Przejdź do głównej zawartości

Funkcja Partition

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) wskazującą miejsce, w którym występuje liczba w obliczonej serii zakresów.

Składnia

Partition ( Liczba, początek, Zatrzymaj, interwał)

W składni funkcji Partition występują następujące argumenty:

Argument

Opis

number

Argument wymagany. Całkowita liczba, którą chcesz oszacować w zakresach.

rozpoczynanie

Argument wymagany. Liczba całkowita określająca początek całego zakresu liczb. Liczba nie może być mniejsza niż 0.

zatrzymaj

Argument wymagany. Liczba całkowita na końcu całego zakresu liczb. Liczba nie może być równa lub mniejsza od początku.

interval

Argument wymagany. Liczba całkowita określająca rozmiar partycji wewnątrz całego zakresu liczb (między początek a s s).

Spostrzeżenia

Funkcja Partition identyfikuje konkretny zakres, w którym znajduje się Liczba , i zwraca wartość typu Variant (String) opisującą ten zakres. Funkcja partycji jest najbardziej przydatna w zapytaniach. Możesz utworzyć kwerendę wybierającą, która zawiera liczbę zamówień przypadającą w różnych zakresach, na przykład wartości zamówień od 1 do 1000, 1001 do 2000 itd.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób ustalania zakresów przy użyciu trzech zestawów argumentów rozpoczęcie, zatrzymaniei Interwał . Kolumny pierwszy zakres i ostatni zakres wskazują, które z nich zwracają. Zakresy są reprezentowane przez lowervalue:upperValue, a dolna końcowa (lowervalue) zakresu jest oddzielana od górnego końca (upperValue) zakresu za pomocą dwukropka (:).

rozpoczynanie

zatrzymaj

interval

Przed pierwszym

Pierwszy zakres

Ostatni zakres

Po ostatnim

0

99

5

":-1"

"0:4"

"95:99"

"100:"

20

199

10

": 19"

"20:29"

"190:199"

"200:"

100

1010

20

": 99"

"100:119"

"1000:1010"

"1011:"

W tabeli pokazanej powyżej trzeci wiersz przedstawia wynik, gdy rozpoczyna się i zatrzymuje Definiowanie zestawu liczb, który nie może być równomiernie podzielony przez Interwał. Ostatni zakres rozciąga się na koniec (11 liczb), nawet jeśli Interwał wynosi 20.

W razie potrzeby partycja zwraca zakres z wystarczającą ilością spacji, tak aby po lewej stronie i po prawej stronie dwukropka istniała taka sama liczba znaków, jak w przypadku znaków zatrzymywania. Zapewnia to, że jeśli korzystasz z partycji z innymi numerami, powstały tekst będzie obsługiwany poprawnie podczas dowolnej kolejnej operacji sortowania.

Jeśli Interwał wynosi 1, zakresem jest liczba : liczba, bez względu na argumenty rozpoczęcie i zakończenie . Jeśli na przykład interwałem jest 1, Liczba 100, a stopa to 1000, funkcja Partition zwraca ciąg "100:100".

Jeśli którakolwiek z części jest równa null, funkcja Partition zwraca wartość null.

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję partycja (CenaJednostkowa, 40240, 20) jako PriceRange, Count (ProductSales. CenaJednostkowa) jako liczba z productSales GROUP BY (CenaJednostkowa, 40240, 20);

Tworzy zestaw zakresów dla wartości w polu "cena jednostkowa" od "Początek" (40) do "stopu" (240) z równym "przedziałem" (20) rozmiaru i oblicza liczbę "CenaJednostkowa" w odpowiednich zakresach. Wyświetla zakresy w kolumnie PriceRange, a w kolumnie "Count" Count.

Przykład języka VBA

W tym przykładzie założono, że masz tabelę Orders zawierającą pole fracht. Umożliwia utworzenie procedury WYBIERAJĄCEJ, która zlicza zamówienia, w których koszty frachtu mieszczą się w kilku zakresach. Funkcja Partition jest używana najpierw w celu ustanowienia tych zakresów, a następnie funkcja liczby SQL zwraca liczbę zamówień w każdym zakresie. W tym przykładzie argumenty funkcji Partition są następujące: Start = 0, stop = 500, Interval = 50. W związku z tym pierwszym zakresem jest 0:49, a więc do 500.

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office