max],[whole_number])

Argument

Opis

[wiersze]

Liczba wierszy do zwrócenia

[kolumny]

Liczba kolumn do zwrócenia

[min]

Minimalna liczba, którą chcesz zwracana

[maksymalny]

Maksymalna liczba, które mają być zwrócone

[whole_number]

Zwraca liczbę całkowitą z zakresu lub wartość dziesiętną

 • DOTYCZY liczbę całkowitą z zakresu

 • Wartość logiczna FAŁSZ na liczbę w postaci dziesiętnej.

Uwagi: 

 • Jeśli nie wprowadzisz argumentów wiersza lub kolumny, funkcja RANDARRAY zwróci pojedynczą wartość w przedziale od 0 do 1.

 • Jeśli nie wprowadzisz wartość minimalną i maksymalną wartość argumentu RANDARRAY jest domyślnie odpowiednio 0 i 1.

 • Minimalne argumentu liczba musi być mniejsza niż maksymalną liczbę, inaczej RANDARRAY zwróci #VALUE! błąd.

 • Jeśli nie wprowadzisz wartość argumentu whole_number RANDARRY będzie domyślnie wartość FAŁSZ lub liczbę miejsc dziesiętnych.

 • Funkcja RANDARRAY zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z Odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

 • RANDARRAY różni się od funkcji LOSw tym LOS nie zwraca tablicę, więc LOS, konieczne jest kopiowana do całego zakresu.

 • Tablicę można traktować jako wiersz wartości w kolumnie wartości lub kombinacja wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tablica dla naszych formuły RANDARRAY jest D2:F6 zakres lub 5 wierszy według kolumn 3.

 • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

 • Pobieranie skoroszytu z przykładów funkcji RANDARRAY.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcja FILTER

Funkcja SEQUENCE

Funkcja SINGLE

Funkcja SORT

Funkcja SORTBY

Funkcja UNIQUE

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×