Funkcja Left

Zwraca wartość typu wariant (ciąg) zawierającą określoną liczbę znaków z lewej strony innego ciągu.

Składnia

Left( ciąg, długość )

Składnia funkcji Left zawiera następujące argumenty:

Argument

Opis

ciąg

Argument wymagany. Wyrażenie ciągu, z którego lewej strony są zwracane znaki. Jeśli argument ciąg zawiera wartość Null, funkcja zwraca wartość Null.

długość

Argument wymagany. Wartość typu wariant (liczba długa). Jest to wyrażenie numeryczne wskazujące liczbę zwracanych znaków. Jeśli długość jest równa 0, funkcja zwraca ciąg o zerowej długości (""). Jeśli jest większa lub równa liczbie znaków w ciągu, funkcja zwraca cały ciąg.


Uwagi

Aby określić liczbę znaków w argumencie ciąg, należy użyć funkcji Len.

Uwaga:  Względem danych bajtowych zawartych w ciągu używaj funkcji LeftB. Argument długość określa liczbę bajtów zamiast liczby zwracanych znaków.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie zastosowano funkcję Left w celu zwrócenia określonej liczby znaków z lewej strony ciągu.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×