Funkcja Loc

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Funkcja, metody, obiektu lub właściwości opisane w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia oceny potencjalnie niebezpieczne wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy wyszukaj ciąg "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca wartość typu Liczba długa określającą bieżącą pozycję odczytu/zapisu w otwartym pliku.

Składnia

Loc ( numer_pliku )

Wymagane numer_plikuargument jest dowolną prawidłową liczbą całkowitą numer pliku.

Uwagi

Poniżej opisano zwracana wartość dla każdego trybu dostępu do pliku:

Mode

Wartość zwracana

Przypadkowe

Liczba ostatnim rekordzie odczytu lub zapisu do pliku.

Sekwencyjne

Pozycja bieżącego bajtu podzielona przez 128. Jednak informacje zwracane przez Loc dla kolejnych plików nie jest używany ani wymagane.

Dane binarne

Pozycja ostatni bajt odczytu lub zapisu.


Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie funkcja Loc Zwraca bieżące położenie odczytu/zapisu w otwartym pliku. W tym przykładzie założono, że tego TESTFILE jest plikiem tekstowym zawierającym kilka wierszy danych przykładowych.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×