Przejdź do głównej zawartości

Funkcja IsDate

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy wyrażenie można przekonwertować na datę.

Składnia

ISDATE ( wyrażenie )

Wymagane wyrażenieargument jest wariantem zawierającym wyrażenie daty lub wyrażenie tekstowe rozpoznawalne jako data lub godzina.

Spostrzeżenia

Funkcja ISDATE zwraca wartość PRAWDA , jeśli wyrażenie jest datą lub jest rozpoznawalne jako prawidłowa data; w przeciwnym razie zwraca wartość FAŁSZ. W systemie Microsoft Windows Zakres prawidłowych dat to 1 stycznia 100 A.D. do 31 grudnia 9999 A.D.; zakresy mogą być różne w różnych systemach operacyjnych.

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję IsDate ([CenaJednostkowa]) jako Wyr1 z ProductSales;

Funkcja oblicza, czy "cena jednostkowa" jest prawidłową datą i zwraca wynik w postaci "-1" dla wartości prawda, a "0" dla fałszu w kolumnie Wyr1. Wynikiem jest 0 (FAŁSZ).

Wybierz pozycję IsDate ([DateofSale]) jako ValidDate, IsDate (#31/10/2019 #) jako DateTest z ProductSales;

Funkcja sprawdza, czy wartość "DateofSale" i "#31/10/2019 #" jest prawidłową datą i zwraca wynik w postaci "-1" dla wartości prawda, a wartość "0" dla fałszu odpowiednio w kolumnie ValidDate i DateTest. Wynik to-1 (prawda) w obu kolumnach.

Przykład języka VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji ISDATE w celu określenia, czy wyrażenie można przekonwertować na datę.

Dim MyDate, YourDate, NoDate, MyCheck
MyDate = "February 12, 1969"
YourDate = #2/12/69#
NoDate = "Hello"
MyCheck = IsDate(MyDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(YourDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(NoDate) ' Returns False.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×