Przejdź do głównej zawartości

Funkcja InStrRev

Zwraca pozycję wystąpienia jednego ciągu w innym elemencie, od końca ciągu w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Składnia

InStrRev (stringcheck, stringmatch [, Start [, porównanie]])

W składni funkcji InStrRev występują następujące nazwane argumenty:

Argument

Opis

stringcheck

Argument wymagany. Wyszukiwane wyrażenie tekstowe.

stringmatch

Argument wymagany. Wyszukiwane wyrażenie tekstowe.

rozpoczynanie

Argument opcjonalny. Wyrażenie liczbowe, które ustawia pozycję początkową dla każdego wyszukiwania. W przypadku pominięcia tego argumentu jest używana wartość – 1, co oznacza, że wyszukiwanie rozpoczyna się od ostatniej pozycji znaku. Jeśli argument Start zawiera wartość null, wystąpi błąd.

dwóch

Argument opcjonalny. Wartość liczbowa wskazująca rodzaj porównania, który ma być używany podczas obliczania podciągów. W przypadku pominięcia tego argumentu wykonywane jest porównywanie binarne. Aby uzyskać wartości, zobacz sekcję Settings (Ustawienia).

Ustawienia

Ustawienia argumentu PORÓWNAJ są następujące:

Stała

Wartość

Opis

vbUseCompareOption

-1

Wykonywanie porównania przy użyciu ustawienia instrukcji PORÓWNAJ .

vbBinaryCompare

0

Wykonywanie porównania binarnego.

vbTextCompare

1

Wykonuje porównanie tekstowe.

vbDatabaseCompare

2

tylkoMicrosoft Office Access 2007. Wykonuje porównanie na podstawie informacji zawartych w bazie danych.

Wartości zwracane

If

InStrRev zwraca wartość

stringcheck ma zerową Długość

0

stringcheck ma wartość null

Null

stringmatch ma zerową Długość

rozpoczynanie

stringmatch ma wartość null

Null

nie można odnaleźć stringmatch

0

stringmatch znaleziono w stringcheck

Miejsce, w którym znajduje się odpowiedni odpowiednik

Początek > dł (stringmatch)

0

Spostrzeżenia

Zauważ, że Składnia funkcji InStrRev nie jest taka sama jak Składnia funkcji instr .

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz Names_InstrRev. *, InStrRev (ImięNazwisko, "S") jako Wyr1 z [Names_InstrRev];

Zwraca pozycję ciągu "S" z wartości w kolumnie "ImięNazwisko" z nazw tabel.

Wybierz Names_InstrRev. *, InStrRev (ImięNazwisko, "S", 10) jako InStrTest FROM [Names_InstrRev];

Zwraca pozycję ciągu "S" z wartości w kolumnie "ImięNazwisko", rozpoczynając od pozycji 10 w nazwach tabel i wyświetlanych w kolumnie InStrTest.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Funkcje tekstowe i ich zastosowanie

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office